chlap telefonujúci pri svojom odretom aute

Škoda na vozidle spôsobená neznámym vinníkom: Ako ju riešiť?

Ak ste sa stali účastníkom dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, ktorú ste nezavinili, zo zákona máte nárok na náhradu škody z PZP vinníka. Čo však v prípade, že vinník z miesta utiekol alebo je neznámy? Na parkovisku si nájdete oškreté alebo narazené auto alebo ho poškodia vandali či petardy. Pozrime sa spolu na niekoľko typov takýchto udalostí a ich riešenie.

Dopravná nehoda vs. škodová udalosť

Z terminologického hľadiska je dôležité rozlišovať medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou.

Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke definuje dopravnú nehodu ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:


 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné látky alebo
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3 990 eur).   


Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak:


 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.


Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

Jeden z najdôležitejších rozdielov medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je teda výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. Za dopravnú nehodu  sa považuje hmotná škoda prevyšujúca sumu 3 990 eur.


Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do určitých problémov. Uzavrite si havarijné poistenie skôr, než nastanú akékoľvek ťažkosti. Havarijné poistenie sa vám určite bude hodiť.


Poškodenie vozidla - neznámy vinník

Ak ste sa stali účastníkom škodovej udalosti, resp. dopravnej nehody, ktorú ste nespôsobili, škodu vám z povinného zmluvného poistenia (PZP) uhradí poisťovňa, v ktorej ho má vinník uzavreté. Realizuje sa náhrada škody z PZP vinníka. Ak je však vinník neznámy alebo z miesta udalosti utiekol, dostávate sa do celkom inej situácie. A to sa týka nielen nehôd v cestnej premávke, ale i na parkoviskách či poškodenia vozidla vandalizmom. 

To, že vinník opustí miesto škodovej udalosti, nie je, žiaľ, ničím výnimočným. Dôvod je celkom prozaický; vinník sa obáva následkov svojho konania. Škodu mohol spôsobiť pod vplyvom alkoholu alebo drog, nemá zaplatenú poistku alebo nemôže uhradiť náklady na opravu vášho vozidla. 


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %


Ak máte uzavreté havarijné poistenie, z neho sa uhrádzajú aj škody, ktoré vám vznikli cudzím zavinením alebo neznámym vinníkom. Ak však havarijnú poistku nemáte a vinník nie je známy, uzavreté PZP vám nepomôže. Z toho sa totiž škody na vlastnom vozidle neuhrádzajú. Náhradu škody si teda nemáte od koho uplatniť a vozidlo si budete musieť dať opraviť na vlastné náklady

V určitých prípadoch existuje možnosť preplatiť škody z  garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov

Podľa zákona č. 381/2002 Z.z. o PZP sa z garančného fondu sa poškodenému poskytuje plnenie za škodu: 


 • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktoré zodpovedá nezistená osoba,
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením, 
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

 

Preplatenie škody na majetku z garančného fondu zo zákona nie je možné v prípade, ak neznámy vinník poškodí vozidlo, z miesta nehody odíde a poškodenému sa ho nepodarí stotožniť. V tomto prípade sa z garančného fondu preplácajú len škody na zdraví. 

Preto je mimoriadne dôležité, aby ste s políciou spolupracovali a pomohli jej pri hľadaní vinníka. Ak sa vinníka podarí vypátrať a mal by platné poistenie PZP, preplatenie škôd si môžete nárokovať u jeho poisťovne. Ak PZP uzavreté nemá, rieši sa preplatenie škôd z garančného fondu.


Nezabudnite kontaktovať políciu 

Či už ide o útek vinníka z miesta nehody alebo je škoda dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby v podobe vandalizmu, vždy privolajte políciu. Ak by ste totiž chceli žiadať o plnenie z havarijného poistenia, poisťovňa bude od vás vyžadovať dokumentáciu vrátane správy polície. V prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti vám poisťovňa môže poistné plnenie zamietnuť. Ak havarijné poistenie nemáte, škodu si musíte uhradiť z vlastného vrecka. Polícia škodu zdokumentuje, podáte trestné oznámenie za vandalizmus a v prípade odhalenia vinníka si budete môcť od neho vymáhať náhradu škody súdnou cestou

Rovnako ak by ste si chceli uplatniť náhradu škody z garančného fondu, podmienkou je, že polícia nehodu po jej vzniku zistila.  Potvrdenie polície, že škoda bola spôsobená prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ste ako poškodený povinný predložiť kancelárii pri uplatnení nároku na náhradu škody.

