muž drží v rukách papiere od auta

Poplatky za prihlásenie auta zo zahraničia

17. 6. 2023
|
Dĺžka čítania: 6 min.

V prípade, že ste si zakúpili nové auto zo zahraničia, musíte splniť poslednú povinnosť. Je ňou prihlásenie auta do evidencie vozidiel v rámci Slovenskej republiky. Ak ste si zadovážili nové auto, prihlási ho za vás autorizovaný predajca. Naopak, ak ste si vozidlo doviezli, bude to na vašich pleciach.

Nové vs. ojazdené vozidlo

Podobne ako na slovenskom trhu, aj zo zahraničného trhu si môžete zaobstarať nové alebo ojazdené vozidlo. Za nové vozidlo sa považuje auto, ktoré má najazdených menej ako 6 000 km alebo je maximálne 6 mesiacov staré.

V prípade, že vozidlo spĺňa jednu z týchto podmienok a zároveň ste ho kupovali v štáte, ktorý je členom EÚ, nemusíte platiť DPH

Ojazdené vozidlo je definované ako vozidlo, ktoré má najazdených viac ako 6 000 km alebo je staršie ako 6 mesiacov. Avšak, či budete platiť DPH, závisí od toho, kde ho kupujete. 

Ak ste si auto zaobstarali od súkromnej osoby, nemusíte platiť DPH. Naopak, ak ste ho kúpili od predajcu vozidiel (firmy/spoločnosti), musíte zaplatiť DPH, ktoré je platné v danom štáte.

V prípade, že by ste sa rozhodli zaobstarať vozidlo z krajiny mimo EÚ, počítajte s tým, že výsledná cena bude vyššia. Okrem DPH budete musieť zaplatiť aj clo, ktoré môžete uhradiť buď na vstupnom úrade na území Európskej únie alebo na colnom úrade na Slovensku.


Rada odborníka

Ak ste povinní zaplatiť DPH, platíte ho len raz. V praxi to znamená, že po tom, ako ho uhradíte v zahraničí, na Slovensku už neplatíte žiadnu ďalšiu sumu.


Koľko trvá prihlásenie auta zo zahraničia?

Celý  proces trvá asi mesiac. Samozrejme, záleží to aj na momentálnej vyťaženosti poskytovateľa potrebných služieb a okresného úradu. Na trhu existujú aj spoločnosti, ktoré tieto úkony urýchlia a zabezpečia za pár dní. 

Väčšinou  stačí, ak uhradíte poplatok za dané úkony a poskytnete  notársky overené splnomocnenie na to, aby boli vykonané všetky potrebné náležitosti.

Poplatok za prihlásenia auta

Cena prihlásenia dovezeného auta je rôzna a závisí od množstva faktorov. Vopred sa však pripravte na tieto poplatky:


Typ poplatkuVýška poplatku

Prevozné značky

Cena sa pohybuje od 10 do 50 eur

Preklady úradných dokumentov

Cena je spravidla od 20 do 40 eur za normostranu

Kontrola originality

Vyjde vás približne 90 až 110 eur

Technická a emisná kontrola

Za obe kontroly zaplatíte od 80 do 100 eur

Administratívna technická a emisná kontrola

Stojí od 20 do 35 eur

Žiadosť o uznanie typového schválenia EÚ

Za štandardné konanie zaplatíte približne 100 eur, za rýchle konanie 300 eur

PZP

Jeho cena je rôzna a závisí od množstva faktorov vrátane výkonu, značky, modelu, zvolenej poisťovne a zvoleného poistného balíka

Prihlásenie auta do evidencie motorových vozidiel SR

Poplatok sa odvíja od typu vozidla, jeho výkonu a podobne. Okrem toho je dôležité zaplatiť aj poplatok 16,50 eur za každé evidenčné číslo


O jednotlivých výdavkoch si povieme viac nižšie.

Prevozné značky

Prvým výdavkom, ktorý budete mať v súvislosti s prihlásením auta zo zahraničia, je poplatok za prevozné značky. Tieto značky slúžia na prepravu vozidiel z jednej krajiny do druhej. 

