pohár whisky a kľúče od auta na stole

Alkohol za volantom doma a v zahraničí: Aké sú limity a pokuty?

Na Slovensku sa uplatňuje nulová toleranciu alkoholu za volantom. Ak nafúkate viac ako jedno promile, dopúšťate sa trestného činu, pri ktorom vám okrem odobratia vodičáku hrozí aj odňatie slobody. Existujú však krajiny, kde sa nejaké to pivko alebo pohár vína toleruje. Aké limity a pokuty sú v jednotlivých krajinách?

Alkohol za volantom na Slovensku

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke uvádza, že vodič nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol ani inú návykovú látku, ani viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, kedy sa ešte môžu nachádzať v jeho organizme. Inak povedané, šoférovať pod vplyvom alkoholu je na Slovensku zakázané a treba myslieť aj na zostatkový alkohol za volantom.

Napriek tomu patrí alkohol za volantom medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd na Slovensku. Podľa štatistík zaevidovala polícia v roku 2023 dohromady 12 479 motorizovaných a nemotorizovaných vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Každoročne je pritom alkoholom zapríčinených približne 12 % všetkých nehôd.

Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

Princípom havarijného poistenia je nahradiť škody na vašom majetku. Pripoistiť si môžete i doplnkové riziká, napr. poškodenie čelného skla, stret so zverou, pripoistenie batožiny a iné. Havarijné poistenie určite oceníte.


Tresty za alkohol za volantom: Priestupok alebo trestný čin?

Ak alkoholu neodoláte, hrozí vám postih v závislosti od toho, koľko promile nafúkate, prípadne akú škodu pod vplyvom alkoholu spôsobíte. Či pôjde o priestupok alebo o trestný čin, závisí od nameraného množstva alkoholu v organizme:

Hodnota alkoholu v krvi do 1 promile

Nameranú hodnotu alkoholu v krvi do do 1 promile hodnotia naše orgány ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za priestupok sa považujú aj situácie, ak odmietnete vyšetrenie na zistenie alkoholu v krvi alebo sa nezdržíte požitia alkoholu po nehode. Za takéto priestupky vám hrozí pokuta od 150 až do 1 300 eur a zákaz činnosti vedenia motorových vozidiel od 1 do 5 rokov.

Hodnota alkoholu v krvi viac ako 1 promile

Pri nameranej hodnote vyššej ako 1 promile alkoholu v krvi sa dopúšťate trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý vám hrozí trest odňatia slobody na 12 mesiacov, peňažný trest vo výške podľa uváženia súdu (približne 1 500 – 2 000 eur) a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po dobu podľa závažnosti situácie.

Minulý rok vláda dokonca prijala novelu Trestného zákona, ktorá sprísňuje postih jazdy pod vplyvom alkoholu. V návrhu zákona sa zaviedol pojem „stav ťažkej opitosti” nad 2 promile s prísnou sadzbou zákazu činnosti i trestu odňatia slobody a tiež sprísnenie sadzieb pri smrteľných následkoch v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu.

Rada odborníka

Dávajte si pozor aj na zostatkový alkohol za volantom. Priemerná hodnota rýchlosti odbúravania alkoholu je približne 0,1 – 0,2 promile za hodinu, líši sa však v závislosti od pohlavia, hmotnosti i veku.

Získať vodičák späť nemusí byť jednoduché

Ak by ste chceli svoj vodičský preukaz získať späť, nestačí len počkať, kým uplynie doba, na ktorú vám bol udelený trest zákazu činnosti motorových vozidiel. Musíte podstúpiť preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti, skúšku z predpisov cestnej premávky, prípadne aj preskúšaniu vedenia motorových vozidiel.

A čo alkohol pri bicyklovaní?

To, čo platí pre vodičov motorových vozidiel, nemusí platiť pre cyklistov. Ako cyklista môžete požiť alkoholický nápoj v prípade, ak ste v obci alebo na cyklistickej cestičke a hladina alkoholu v krvi neprekročí 0,5 promile. Ak však nafúkate mimo týchto zón, pokuta vás neminie. Výška pokuty za alkohol na bicykli je stanovená až do výšky 800 eur, v blokovom alebo rozkaznom konaní do 650 eur.

