havarované auto na ceste

Ako prebieha nahlásenie škodovej udalosti

Škoda na aute môže vzniknúť viacerými spôsobmi. Niekedy je zapríčinená vlastnou vinou, inokedy vinou inej osoby. Riešenie škodovej udalosti sa môže zdať na prvý pohľad komplikované a náročné, a to najmä vtedy, keď neviete, ako správne na to. Komplikácie sa však dajú vyriešiť pomerne ľahko. Pre zjednodušenie celého procesu sme si pre vás pripravili základné kroky, ktoré nesmiete vynechať.

Škodová udalosť na aute

Škoda sa udiala.  Čo robiť tesne po vzniku škody?


 • Zaistite, aby sa škoda nezhoršovala a nezväčšovala. Ak by ste ohrozovali aj iných účastníkov cestnej premávky, snažte sa podniknúť kroky pre zníženie rizika alebo jeho úplné odstránenie.

 • Zdokumentujte poškodenie a všetky škody. Ak to nie je potrebné, nemanipulujte s vozidlom alebo poškodenou vecou.

 • Poškodené veci uchovajte do vykonania obhliadky poisťovňou.

 • Ak máte podozrenie, že došlo k trestnému činu, zavolajte políciu.

 • S opravou škôd na vašom majetku počkajte na rozhodnutie poisťovne o tom, či vám náklady preplatí a v akej výške.

Kedy volať políciu?

Políciu by ste mali volať v dvoch situáciách. V prvom rade by ste ju mali zavolať vtedy, ak máte podozrenie, že došlo k trestnému činu. V takomto prípade urobíte najlepšie, keď nebudete nič chytať ani posúvať, aby ste neskomplikovali následné vyšetrovanie.

Políciu je potrebné volať aj vtedy, keď


 • škoda presiahla sumu 3900 eur alebo sa vám vidí, že takúto sumu presiahnuť mohla,

 • pri nehode prišlo k zraneniu osôb,

 • vodiči sa nevedia dohodnúť na vinníkovi.

Pripravte si všetky údaje na nahlásenie škodovej udalosti

V prípade, že nahlasujete škodu, ktorá ale nie je dopravnou nehodou, napríklad stret so zverou, urobiť by ste tak mali v čo najkratšom čase. Na nahlásenie škodovej udalosti budete potrebovať:


 • vašu poistnú zmluvu,
 • technický preukaz,
 • osobné údaje o zúčastnených osobách,
 • čo najviac informácií o škodovej udalosti na aute (čas, miesto),
 • zoznam poškodených vecí a ich bližšia charakteristika, napríklad ceny, za ktoré ste ich kúpili.

Nahlásenie škodovej udalosti

Keď máte všetko pripravené, môžete nahlásiť škodovú udalosť. Väčšina poisťovní poskytuje servis 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Urobiť tak viete prostredníctvom online formulára, telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na pobočke.

Najrýchlejší spôsob je rozhodne online formulár, cez ktorý nahráte aj všetky potrebné dokumenty. Po odoslaní žiadosti už len počkáte, či od vás poisťovňa nebude potrebovať ďalšie doklady. Ak áno, obratom jej ich pošlite, aby sa celý proces zbytočne nepredlžoval.

Stav škodovej udalosti môžete sledovať online, a to prostredníctvom zákazníckeho portálu alebo aplikácie vašej poisťovne. Budete tak presne vedieť, aké kroky poisťovňa vo vašom prípade robí a v akom časovom intervale by ste mali dostať rozhodnutie.


Prečo uzatvoriť havarijné poistenie?

 • V prípade zavinenej nehody vami kryje vaše vozidlo a zdravie.
 • Krytie rizík havárie, živlu, krádeže a vandalizmu.
 • Možnosť vyskladať si havarijné poistenie na mieru podľa rizík.


Vyplňte správu o nehode

Toto je nesmierne dôležitý bod, ktorý jednoducho nemôžete vynechať. Je potrebné, aby ste vyplnili a podpísali tlačivo Správa o nehode. Táto povinnosť vyplýva z novely Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorá vstúpila do platnosti od 1. júna 2010. Až následne je možné nahlásiť škodu poisťovni. Správa o nehode musí byť v aute. Dokonca dnes je možné, aby ju pri bežnej prehliadke žiadali aj policajti k nahliadnutiu, či ju máte. Túto správu dostáva každý vodič obvykle pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia, ale jej kópiu si môžete stiahnuť aj na internete. Nie je kladený dôraz na to, odkiaľ tlačivo máte. Dôležité je, aby ste ho mali.

