Potrebné doklady v aute

Pri každej ceste autom potrebujete doklady, ktoré musíte mať pri sebe, a dokonca ich na požiadanie predložiť policajnej kontrole. O ktoré doklady ide? V nasledujúcich riadkoch sa na ne pozrieme bližšie.

Povinnosti určuje zákon

O povinnej dokladovej výbave každého vodiča hovorí zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Ten jasne stanovuje, že medzi základné povinnosti vodiča patrí mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Ministerstvo vnútra SR vymedzuje tieto doklady na premávku a vedenie vozidla na území Slovenskej republiky:

Platné musíte mať i PZP

  • Najlepšie ponuky povinného zmluvného poistenia nájdete na jednom mieste. Porovnáme vám jednotlivé ponuky na trhu za výhodné ceny.
  • So všetkým vám pomôžu naši špecialisti.
  • Uzatvorte si PZP do pár minút podľa vašich požiadaviek.
Porovnať ceny PZP

Vodičský preukaz

Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu.

Osvedčenie o evidencii

Medzi základné povinné doklady patrí osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine. V minulosti bol technický preukaz k autu len jeden. Dnes dostanú držitelia vozidla preukazy dva. Prvý sa hovorovo označuje ako “malý technický preukaz”. Je to časť I. osvedčenia o evidencii a má podobu malej plastovej karty. Tento preukaz ste povinní nosiť so sebou a predložiť ho polícii pri kontrole.

Časť II. osvedčenia o evidencii sa označuje aj ako “veľký techničák”. Veľa vodičov nevie, že veľký technický preukaz by nemali mať vo vozidle, ale mal by byť uschovaný doma. Dokonca po vystúpení z auta v ňom nesmiete nechať ani malý technický preukaz.

Zelená karta

Zelená karta je potvrdením, že ste uzavreli povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Táto karta má medzinárodnú platnosť.

V minulosti sa vodiči preukazovali bielou kartou na Slovensku a zelenou kartou pri ceste do zahraničia. S účinnosťou od 1.10.2019 biela karta zanikla a na Slovensku i v zahraničí ju ako potvrdenie o uzatvorení PZP nahradila zelená karta. Zelená farba karty je však už minulosťou, od 1. júla 2021 sa zaviedlo výlučne čierno-biele vyhotovenie karty.

Doklad o technickej kontrole

Ak vaše vozidlo podlieha povinnosti technickej kontroly, polícii preukazujete splnenie podmienok vyznačeným osvedčením o technickej kontrole a perforovanou kontrolnou nálepkou. Pre vozidlá evidované v inom členskom štáte sa povinnosť preukazuje rovnocennými dokladmi vydanými v tomto členskom štáte.

Nezabudnite, že technická kontrola musí byť vykonávaná pravidelne v závislosti od veku auta. Vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po 4 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie, potom sa na „estékáčku“ musíte vybrať každé 2 roky.

Doklad o emisnej kontrole

Platnosť emisnej kontroly (ak takejto kontrole vozidlo podlieha) vodič polícii preukazuje vyznačeným osvedčením o emisnej kontrole a perforovanou kontrolnou nálepkou. V prípade, že vozidlo je evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Rovnako ako technická kontrola, aj emisná kontrola sa musí realizovať pravidelne. Lehoty pri jednotlivých kategóriách vozidiel sú rôzne a určuje ich Vyhláška MDPT SR č. 138/2018 Z. z.

Doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti

Niektoré skupiny vodičov podliehajú povinnosti dokladovania zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Doklad o zdravotnej spôsobilosti potrebujú vodiči skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a vodiči vo veku nad 65 rokov.

Doklad o psychickej spôsobilosti sa týka vodičov skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, vodičov vo veku nad 65 rokov a vodičov z povolania.

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Ak sú pozemné komunikácie užívané iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené, vodič vozidla preukazuje povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú, ak u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené.

Iné doklady podľa osobitných predpisov

Potrebovať môžete aj iné doklady, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 56/2012 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. a podobne.

Okrem toho je vodič povinný pri cestnej kontrole povinný preukázať svoju totožnosť. Príslušníkovi polície môžete na tento účel predložiť občiansky preukaz alebo pas. V aute majte vždy poruke aj správu o nehode.

Pozor, ak na niektorý doklad zabudnete, hrozí vám finančná pokuta alebo zákaz pokračovať v jazde. Pred každou jazdou si teda povinné doklady skontrolujte, aby vás vaša zábudlivosť nevyšla draho.

Povinné zmluvné poistenie

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 23

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením