ťažká dopravná nehoda dvoch áut na ceste

Mali ste dopravnú nehodu? Čo treba urobiť ako prvé?

31. 5. 2022
|
Dĺžka čítania: 10 min.

Prišlo k najhoršiemu a nastala dopravná nehoda. Kolízii sa chce každý vyhnúť, no keď nastane, je dobré byť pripravený. Vedieť, ako v krízovej situácii konať, môže v mnohých prípadoch znížiť stres aj následky.

Evidencia dopravných nehôd

Spolu s dopravnou nehodou sa môžete stretnúť aj so slovným spojením Evidencia dopravných nehôd. Ide o informačný systém Policajného zboru, ktorý sa vedie na účely získavania informácií o stave dopravnej nehodovosti na Slovensku.

Do tohto zoznamu sa dostanete, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, prípadne ju sami spôsobíte.

V evidencii sa vedú všetky potrebné osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd. V zázname sú uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa pobytu, údaje o vozidlách a takisto údaje o zúčastnených na dopravnej nehode. Nechýbajú ani časové, lokačné a ďalšie údaje.

Čo treba urobiť po vzniku dopravnej nehody?

Mali ste dopravnú nehodu. Čo v takýchto situáciách robiť? Aj tieto detaily sú uvedené v zákone. Je preto dôležité, aby ste sa ich držali.

Po dopravnej nehode je  nutné bezodkladne zastaviť vozidlo. V tomto čase sa musíte zdržať požitia alkoholu alebo inej návykovej látky.

Nehľadiac na to, či ste sa tejto nehody zúčastnili aktívne, alebo pasívne, máte niekoľko povinností, a to:


 • ohlásiť dopravnú nehodu polícii (platí len v prípade, že škoda nepresiahla hodnotu 3 990 eur a obaja vodiči sa dohodli, kto je vinník),
 • poskytnúť podľa svojich možností prvú pomoc zranenej osobe a bezodkladne privolať zdravotnú službu,
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície (ak sa polícia volala),
 • prípadne sa na miesto vrátiť po privolaní pomoci alebo ohlásení dopravnej nehody,
 • zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody (napríklad premiestnenie vozidiel),
 • urobiť vhodné opatrenia, aby ste zvýšili bezpečnosť seba aj ľudí v okolí,
 • urobiť vhodné opatrenia na to, aby ste obnovili cestnú premávku,
 • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
 • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Treba volať políciu?

Na Slovensku platí zákon, že v prípade malej nehody nie je potrebné volať políciu. Ide napríklad o ťukance na parkovisku. Má to však niekoľko podmienok. Nehodu môžete zvládnuť bez policajnej asistencie v prípade, ak odhadovaná suma nepresiahla škodu 3 990 eur a neboli spôsobené žiadne následky na zdraví alebo nebol dotknutý majetok iných osôb. Samozrejmosťou je aj fakt, že účastníci nehody sa dohodnú na tom, kto bol vinný a kto nehodu spôsobil. Ak minimálne jedna podmienka splnená nie je, je potrebné volať políciu.

Políciu by ste mali volať aj v prípadoch, keď:

 • účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh,
 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
 • účastník dopravnej nehody nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť alebo neposkytol ďalšie potrebné informácie (napríklad údaje o poistení vozidla),
 • ak nie je vinník nehody známy,
 • ak došlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb,
 • ak došlo k poškodeniu majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu. Môže to byť napríklad zničenie vozovky alebo nejakých jej častí, informačných tabúľ, dopravných značiek a podobne.

Rada odborníka

Ak by mali obe strany odlišné názory na to, čo sa stalo, najlepšie spravíte, keď požiadate okoloidúcich a svedkov o ich výpovede. Budete mať istotu, že celý proces riešenia nehody bude jednoduchší a rýchlejší.

Vyplnenie záznamu o nehode je priorita

Každá nehoda je poistnou udalosťou. Vinník bude poškodenému platiť škodu z PZP  a tú svoju si môže uplatniť v rámci  havarijnej poistky. Na to je ale potrebné, aby obaja účastníci vyplnili záznam o nehode. Toto tlačivo je povinný mať každý vodič pri sebe v automobile. Ide totiž o základný manuál, na základe ktorého sa bude posudzovať vyhodnotenie poisťovňou. Správu o nehode obe strany podpíšu. Kópiu tlačiva dostane poškodený a originál musíte doručiť vy do poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.

Na čo nezabudnúť?

Dôležité je verne popísať situáciu, pri ktorej k škode prišlo, najlepšie ju aj stručne zakresliť. Je nutné vypísať aj všetky políčka a čo najpresnejšie nehodu zdokumentovať. Uľahčíte si tým postup pri vyplácaní poistenia. Nezabudnite ani na kontaktné a osobné údaje účastníkov nehody. 