Vinník nehody musí konať ako prvý

V prvom rade je potrebné, aby vinník nahlásil poistnú udalosť svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP. Práve on zanesie vyplnenú aj podpísanú správu o nehode do poisťovne, odošle ju poštou alebo ju priloží ako digitálnu kópiu. Škodca nahlasuje poistnú udalosť do 15 dní, ak sa škoda stala na Slovensku.

Dopravná nehoda v zahraničí

Spôsob hlásenia škôd a riešenie dopravnej nehody v zahraničí sa od toho na Slovensku príliš nelíši. Dôležité je však dávať si pozor na to, čo podpisujete a k čomu dávate súhlas. Ako prvé skontrolujte, či sú všetci vo vozidle v poriadku. Ak sa vám nič nestalo, choďte skontrolovať druhé auto.


Rada odborníka

Keď ste všetkých skontrolovali, v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody umiestnite výstražný trojuholník.


Obaja účastníci nehody musia vyplniť medzinárodné tlačivo s názvom  „Správa o nehode”, ktoré je jednotné vo všetkých krajinách Európskej únie. Tento dokument budete neskôr odovzdávať poisťovni. Pred cestou by ste ho preto mali mať vo vozidle.

Obe strany by mali poskytnúť čo najviac informácií, ktoré zjednodušia priebeh riešenia celej situácie. K najdôležitejším údajom patrí názov poisťovne a číslo poistky.

Aj v zahraničí by sa mali obe strany dohodnúť na tom, kto je vinník a kto poškodený. Ak by ste k rovnakému záveru náhodou neprišli, problém bude musieť riešiť polícia.

Škody nafoťte, nahrajte a pre poisťovňu dobre rozpíšte, aby ste jej uľahčili ich posudzovanie a následné preplácanie nákladov. Po návrate na Slovensko máte povinnosť nahlásiť škodovú udalosť poisťovni do 30 dní, nehľadiac na to, či ste, alebo nie ste vinník.

V zahraničí pomôže PZP aj havarijné poistenie

Ešte predtým, ako vycestujete do zahraničia, nemusíte uzatvárať žiadne dodatočné poistenia. Vo väčšine krajín vám platí havarijné poistenie, ktoré sa postará o škody na vašom majetku v prípade, že nehodu zaviníte vy.

Okrem toho vám za hranicami platí aj  PZP, ktoré slúži na preplatenie škôd na majetku tretích osôb v situáciách, keď ste vinníkom. Ak teda máte tieto dve poistenia, cesta na dovolenku môže byť oveľa pokojnejšia.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Škoda bez vinníka

O takejto škode hovoríme v prípade, ak ju nezavinil niekto cudzí. To znamená, škoda vznikla v dôsledku živelnej katastrofy, stretu so zverou alebo vodičovou nepozornosťou. V takomto prípade povinné zmluvné poistenie nie je možné použiť. Ostáva teda len škodu zaplatiť z vlastného alebo využiť  havarijné poistenie. Tu už nevypisujete správu o nehode, ale škodu priamo nahlasujete cez príslušné formuláre, po konzultácii s asistenčnou službou.

Autor - Martina Pisarcikova
Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • havárie aut
  25. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Najčastejšie výluky z havarijného poistenia: Prečo treba čítať poistné podmienky?

  Havarijné poistenie auta je spravidla veľmi užitočné. Dokáže vás a vaše vozidlo ochrániť pred následkami prípadnej nehody, krádeže, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej pohromy či vandalizmu. No ani havarijná poistka nie je liekom na každý problém a v niektorých prípadoch vám nepomôže. Ide o tzv. výluky z poistenia, teda situácie a okolnosti, ktoré poistenie nekryje.

 • pohár whisky a kľúče od auta na stole
  29. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Alkohol za volantom doma a v zahraničí: Aké sú limity a pokuty?

  Na Slovensku sa uplatňuje nulová toleranciu alkoholu za volantom. Ak nafúkate viac ako jedno promile, dopúšťate sa trestného činu, pri ktorom vám okrem odobratia vodičáku hrozí aj odňatie slobody. Existujú však krajiny, kde sa nejaké to pivko alebo pohár vína toleruje. Aké limity a pokuty sú v jednotlivých krajinách?

