Bez akého poistenia by ste na lyžovačku ísť nemali?

Lyžovačka sa zvykne predražiť najčastejšie v dôsledku únavy, či precenenia vlastných síl. Európsky preukaz poistenca totiž negarantuje náhradu všetkých nákladov na poúrazovú zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Bez akého poistenia by ste teda nevyraziť na svahy doma aj v zahraničí?

Spočítať ceny

Úrazov je stále viac

Počty úrazov na slovenských zjazdovkách sa za posledné roky nevyvíjajú pozitívne. Podľa štatistík úrazovosti Horskej záchrannej služby nehôd na lyžiach stále pribúda. „Počet úrazov na lyžiarskych svahoch každoročne stúpa. Najlepšou prevenciou je dodržiavanie pravidiel uvedených v Bielom kódexe a používanie zdravého rozumu. Najväčší deficit bezpečnosti je v rýchlej a bezohľadnej jazde lyžiarov. Už tradične sú v najväčšom počte zastúpené úrazy horných a dolných končatín, či už ide o zlomeniny alebo vykĺbenia. Pribúdajú však aj ťažké úrazy,“ povedal Jozef Richnavský z Horskej záchrannej služby. Ako ďalej dodal, nosenie lyžiarskej prilby sa udomácňuje už aj na slovenských zjazdovkách, čo je veľmi pozitívny trend.

Plánujete lyžovať v zahraničí?

Bez cestovného poistenia to radšej neriskujte, pretože európsky preukaz zdravotného poistenia vám nemusí stačiť. Neplatí totiž v súkromných zariadeniach, umožní ošetrenie len v zariadeniach financovaných z verejných zdrojov. Je lepšie investovať pred lyžovačkou pár eur ako platiť napríklad za ošetrenie zlomeniny stovky až tisíce eur.

Aj pri lyžovaní na Slovensku je dobré mať poistenie

V prípade, že idete na lyžovačku v rámci Slovenska, odporúčame si uzatvoriť poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (HZS). „Ak sa klient chce vyhnúť neočakávaným nákladom, odporúčame, aby si pred cestou do zahraničia uzatvoril v rámci cestovného poistenia nielen poistenie liečebných nákladov v zahraničí a úrazové poistenie, ale aj poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,“ povedala Marcela Kukučková, vedúca oddelenia vývoja produktov cestovného poistenia. Ako ďalej dodala, na základe skúseností si klienti uzatvárajú poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody, ktoré spôsobí poistený inej osobe na zdraví alebo živote maximálne do výšky 100 000 eur, alebo na majetku maximálne do výšky 35 000 eur. Z tohto poistenia sú hradené aj náklady spojené so zastupovaním poisteného advokátom alebo s pribratím súdneho znalca maximálne do výšky 2 000 eur a náklady kaucie, prípadne inej finančnej zábezpeky, a to maximálne do výšky 3 000 eur.

Poistite si aj lyžiarsku výstroj

Na lyžovačke by ste si mali chrániť nielen zdravie, ale aj lyžiarsku výstroj. „Ak vám zmiznú lyže za niekoľko stoviek eur, určite vás to nepoteší, a okrem finančnej straty vám to môže pokaziť celú lyžovačku. Lyže v aute vám môže ochrániť poistenie batožiny v rámci cestovného alebo havarijného poistenia,“ doplnila Marcela Kukučková z poisťovne Allianz.

Čo robiť, ak príde k zrážke na svahu? Každý lyžiar by si mal uvedomiť, že na svahu treba dodržiavať takzvaný biely kód, teda pravidlá správania sa na zjazdovke. Aj pri veľkej opatrnosti však môže prísť k zrážke s iným lyžiarom. Ak ste poistený a ste vinníkom kolízie, pri ktorej druhý lyžiar utrpí zranenia, náklady za škodu za vás uhradí poisťovňa.

Poistenému však odporúčame zabezpečiť si výpovede svedkov, fotografiami zdokumentovať škodu a dávať si pozor pri podpisovaní akýchkoľvek dokumentov. „Odporúčame nepodpisovať nič, čomu nerozumiete a ak, tak s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete,“ upozorňuje Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne.

Pri kolízii odporúčame kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá vám krok po kroku poradí, čo robiť. Udalosť následne nahláste poisťovni čo najskôr a nezabudnite jej dodať všetku potrebnú dokumentáciu, ako je napr. zápis o škode, fotodokumentáciu škôd a podobne. Zodpovednosť za škodu si môžete pripoistiť v rámci cestovného poistenia.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2