Po tom, ako všetko zdokumentujete, nezabudnite si vyžiadať informácie z dokumentov od druhej strany. Z občianskeho alebo vodičského preukazu a PZP (zelenej karty) si opíšte nasledovné informácie:


 • meno, priezvisko a bydlisko vodiča,

 • typ vozidla a evidenčné číslo,

 • názov a adresu poisťovne,

 • číslo dokladu o poistení alebo číslo poistnej zmluvy.


Ďalším krokom je podrobné spísanie správy o nehode. Vypĺňajte ju tak, aby ste polícii poskytli čo najbližšie a najdetailnejšie informácie o tom, čo sa stalo. Správu musia obe strany podpísať, pričom originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný nahlásiť škodu poisťovni. Kópia zostáva poškodenému.

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Nasledovať bude obhliadka

Ak ste utrpeli škodu, tak je potrebné, aby ste ju ako poškodený nahlásili poisťovni vinníka telefonicky, cez online formulár alebo písomne pomocou tlačív, ktoré môžete poslať poštou, faxom alebo emailom. V princípe ide o to, aby ste kontaktovali poisťovňu, ktorá po zaznamenaní viny zo strany vinníka príde na obhliadku vozidla a zdokumentuje nehodu. Následne vám bude podľa príslušných postupov uhradená škoda.

To isté platí aj  v prípade, že ste vinníkom. Po dopravnej nehode bezodkladne kontaktujte poisťovňu, do ktorej následne zašlite alebo prineste správu o nehode. 

Platí, že tuzemskú poistnú udalosť je nutné poisťovni nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy sa nehoda stala. V prípade, že sa nehoda odohrala v zahraničí, poistnú udalosť musíte nahlásiť do 30 dní.

Ak máte havarijné poistenie

Škoda na inom vozidle bude hradená z PZP, škodu na vlastnom vozidle je možné nárokovať z havarijnej poistky.


Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do určitých problémov. Uzavrite si havarijné poistenie skôr, než nastanú akékoľvek ťažkosti. Havarijné poistenie sa vám určite bude hodiť.Ako vinník nehody škodu teda nahlásite poisťovni, kde máte uzatvorené PZP aj havarijné poistenie. Poisťovna škodu následne zdokumentuje a po odrátaní spoluúčasti vám poskytne poistné plnenie na náhradu škody z vašej havarijnej poistky.

Vinník je neznámy, čo teraz? 

Hoci by sa to stať nemalo, ale stáva sa to. Prídete na parkovisku k autu a vidíte očividné poškodenie. Či už ide o narazenie vozidla, prasknutý blatník, poškriabaný lak, alebo rozbité svetlo. Nehoda je zjavná, vinník nikde. V takomto prípade si nemôžete, samozrejme, nárokovať škody od toho, kto auto poškodil, keďže zbabelo ušiel. Ostáva vám len jediné. Siahnuť do vlastného vrecka alebo si škodu uplatniť z vlastnej havarijnej poistky. Ak ju máte, tak toto poistenie myslí aj na to, keď vám škodu spôsobí neohľaduplný vodič.

Zachovajte chladnú hlavu

Zo všetkého najviac je potrebné  zachovať chladnú hlavu. S otázkami ohľadne odťahu, náhradného vozidla, či dokumentácie vám hravo pomôže asistenčná služba. Rovnako vám pomôže aj odhadnúť či je potrebné, alebo netreba volať polícii. Preto netreba podliehať panike. Ak riešite nehodu, znamená to, že sa vám nič zlého nestalo a o poškodené plechy sa postará poisťovňa. Preto sa zbytočne netrápte, presne na to ste predsa uzatvárali  havarijné poistenie.


Najlepšie ponuky poistenia na jednom mieste

Porovnáme vám najlepšie ponuky havarijného poistenia na trhu. Vyberte si poistenie presne podľa vašich predstáv.


Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • pohár whisky a kľúče od auta na stole
  29. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Alkohol za volantom doma a v zahraničí: Aké sú limity a pokuty?

  Na Slovensku sa uplatňuje nulová toleranciu alkoholu za volantom. Ak nafúkate viac ako jedno promile, dopúšťate sa trestného činu, pri ktorom vám okrem odobratia vodičáku hrozí aj odňatie slobody. Existujú však krajiny, kde sa nejaké to pivko alebo pohár vína toleruje. Aké limity a pokuty sú v jednotlivých krajinách?

 • 24. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  PZP: Ako funguje pripoistenie v prípade zrážky so zverou?