Tolerancia alkoholu v iných krajinách

Vo väčšine krajín Európskej únie je stanovený limit pre povolený alkohol za volantom na 0,5 promile, čo sú približne dve veľké pivá. Platí to napríklad v susednom Rakúsku, ale aj v Nemecku, Taliansku či Chorvátsku. Nulová tolerancia alkoholu je okrem Slovenska uzákonená napríklad aj v Českej republike, v Maďarsku a Rumunsku. V niektorých krajinách sú zavedené prísnejšie limity pre alkohol pre vodičov z povolania alebo pre začínajúcich vodičov:

Limity promile alkoholu v krajinách EÚ

Krajina EÚBežní vodičiVodiči z povolaniaZačínajúci vodiči

Belgicko

0,5

0,2

0,5

Bulharsko

0,5

0,5

0,5

Cyprus

0,5

0,2

0,2

Česká republika

0,0

0,0

0,0

Dánsko

0,5

0,5

0,5

Estónsko

0,2

0,2

0,2

Fínsko

0,5

0,5

0,5

Francúzsko

0,5

0,5 (0,2 vodiči autobusov)

0,2

Grécko

0,5

0,2

0,2

Holandsko

0,5

0,5

0,2

Chorvátsko

0,5

0,0

0,0

Írsko

0,5

0,2

0,2

Litva

0,4

0,0

0,0

Lotyšsko

0,5

0,5

0,2

Luxembursko

0,5

0,2

0,2

Maďarsko

0,0

0,0

0,0

Malta

0,5

0,2

0,2

Nemecko

0,5

0,0

0,0

Poľsko

0,2

0,2

0,2

Portugalsko

0,5

0,2

0,2

Rakúsko

0,5

0,1

0,1

Rumunsko

0,0

0,0

0,0

Slovensko

0,0

0,0

0,0

Slovinsko

0,5

0,0

0,0

Španielsko

0,5

0,3

0,3 (0,0 do 18 rokov)

Švédsko

0,2

0,2

0,2

Taliansko

0,5

0,0

0,0

Zdroj: Etsc.eu

Sankcie a pokuty

Ak vás v zahraničí pristihnú s vyšším obsahom alkoholu krvi, ako povoľujú zákony, nasledujú tresty za alkohol za volantom v rôznych podobách, ktoré siahajú od peňažnej pokuty cez zákaz šoférovania až po odňatie slobody. Pozrime sa, čo vás v takýchto prípadoch čaká u našich najbližších susedov:

#1 Česká republika

Český systém sankcií funguje podobne ako na Slovensku. S platnosťou od 1. januára 2024 sa tresty za alkohol za volantom sprísnili. Priestupok a trestný čin rozlišuje podľa nameranej hodnoty alkoholu v krvi:

 • menej ako 0,3 promile: priestupok, za ktorý hrozí pokuta 7 000 – 25 000 Kč, zákaz riadenia na 6 – 12 mesiacov,

 • viac ako 0,3 promile: priestupok s pokutou 7 000 – 25 000 Kč, 6 trestnými bodmi v rámci bodového systému, prípadne odobratím vodičského preukazu až na 1,5 roka,

 • vodič pod vplyvom alkoholu nezvláda riadenie (stav vylučujúci spôsobilosť): trestný čin s postihom 6 bodov v rámci bodového systému, pokutou 7 000 – 25 000 Kč, prípadne zákazom riadenia až na 1,5 roka,

 • odmietnutie testu na alkohol: priestupok, za ktorý hrozí pokuta 25 000 – 75 000 Kč, 6 bodov v rámci bodového systému a zákaz riadenia na 18 až 36 mesiacov.