Ak sa rozhodnete, že vozidlo kúpite od oficiálneho predajcu alebo od nejakej firmy, je možné, že značky vybavia za vás a následne ich započítajú do celkovej ceny vozidla. Ak však kupujete vozidlo od súkromnej osoby alebo sa nechcete spoliehať na neznámu firmu, môžete si ich vybaviť sami.

Platnosť prevozných značiek sa líši, rovnako ako ich cena, ktorá sa pohybuje od 10 do 50 eur. Niektoré firmy majú pevné sumy na určité obdobie, napríklad týždeň alebo mesiac. Iné firmy stanovujú cenu za deň. Na základe tento ceny vám potom vypočítajú konečnú sumu po vrátení značiek.

Povinnosti na dopravnom inšpektoráte

Na dopravnom inšpektoráte budete musieť predložiť niekoľko dokumentov, medzi ktoré patria:


 • vyplnená žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,

 • osvedčenie o evidencii časť II,

 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla,

 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, 

 • platný doklad totožnosti, 

 • splnomocnenie, ak nie ste vlastníkom vozidla, 

 • ak ste živnostníkom, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,

 • doklad o kontrole originality,

 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.


Výška správneho poplatku nie je jednotná. Jeho cena závisí najmä od výkonu motora. Ceny za jednotlivé poplatky môžete nájsť priamo na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ich výška sa pohybuje od sumy 33 eur pre vozidlá s výkonom do 80 kW až po sumu 3 900 eur pre vozidlá s výkonom od 254 kW. 

Poplatky je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Je však dôležité vedieť, že v hotovosti môžete platiť len poplatky, ktoré neprevyšujú sumu 300 eur. Ak by bol váš poplatok vyšší, budete ho musieť zaplatiť iným spôsobom.

Myslite na úradné preklady

Doklady, ktoré sú v inom jazyku ako slovenský alebo český, budete musieť preložiť. Úradný preklad sa týka najmä nasledujúcich dokladov:


 • technického preukazu, 

 • potvrdenia o odhlásení vozidla, 

 • kúpno-predajnej zmluvy/faktúry,

 • STK/EK.


Výška ceny závisí aj od predkladaného jazyka, ale aj od poskytovateľa služby.  Suma sa pohybuje od 20 € do 40 € za 1 normostranu. Na preklady si musíte počkať 1 až 3 pracovné dni. 

Kontrola originality

Kontrola originality sa vykonáva na každom jednotlivo dovezenom aute zo zahraničia. Jej úlohou je overiť nasledujúce veci:


 • originalita dokladov od vášho auta, 

 • či neboli urobené zásahy do konštrukcie auta,

 • neoprávnené zmeny identifikátorov auta. 

Výsledok kontroly je zaznamenaný v odbornom posudku, ktorý sa vzťahuje ku kontrole originality vozidla. Tento posudok je tiež dostupný online a má administratívnu platnosť po dobu 15 dní.

Termín, kedy je možné vykonať kontrolu originality, závisí od okresu a vyťaženosti poskytovateľov. Obvykle je možné získať termín do jedného týždňa. Samotná kontrola trvá približne hodinu a cena sa pohybuje v rozmedzí od 90 do 110 eur.

Dokumenty, ktoré budete potrebovať na vykonanie kontroly originality, sú nasledovné:


 • originálny technický preukaz z krajiny vývozu vozidla,

 • originál spolu s preloženým dokladom o nadobudnutí vozidla (kúpno-predajná zmluva, respektíve faktúra),

 • preukaz totožnosti,

 • certifikát konformity COC (v rámci nových áut a pri ojazdených, ak vám ho predajca odovzdal).

Technická a emisná kontrola

Ide o zákonom stanovené povinnosti, vďaka ktorým musíte podrobiť vozidlo kontrolám. Sú to kontroly, ktoré posudzujú jeho celkový technický a emisný stav. Technická a emisná kontrola sa musí vykonať v prípade, že auto, ktoré prihlasujete, má viac než 4 roky. 