Polícia je potrebná aj pri nezavinenej škode. Ide o škody, pri ktorých neexistuje vinník, od ktorého by bolo možné škodu vymáhať. Napríklad o škody na vozidle spôsobené snehom zo strechy, ľadom či cencúľmi, kde ako poškodený nepoznáte vlastníka budovy a nemáte možnosť uplatniť plnenie z jeho poistenia. Aj v tomto prípade je potrebné privolať políciu a prípad zdokumentovať; obzvlášť ak ide o škody presahujúce 3 990 eur.


Najlepšie ponuky poistenia na jednom mieste

Porovnáme vám najlepšie ponuky havarijného poistenia na trhu. Vyberte si poistenie presne podľa vašich predstáv.


Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • havárie aut
  25. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Najčastejšie výluky z havarijného poistenia: Prečo treba čítať poistné podmienky?

  Havarijné poistenie auta je spravidla veľmi užitočné. Dokáže vás a vaše vozidlo ochrániť pred následkami prípadnej nehody, krádeže, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej pohromy či vandalizmu. No ani havarijná poistka nie je liekom na každý problém a v niektorých prípadoch vám nepomôže. Ide o tzv. výluky z poistenia, teda situácie a okolnosti, ktoré poistenie nekryje.

 • pohár whisky a kľúče od auta na stole
  29. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Alkohol za volantom doma a v zahraničí: Aké sú limity a pokuty?

  Na Slovensku sa uplatňuje nulová toleranciu alkoholu za volantom. Ak nafúkate viac ako jedno promile, dopúšťate sa trestného činu, pri ktorom vám okrem odobratia vodičáku hrozí aj odňatie slobody. Existujú však krajiny, kde sa nejaké to pivko alebo pohár vína toleruje. Aké limity a pokuty sú v jednotlivých krajinách?

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • havarované auto
  08. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Koľko stojí GAP poistenie?

  Na trhu sa aktuálne nachádzajú rôzne typy poistenia, ktoré môžete uzavrieť pre svoje vozidlo. Okrem PZP a havarijného poistenia, ktoré sú najrozšírenejšie, sa môžete stretnúť aj s GAP poistením, ktorý predstavuje „zaručenú ochranu majetku”. U nás sa však častejšie označuje ako poistenie finančnej straty.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • 24. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  PZP: Ako funguje pripoistenie v prípade zrážky so zverou?

  Stret so zverou je nepríjemná udalosť, ktorej sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť. Riziko sa zvyšuje najmä s príchodom zimných mesiacov, ale to neznamená, že srnka alebo zajac nemôžu skočiť do cesty aj počas jari alebo leta. Slovenské poisťovne poskytujú vodičom pripoistenie na zrážku so zverou, ktoré prináša viaceré výhody. Aké sú to výhody a koľko takáto služba stojí?

 • pes v aute
  09. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Všetko, čo treba vedieť o poistení psa

  Pes sa považuje za najlepšieho priateľa človeka, a nie je to žiadne klišé. Týchto štvornohých kamošov často vnímame ako súčasť rodiny. Okrem našej lásky, ochrany a starostlivosti si teda rozhodne zaslúžia aj zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť – hoci vieme, že veterinárne náklady sa dokážu vyšplhať na značne vysoké sumy. S výdavkami môžeme rátať aj v prípade, že náš pes spôsobí škodu, ktorú musíme uhradiť. Ako teda psíka poistiť pre prípad vzniku neočakávaných nákladov?

 • žena jazdiaca na čiernej elektrokolobežke
  30. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  PZP pre elektrokolobežky: Povinné poistenie (pravdepodobne) už od januára 2024

  E-kolobežky a e-bicykle zažívajú ozajstný boom. Ich počet na cestách neustále rastie. Stále častejšie sa preto hovorí o potrebe PZP pre tieto prostriedky. Aj na Slovensku sa pripravuje novela zákona o PZP, podľa ktorého sa bude povinné zákonné poistenie vzťahovať na elektrokolobežky a segwaye spĺňajúce určité parametre. Zákon by mal začať platiť od 1. januára 2024.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.