Chcete výhodné PZP?

Nepreplácajte, porovnajte si jednotlivé ponuky a nájdite najvýhodnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Nepreplácajte na PZP
poplatky za dovoz auta zo zahraničia

V prípade, že ste si zakúpili nové auto zo zahraničia, musíte splniť poslednú povinnosť. Je ňou prihlásenie auta do evidencie vozidiel v rámci Slovenskej republiky. Ak ste si zadovážili nové auto, prihlási ho za vás autorizovaný predajca. Naopak, ak ste si vozidlo doviezli, bude to na vašich pleciach.

Ako dlho trvá prihlásenie auta do evidencie vozidiel?

Celý proces trvá asi mesiac. Samozrejme, záleží to aj na momentálnej vyťaženosti poskytovateľa potrebných služieb a okresného úradu. Na trhu existujú aj spoločnosti, ktoré tieto úkony urýchlia a zabezpečia za pár dní. 

Chcem nové výhodné PZP

Väčšinou stačí, ak uhradíte poplatok za dané úkony a poskytnete notársky overené splnomocnenie na to, aby boli vykonané všetky potrebné náležitosti.

Myslite na úradné preklady

K prihláseniu dovezeného auta musíte mať preloženú kúpno-predajnú zmluvu, prípadne faktúru a technický preukaz. Faktúra spoločne so zmluvou sa predkladá pri kontrole originality a technický preukaz, ktorý bude tiež preložený, je nutné predložiť na okresnom úrade.

Výška ceny závisí aj od predkladaného jazyka, ale aj od poskytovateľa služby. Suma sa pohybuje od 20 € do 40 € za 1 normostranu. Na preklady si musíte počkať 1 až 3 pracovné dni. 

Kontrola originality

Samotnú kontrolu originality musíte mať vykonanú na všetkých jednotlivo dovezených autách zo zahraničia

Vďaka nej sa overuje:

 • originalita dokladov od vášho auta, 

 • či neboli urobené zásahy do konštrukcie auta,

 • neoprávnené zmeny identifikátorov auta. 

Výsledok je zaznamenaný do odborného posudku, ktorý sa týka kontroly originality vozidla. Rovnako si ho môžete nájsť aj na internete. Odborný posudok má administratívnu platnosť, ktorá trvá 15 dní.

Samotný termín, ktorý sa týka kontroly originality závisí aj od okresu a vyťaženosti poskytovateľov. Obvykle ho dostanete do obdobia týždňa. Kontrola trvá asi hodinu a suma má výšku od 80 € do 100 €.

Ktoré dokumenty potrebujem k vykonaniu kontroly originality?

 1. originálny technický preukaz z krajiny vývozu vozidla,

 2. originál spolu s preloženým dokladom o nadobudnutí vozidla (kúpno-predajná zmluva, respektíve faktúra),

 3. preukaz totožnosti,

 4. certifikát konformity COC (v rámci nových áut a pri ojazdených, ak vám ho predajca odovzdal).

Technická a emisná kontrola

Ide o zákonom stanovené povinnosti, vďaka ktorým musíte podrobiť vozidlo kontrolám. Sú to kontroly, ktoré posudzujú jeho celkový technický a emisný stav. Technická a emisná kontrola sa musí vykonať v prípade, že auto, ktoré prihlasujete, má viac než 4 roky. 

Ak malo vaše vozidlo vykonané kontroly v zahraničí, protokoly o kontrolách si môžete úradne preložiť, vďaka čomu vozidlo nebude musieť opätovne podstúpiť kontrolu v krajine, v ktorom sa prihlasuje. 

Ak potrebujete odstrániť chyby na vozidle, alternatívou budú viaceré autorizované či neautorizované servisy. 

Termín na technickú a emisnú kontrolu je závislý od okresu a celkovej vyťaženosti poskytovateľov. Vo väčšine prípadov ho dostanete do mesiaca. Kontrola trvá asi hodinu a zaplatíte od 80 € do 100 €, a to za obidve kontroly.

K vykonaniu technickej a emisnej kontroly potrebujete:

 • originál technického preukazu z krajiny vývozu,

 • originál spolu s preloženým dokladom o nadobudnutí auta (faktúra, kúpno-predajná zmluva),

 • preukaz totožnosti,

 • odborný posudok o kontrole originality vozidla.

Administratívna technická a emisná kontrola

V rámci vozidiel, ktoré sú staršie ako 4 roky, musíte vykonať aj administratívnu emisnú a technickú kontrolu. Vykonáva sa najneskôr do 15 dní od prihlásenia vozidla na ktorejkoľvek stanici technickej a emisnej kontroly. 

Ide o overenie údajov o aute a vystavenie nového protokolu o emisnej a technickej kontrole. Cena tejto služby je od 20 € do 35 €.

TIP

V rámci dovezených áut zo zahraničia je nevyhnutné, aby ste uhradili poplatok potvrdzujúci prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom, ktoré vylučuje vozidlo. Cenu si môžete vyrátať pri uvedení VIN čísla na stránke idovoz.sk.

Potrebujete aj žiadosť o uznanie typového schválenia EÚ 

Budete potrebovať aj schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo iného zmluvného štátu. Záleží to na krajine, odkiaľ pochádza vozidlo.

Žiadosti o jednotlivé uznania sa podávajú na okresnom úrade, prípadne klientskom centre. Musíte ju podať vtedy, ak ide o dovezené vozidlo. 

Okresnému úradu trvá vybavenie vašej žiadosti 30 dní po uhradení poplatku za štandardné konanie v sume 100 €. Ak uhradíte poplatok za rýchle konanie v sume 300 €, žiadosť budete mať hotovú do 5 pracovných dní.

PZP

Auto, ktoré prihlásite do evidencie vozidiel SR, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. O toto poistenie môžete požiadať vo viacerých poisťovniach či využiť služby poisťovacích agentov.

Povinné zmluvné poistenie

Prihlásenie auta do evidencie motorových vozidiel SR

Musíte ho vykonať na dopravnom inšpektoráte vo vašom okrese, kde bude auto prihlásené. Výsledkom bude prihlásenie vozidla do evidencie a udelenie evidenčného čísla.

Poplatok za prihlásenie vozidla záleží na type vozidla, dátume prvej evidencie a celkového výkonu auta. Dôležité je uhradiť poplatok 16,50 € za každé evidenčné číslo.

Zhrnutie

Prihlásenie auta zo zahraničia je dlhý proces, ktorý si vyžaduje viaceré kontroly aj náklady. Kúpou auta to nekončí. Buďte preto obozretní a snažte sa o splnenie všetkých podmienok, ktoré sú s týmto úkonom spojené. Či už ide o kontrolu originality, PZP, alebo technickú a emisnú kontrolu, majte všetko pod palcom.

Chcem uzavrieť PZP