 • 24. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  PZP: Ako funguje pripoistenie v prípade zrážky so zverou?

  Stret so zverou je nepríjemná udalosť, ktorej sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť. Riziko sa zvyšuje najmä s príchodom zimných mesiacov, ale to neznamená, že srnka alebo zajac nemôžu skočiť do cesty aj počas jari alebo leta. Slovenské poisťovne poskytujú vodičom pripoistenie na zrážku so zverou, ktoré prináša viaceré výhody. Aké sú to výhody a koľko takáto služba stojí?

 • Peniaze z ruky do ruky
  17. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

  Zo zákona má poisťovňa stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti do 15 dní. Lehota začína plynúť od chvíle, keď sa ukončí vyšetrovanie. Ak aj napriek vašej výraznej snahe proces trvá dlhšie, môžete od poisťovne požiadať o zálohu na poistnom plnení.

 • 11. septembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Stret so zverou: Ako postupovať?

  Zrážka so zverou môže byť veľmi nebezpečná. Lesná zver často končí mŕtva alebo ťažko zranená, auto značne poškodené. Existuje tiež vysoké riziko poškodenia života a zdravia cestujúcich. Niekedy sa však kolízii s divou zverou jednoducho nevyhnete. Viete, ako by ste mali po takejto udalosti postupovať?

 • Muž stojí pri svojom aute
  02. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Čo robiť ako prvé pri poruche auta na ceste?

  Všimli ste si nejaké symboly poruchy auta, počujete divné zvuky alebo sa vám zdá, že sa auto správa inak? S veľkou pravdepodobnosťou budete musieť riešiť jeho poruchu. Najčastejšie ide o problémy s brzdovým systémom, opotrebovanými tlmičmi, batériou. To, ako budete postupovať v prípade poruchy auta, závisí od toho, či sa nachádzate na bežnej ceste alebo na diaľnici.

 • zver na ceste
  18. augusta 2023|Daniel Výcha
  Ako najúčinnejšie riešiť stret auta so zverou

  Ani ten najlepší vodič, ani najúčinnejší bezpečnostný systém často nedokážu zabrániť stretu automobilu so zverou. Nečakané vybehnutie zveri priamo pod kolesá auta končí neodvratne: na jednej strane smrťou zvieraťa, na druhej strane často rozsiahlym poškodením auta. Ako teda postupovať, ak príde k tejto „nezavinenej“ udalosti?

 • poškodení vozidla výtlkom na vozovke
  11. augusta 2023|Daniel Výcha
  Výtlky na cestách: Ako postupovať pri poškodení vozidla

  Na slovenských cestách nie je žiadny problém naraziť kolesom do hlbokého výtlku. Výtlky na cestách sú vo veľkom počte, takže je prakticky nemožné sa im na niektorých úsekoch vyhnúť. Potom ostáva len dúfať, že vaše auto neutrpí akékoľvek škody. Avšak nie vždy končí stret s výtlkom bezpečne. Často je nevyhnutné zastavenie na krajnici a minimálne výmena poškodeného kolesa. Čo teda robiť, ak ste výtlk nepredvídali?

 • 08. júla 2023|Martina Pisarčíková
  12 najčastejších chýb mladých vodičov

  Mladí vodiči sú stále rizikovou skupinou na cestách, pretože šoférovanie vyžaduje značné zručnosti. Tieto zručnosti však nie je možné získať zo dňa na deň ani za pár dní v autoškole. Preto musia mladí vodiči často platiť vyššiu sumu za povinné zmluvné poistenie, keď si ho uzatvárajú. Avšak aj mladý vodič môže preukázať, že dokáže jazdiť bez nehôd už v prvom roku, a tým výrazne znížiť svoju platbu za poistné.

 • dopravná nehoda
  07. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri nehode auta v zahraničí?

  Dovolenková sezóna sa pomaly blíži a veľa dovolenkárov staví na cestovanie autom. Je pohodlné, bezpečné a v mnohých prípadoch oveľa komfortnejšie ako autobus alebo vlak. Vlastná doprava má síce množstvo výhod, no netreba zabúdať ani na zopár negatív. K tým sa radí napríklad dopravná nehoda. Ako ju vyriešiť, ak sa vám stane v zahraničí?