#2 Rakúsko

V Rakúsku platí povolená hranica alkoholu do výšky 0,5 promile alkoholu v krvi. Sankcie po jej presiahnutí sú takéto:

 • 0,5 – 0,79 promile: pokuta vo výške 300 – 3 700 eur, pri opakovanom porušení aj zákaz riadenia alebo iné opatrenia,

 • 0,8 – 1,19 promile: pokuta 800 – 3 700 eur, odobratie vodičského preukazu na minimálne 1 – 3 mesiace a povinnosť absolvovať dopravný koučing,

 • 1,2 – 1,59 promile: pokuta 1 200 – 4 400 eur, odobratie vodičského preukazu na minimálne 4 mesiace a povinnosť absolvovať doškoľovací kurz,

 • viac ako 1,6 promile: pokuta 1 600 – 5 900 eur, odobratie vodičského preukazu na minimálne 6 mesiacov, doškoľovací kurz a dopravno-psychologické vyšetrenie,

 • odmietnutie krvných testov: trestný čin s pokutou minimálne 2 000 eur a odobratím vodičského oprávnenia na minimálne 6 mesiacov.

#3 Maďarsko

Rovnako ako na Slovensku, ani v Maďarsku povolený alkohol za volantom nie je a platí tu nulová tolerancia alkoholu pri šoférovaní. Od septembra 2023 hrozia za prekročenie tejto hranice hrozia takéto pokuty:

 • menej 0,15 promile: pokuta 39 000 forintov,

 • viac ako 0,15 promile: pokuta od 130 000 forintov.

#4 Poľsko

V Poľsku síce platí pre všetky kategórie vodičov povolená hranica alkoholu vo výške 0,2 promile, pri vyššej nameranej hladine však vodičom hrozia takéto sankcie:

 • menej ako 0,5 promile: pokuta 50 – 5000 zlotých, zákaz riadenia na 6 – 36 mesiacov, odňatie slobody na 5 – 30 dní,

 • viac 0,5 promile: pokuta minimálne 5 000 zlotých, zákaz riadenia na minimálne 3 roky, väzenie na dobu až 2 roky.

Navyše, 14. marca 2024 vstúpi do platnosti nová právna norma, podľa ktorej budú v Poľsku za alkohol za volantom habať autá aj vodičské preukazy nasledovne:

 • vodičovi, ktorý nafúka viac ako 1,5 promile, prepadne auto v prospech štátu,

 • ak vodič spôsobí nehodu, auto mu skonfiškujú aj pri 1 promile, pri opakovaných prečinoch dokonca za 0,5 promile,

 • o auto prídu aj vodiči, ktorí z miesta nehody utiekli.

Viete že…

…podobné nariadenie platí aj v Lotyšsku? Ak vodič nafúka viac ako 1,5 promile alkoholu alebo je pod vplyvom psychotropných látok, na mieste príde o svoje vozidlo. Zhabané autá posiela lotyšská armáda v rámci pomoci ukrajinskej armáde.

Ani poistenie vám nepomôže

Ak sa pri nehode spoliehate na uzavreté poistenie, v prípade požitia alkoholu vám nepomôže. Pri škodách zavinených pod vplyvom alkoholu vám totiž poisťovňa poistné plnenie havarijného poistenia môže podstatne znížiť alebo dokonca zamietnuť. Poškodenému síce poisťovňa plní náhradu z povinného zmluvného poistenia (PZP), následne si ju však od vinníka spätne vymáha.

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Malá rada na záver: Ak sa nachádzate v krajine, ktorá je voči alkoholu za volantom benevolentnejšia, nedajte sa zlákať. Šoférovanie pod vplyvom alkoholu je nebezpečné nielen pre vás, ale aj pre ostatných vodičov i chodcov. Znižuje vašu koordináciu i schopnosť sústrediť sa, čím zásadne ovplyvňuje vašu schopnosť šoférovať.

Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Kľúče od nového auta
  23. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Auto na splátky v roku 2024: Aké sú podmienky?