Termín na  technickú a emisnú kontrolu je závislý od okresu a celkovej vyťaženosti poskytovateľov. Vo väčšine prípadov ho dostanete do mesiaca. Kontrola trvá asi hodinu a zaplatíte od 80 € do 100 €, a to za obidve kontroly.

Na vykonanie technickej a emisnej kontroly budete potrebovať nasledujúce dokumenty:


 • originál technického preukazu z krajiny vývozu,

 • originál spolu s preloženým dokladom o nadobudnutí auta (faktúra, kúpno-predajná zmluva),

 • preukaz totožnosti,

 • odborný posudok o kontrole originality vozidla.

Administratívna technická a emisná kontrola

V rámci vozidiel, ktoré sú staršie ako 4 roky, musíte vykonať aj administratívnu emisnú a technickú kontrolu. Vykonáva sa najneskôr do 15 dní od prihlásenia vozidla na ktorejkoľvek stanici technickej a emisnej kontroly. 

Ide o overenie údajov o aute a vystavenie nového protokolu o emisnej a technickej kontrole. Cena tejto služby je od 20 € do 35 €.


TIP

V rámci dovezených áut zo zahraničia je nevyhnutné, aby ste uhradili poplatok potvrdzujúci prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom, ktoré vylučuje vozidlo. Cenu si môžete vyrátať pri uvedení VIN čísla na stránke idovoz.sk.

Potrebujete aj žiadosť o uznanie typového schválenia EÚ 

Budete potrebovať aj schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo iného zmluvného štátu. Záleží to na krajine, odkiaľ pochádza vozidlo.

Žiadosti o jednotlivé uznania sa podávajú na okresnom úrade, prípadne klientskom centre. Musíte ju podať vtedy, ak ide o dovezené vozidlo. 

Okresnému úradu trvá vybavenie vašej žiadosti 30 dní po uhradení poplatku za štandardné konanie v sume 100 €.  Ak uhradíte poplatok za rýchle konanie v sume 300 €, žiadosť budete mať hotovú do 5 pracovných dní.

PZP

Auto, ktoré prihlásite do evidencie vozidiel SR, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. 

Kvalitné PZP je kľúčové. Okrem toho, že je vyžadované úradmi, je tiež povinné zákonom. Ak by ste jazdili bez neho, hrozia vám vysoké pokuty. Navyše v prípade dopravnej nehody by ste museli platiť škody na majetku tretích osôb z vlastných prostriedkov. 

Porovnanie jednotlivých ponúk PZP je možné pomocou našej kalkulačky. Vyberte si tú najvýhodnejšiu pre seba a svoje vozidlo.

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Prihlásenie auta do evidencie motorových vozidiel SR

Musíte ho vykonať na dopravnom inšpektoráte vo vašom okrese, kde bude auto prihlásené. Výsledkom bude prihlásenie vozidla do evidencie a udelenie evidenčného čísla.

Poplatok za prihlásenie vozidla záleží na type vozidla, dátume prvej evidencie a celkového výkonu auta. Dôležité je uhradiť poplatok 16,50 € za každé evidenčné číslo.

Zhrnutie

Prihlásenie auta zo zahraničia je dlhý proces, ktorý si vyžaduje viaceré kontroly aj náklady. Kúpou auta to nekončí. Buďte preto obozretní a snažte sa o splnenie všetkých podmienok, ktoré sú s týmto úkonom spojené. Či už ide o kontrolu originality, PZP, alebo technickú a emisnú kontrolu, majte všetko pod palcom.


Nezabúdajte na poistenie

Buďte pripravení na všetko, a to aj na situácie, ktoré sa nedajú predvídať. Nezabudnite preto uzatvoriť výhodné povinné zmluvné poistenie, ktoré je zo zákona povinné. Okrem toho si môžete zvoliť aj havarijné poistenie s vysokým krytím určené na krytie vášho zdravia a majetku. Porovnajte si jednotlivé ponuky  slovenských poisťovní a zvoľte tú najlepšiu.


