Kedy stačí a kedy nestačí mať v Európe Európsky zdravotný preukaz?

Európsky preukaz zdravotného poistenia znie síce honosne a mal by zabezpečiť člnom Európskej únie právo na zdravotné ošetrenie v akejkoľvek členskej krajine EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsku. No skutočnosť nie je tak atraktívna. Ako sa na vás budú pozerať, ak sa kartičkou poistenca preukážete napríklad pri ošetrení v Rakúsku, Francúzsku, Španielsku, či inej krajine?

Spočítať ceny

Platnosť len v štátnom systéme

Z Európskeho preukazu zdravotného poistenia sú kryté výdavky na liečbu vo väčšine zdravotníckych zariadení. Avšak štátnych. Napríklad ošetrenie v súkromných zariadeniach preukaz neakceptujú. To znamená, že napríklad pri hospitalizácii v niektorých verejných zdravotníckych zariadeniach sa môže stať, že nebude možné poskytnúť starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav alebo ju poskytnúť v potrebnej kvalite. V mnohých letoviskách napríklad ani nie sú zastúpené verejné zdravotnícke zariadenia, respektíve v urgentných prípadoch nie sú najbližším dostupným zdravotníckym zariadením.

Preto poisťovne odporúčajú uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie. Dôvodom je, že z takéto poistenia sú vždy uhradené náklady na zdravotnú starostlivosť v potrebnej kvalite v akomkoľvek zdravotníckom zariadení.

Ošetrenie dostanete, ale nie zadarmo

Z Európskeho preukazu zdravotného poistenia je kryté základné ošetrenie. To znamená, že vám ošetrenie nebude preplatené, iba poskytnuté. Tak isto nie je krytá spoluúčasť pacienta v prípadoch, kedy je úhrada spoluúčasti sa od pacientov v danej krajine štandardne požadovaná.

Je potrebné počítať s tým, že vo väčšine krajín Európskej únie sa za starostlivosť pripláca, napríklad v takom Francúzsku je to 30 % z ceny výkonu, v Grécku 25 % z ceny liekov, prípadne pacient musí hradiť lieky v plnej výške. Platí to napríklad v Taliansku.

V niektorých členských štátoch si dokonca človek musí zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a následne žiadať tamojšiu zdravotnú poisťovňu o preplatenie. Napríklad vo Francúzsku. Tento proces môže trvať pomerne dlho a pri ošetrení potrebujete naozaj značnú sumu peňazí.

Žiadna pomoc v núdzi

Európsky preukaz zdravotného poistenia nemá žiadnu asistenčnú službu. To znamená, že neposkytuje ďalšie výhody cestovného poistenia ako je možnosť dohodnutia poistenia batožiny, poistenie zodpovednosti alebo úrazového poistenia a ani vám nemá kto poradiť, ako v prípade ochorenia postupovať. Naopak komerčná poisťovňa v niektorých prípadoch vie dokonca cez asistenčnú službu zabezpečiť návštevu lekára priamo v stredisku, kde sa nachádzate alebo môže mať zazmluvnených lekárov, ktorí nebudú pýtať peniaze za ošetrenie vôbec a všetko vyriešia priamo s poisťovňou namiesto vás. V každom prípade vás asistenčná služba zorientuje čo robiť a správne nasmeruje. To pri EPZP čakať nemôžete.

Starostlivosť je iba urgentná

Pri ceste za hranice je dôležité si tiež uvedomiť, že EPZP garantuje len urgentnú starostlivosť a to do toho rozsahu, na akú majú nárok občania navštíveného štátu. Naproti tomu komerčné poistenie pokrýva všetky náklady pri ošetrení vrátane liekov, hospitalizáciu, prevoz do nemocnice a v neposlednom rade aj repatriáciu na Slovensko prípadne do iného členského štátu ako aj repatriáciu telesných pozostatkov, čo v EPZP nekryje. S cestovným poistením sa tak nemusíte báť, že vás ošetrenie bude niečo stáť. Pri použité EPZP dostanete len štátom garantovaný základ aj to často za peniaze. Navyše peniaze, ktoré utratíte za liečbu v zahraničí vám vaša zdravotná poisťovňa nepreplatí.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3