  Rozhodli ste sa pre kúpu nového auta? Predtým, ako si vyberiete značku a typ vozidla, zamyslite sa nad dôležitejšou otázkou. Z čoho budete kúpu auta financovať? Alternatív, vďaka ktorým si môžete kúpiť nové auto, je viacero. Ktorá z nich bude pre vás tou navýhodnejšou?

 • Zhorené staré auto
  22. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Šrotovné na autá: Ako funguje? Bude aj v roku 2024?

  Finančný príspevok na auto sa na Slovensku v minulosti objavil už niekoľkokrát. Mimoriadne populárne bolo predovšetkým tzv. šrotovné, kde bol príspevok na auto podmienený likvidáciou starého vozidla. Ako vlastne proces šrotovania vozidla prebieha? A kedy bude šrotovné na autá opäť? Čítajte ďalej, všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

 • pneu4
  27. marca 2024|Lívia Ovcarčíková
  Jarné prezúvanie pneumatík: Ako na to?

  Hoci slovenské zákony prezutie zimných pneumatík na letné vyslovene neprikazujú, predsa je vhodné myslieť na jar aj na túto povinnosť. Viete, kedy je ten správny čas na výmenu pneumatík? Závisí to nielen od počasia, ale aj od legislatívnych opatrení. Tie sa, navyše, líšia aj v jednotlivých krajinách. Prečítajte si výber najdôležitejších informácií, ktoré potrebujete vedieť.

 • autá na parkovisku bez EČV
  20. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  EČV na Slovensku: Zmeny v roku 2023

  V roku 2023 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre evidenčné čísla vozidiel na Slovensku. Okrem iného sa zaviedli prenositeľnosť a nový formát značky. V nasledujúcich riadkoch si tieto zmeny rozoberieme bližšie. Pozrieme sa aj na to, čo môžeme v oblasti EČV očakávať v budúcom roku.

 • dálnice-Slovensko
  13. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Všetko, čo potrebujete vedieť o diaľničnej známke pre rok 2024

  Diaľničné známky sú jednou z povinností, ktoré musíte splniť, ak chcete využívať určité spoplatnené cestné úseky. Okrem Slovenska sa s nimi stretnete aj v mnohých ďalších krajinách, ako sú napríklad Česko, Maďarsko a Rakúsko. Koľko stoja pre rok 2024 jednotlivé diaľničné známky u nás a v zahraničí a aká je ich platnosť?

 • 24. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  PZP: Ako funguje pripoistenie v prípade zrážky so zverou?

  Stret so zverou je nepríjemná udalosť, ktorej sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť. Riziko sa zvyšuje najmä s príchodom zimných mesiacov, ale to neznamená, že srnka alebo zajac nemôžu skočiť do cesty aj počas jari alebo leta. Slovenské poisťovne poskytujú vodičom pripoistenie na zrážku so zverou, ktoré prináša viaceré výhody. Aké sú to výhody a koľko takáto služba stojí?

 • čierne auto neznámej značky
  14. novembra 2023|Daniel Výcha
  Viete, ako na odhlásenie auta bez zošrotovania?

  Auto môžete odhlásiť z evidencie aj v prípade, že ho neplánujete zošrotovať. Postup je mierne odlišný, ale nemusíte sa ničoho obávať. Ak viete, ako na to, príliš veľa času vám to nezaberie. Pre zjednodušenie odhlásenia sme pre vás pripravili prehľadný návod, ktorý vám krok za krokom vysvetlí všetko.

 • ridicI
  05. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Na dovolenku služobným autom: Na čo si dať pozor?

  Možnosť využívať služobné auto na súkromné účely patrí dnes rozhodne medzi najobľúbenejšie benefity poskytovaných zamestnancom. Ak vám ju zamestnávateľ ponúkol, rátajte s tým, že s touto výhodou sa spája aj prebratie čiastočnej zodpovednosti za firemné vozidlo. Dá sa táto zodpovednosť nejakým spôsobom poistiť? A akým spôsobom môžete riešiť menej bežné situácie, ako sú napríklad dovolenky?

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.