Autor - Martina Pisarcikova
Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Kľúče od nového auta
  23. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Auto na splátky v roku 2024: Aké sú podmienky?

  Rozhodli ste sa pre kúpu nového auta? Predtým, ako si vyberiete značku a typ vozidla, zamyslite sa nad dôležitejšou otázkou. Z čoho budete kúpu auta financovať? Alternatív, vďaka ktorým si môžete kúpiť nové auto, je viacero. Ktorá z nich bude pre vás tou navýhodnejšou?

 • Zhorené staré auto
  22. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Šrotovné na autá: Ako funguje? Bude aj v roku 2024?

  Finančný príspevok na auto sa na Slovensku v minulosti objavil už niekoľkokrát. Mimoriadne populárne bolo predovšetkým tzv. šrotovné, kde bol príspevok na auto podmienený likvidáciou starého vozidla. Ako vlastne proces šrotovania vozidla prebieha? A kedy bude šrotovné na autá opäť? Čítajte ďalej, všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

 • pneu4
  27. marca 2024|Lívia Ovcarčíková
  Jarné prezúvanie pneumatík: Ako na to?

  Hoci slovenské zákony prezutie zimných pneumatík na letné vyslovene neprikazujú, predsa je vhodné myslieť na jar aj na túto povinnosť. Viete, kedy je ten správny čas na výmenu pneumatík? Závisí to nielen od počasia, ale aj od legislatívnych opatrení. Tie sa, navyše, líšia aj v jednotlivých krajinách. Prečítajte si výber najdôležitejších informácií, ktoré potrebujete vedieť.

 • pohár whisky a kľúče od auta na stole
  29. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Alkohol za volantom doma a v zahraničí: Aké sú limity a pokuty?

  Na Slovensku sa uplatňuje nulová toleranciu alkoholu za volantom. Ak nafúkate viac ako jedno promile, dopúšťate sa trestného činu, pri ktorom vám okrem odobratia vodičáku hrozí aj odňatie slobody. Existujú však krajiny, kde sa nejaké to pivko alebo pohár vína toleruje. Aké limity a pokuty sú v jednotlivých krajinách?

 • biele auto na ceste bez EČV
  22. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Zrušenie PZP pri predaji vozidla

  Predávate auto, ale stále máte platné povinné zmluvné poistenie? Čo by ste mali urobiť, ak do konca poistného obdobia ostáva ešte pár mesiacov? Dostanete zaplatené peniaze späť? Zisťovali sme odpovede za vás.

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • autá na parkovisku bez EČV
  20. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  EČV na Slovensku: Zmeny v roku 2023

  V roku 2023 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre evidenčné čísla vozidiel na Slovensku. Okrem iného sa zaviedli prenositeľnosť a nový formát značky. V nasledujúcich riadkoch si tieto zmeny rozoberieme bližšie. Pozrieme sa aj na to, čo môžeme v oblasti EČV očakávať v budúcom roku.

 • dálnice-Slovensko
  13. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Všetko, čo potrebujete vedieť o diaľničnej známke pre rok 2024

  Diaľničné známky sú jednou z povinností, ktoré musíte splniť, ak chcete využívať určité spoplatnené cestné úseky. Okrem Slovenska sa s nimi stretnete aj v mnohých ďalších krajinách, ako sú napríklad Česko, Maďarsko a Rakúsko. Koľko stoja pre rok 2024 jednotlivé diaľničné známky u nás a v zahraničí a aká je ich platnosť?

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • čierne auto neznámej značky
  14. novembra 2023|Daniel Výcha
  Viete, ako na odhlásenie auta bez zošrotovania?

  Auto môžete odhlásiť z evidencie aj v prípade, že ho neplánujete zošrotovať. Postup je mierne odlišný, ale nemusíte sa ničoho obávať. Ak viete, ako na to, príliš veľa času vám to nezaberie. Pre zjednodušenie odhlásenia sme pre vás pripravili prehľadný návod, ktorý vám krok za krokom vysvetlí všetko.