  Stret so zverou je nepríjemná udalosť, ktorej sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť. Riziko sa zvyšuje najmä s príchodom zimných mesiacov, ale to neznamená, že srnka alebo zajac nemôžu skočiť do cesty aj počas jari alebo leta. Slovenské poisťovne poskytujú vodičom pripoistenie na zrážku so zverou, ktoré prináša viaceré výhody. Aké sú to výhody a koľko takáto služba stojí?

 • 11. septembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Stret so zverou: Ako postupovať?

  Zrážka so zverou môže byť veľmi nebezpečná. Lesná zver často končí mŕtva alebo ťažko zranená, auto značne poškodené. Existuje tiež vysoké riziko poškodenia života a zdravia cestujúcich. Niekedy sa však kolízii s divou zverou jednoducho nevyhnete. Viete, ako by ste mali po takejto udalosti postupovať?

 • Muž stojí pri svojom aute
  02. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Čo robiť ako prvé pri poruche auta na ceste?

  Všimli ste si nejaké symboly poruchy auta, počujete divné zvuky alebo sa vám zdá, že sa auto správa inak? S veľkou pravdepodobnosťou budete musieť riešiť jeho poruchu. Najčastejšie ide o problémy s brzdovým systémom, opotrebovanými tlmičmi, batériou. To, ako budete postupovať v prípade poruchy auta, závisí od toho, či sa nachádzate na bežnej ceste alebo na diaľnici.

 • zver na ceste
  18. augusta 2023|Daniel Výcha
  Ako najúčinnejšie riešiť stret auta so zverou

  Ani ten najlepší vodič, ani najúčinnejší bezpečnostný systém často nedokážu zabrániť stretu automobilu so zverou. Nečakané vybehnutie zveri priamo pod kolesá auta končí neodvratne: na jednej strane smrťou zvieraťa, na druhej strane často rozsiahlym poškodením auta. Ako teda postupovať, ak príde k tejto „nezavinenej“ udalosti?

 • 08. júla 2023|Martina Pisarčíková
  12 najčastejších chýb mladých vodičov

  Mladí vodiči sú stále rizikovou skupinou na cestách, pretože šoférovanie vyžaduje značné zručnosti. Tieto zručnosti však nie je možné získať zo dňa na deň ani za pár dní v autoškole. Preto musia mladí vodiči často platiť vyššiu sumu za povinné zmluvné poistenie, keď si ho uzatvárajú. Avšak aj mladý vodič môže preukázať, že dokáže jazdiť bez nehôd už v prvom roku, a tým výrazne znížiť svoju platbu za poistné.

 • dopravná nehoda
  07. apríla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri nehode auta v zahraničí?

  Dovolenková sezóna sa pomaly blíži a veľa dovolenkárov staví na cestovanie autom. Je pohodlné, bezpečné a v mnohých prípadoch oveľa komfortnejšie ako autobus alebo vlak. Vlastná doprava má síce množstvo výhod, no netreba zabúdať ani na zopár negatív. K tým sa radí napríklad dopravná nehoda. Ako ju vyriešiť, ak sa vám stane v zahraničí?

 • Porucha auta
  15. januára 2023|Martina Pisarčíková
  Môže pri poruche auta pomôcť havarijné poistenie?

  Keď vaše auto vypovedalo poslušnosť, nie je to vaša vina ani nikoho iného. Porucha auta totiž nie je poistná udalosť z pohľadu  povinného zmluvného poistenia ani z pohľadu havarijného poistenia. No v mnohých prípadoch môže byť havarijná poistka možnosťou, ako sa z nelichotivej situácie dostať rýchlo a lacno.

 • 07. januára 2023|Lívia Ovcarčíková
  Alkohol na svahu vás môže vyjsť draho. Zasiahne vašu peňaženku i zdravie

  Patríte k lyžiarom, ktorí si lyžovačku nevedia predstaviť bez vareného vína alebo pohárika na posilnenie? Nerobíte dobre. Alkohol pôsobí na horách ešte silnejšie, ovplyvňuje vaše reakcie a často môže byť príčinou vážnej nehody. Zároveň patrí aj k najčastejším výlukám z poistenia.

 • chlap telefonujúci pri svojom odretom aute
  28. novembra 2022|Lívia Ovcarčíková
  Škoda na vozidle spôsobená neznámym vinníkom: Ako ju riešiť?

  Ak ste sa stali účastníkom dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, ktorú ste nezavinili, zo zákona máte nárok na náhradu škody z PZP vinníka. Čo však v prípade, že vinník z miesta utiekol alebo je neznámy? Na parkovisku si nájdete oškreté alebo narazené auto alebo ho poškodia vandali či petardy. Pozrime sa spolu na niekoľko typov takýchto udalostí a ich riešenie.