Mali ste dopravnú nehodu? Čo treba urobiť ako prvé?

Vážna dopravná nehoda

Prišlo k najhoršiemu a nastala dopravná nehoda. Kolízii sa chce každý vyhnúť, no keď nastane, je dobré byť pripravený. Vedieť, ako v krízovej situácii konať, môže v mnohých prípadoch znížiť stres aj následky.

Evidencia dopravných nehôd

Spolu s dopravnou nehodou sa môžete stretnúť aj so slovným spojením Evidencia dopravných nehôd. Ide o informačný systém Policajného zboru, ktorý sa vedie na účely získavania informácií o stave dopravnej nehodovosti na Slovensku.

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Do tohto zoznamu sa dostanete, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, prípadne ju sami spôsobíte.

V evidencii sa vedú všetky potrebné osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd. V zázname sú uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa pobytu, údaje o vozidlách a takisto údaje o zúčastnených na dopravnej nehode. Nechýbajú ani časové, lokačné a ďalšie údaje.

Čo treba urobiť po vzniku dopravnej nehody?

Mali ste dopravnú nehodu. Čo v takýchto situáciách robiť? Aj tieto detaily sú uvedené v zákone. Je preto dôležité, aby ste sa ich držali.

Po dopravnej nehode je nutné bezodkladne zastaviť vozidlo. V tomto čase sa musíte zdržať požitia alkoholu alebo inej návykovej látky.

Nehľadiac na to, či ste sa tejto nehody zúčastnili aktívne, alebo pasívne, máte niekoľko povinností, a to:

 • ohlásiť dopravnú nehodu polícii (platí len v prípade, že škoda nepresiahla hodnotu 3 990 eur a obaja vodiči sa dohodli, kto je vinník),

 • poskytnúť podľa svojich možností prvú pomoc zranenej osobe a bezodkladne privolať zdravotnú službu,

 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície (ak sa polícia volala),

 • prípadne sa na miesto vrátiť po privolaní pomoci alebo ohlásení dopravnej nehody,

 • zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody (napríklad premiestnenie vozidiel),

 • urobiť vhodné opatrenia, aby ste zvýšili bezpečnosť seba aj ľudí v okolí,

 • urobiť vhodné opatrenia na to, aby ste obnovili cestnú premávku,

 • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

 • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou a oznámiť jej svoje osobné údaje.

 

Treba volať políciu?

Na Slovensku platí zákon, že v prípade malej nehody nie je potrebné volať políciu. Ide napríklad o ťukance na parkovisku. Má to však niekoľko podmienok. Nehodu môžete zvládnuť bez policajnej asistencie v prípade, ak odhadovaná suma nepresiahla škodu 3 990 eur a neboli spôsobené žiadne následky na zdraví alebo nebol dotknutý majetok iných osôb. Samozrejmosťou je aj fakt, že účastníci nehody sa dohodnú na tom, kto bol vinný a kto nehodu spôsobil. Ak minimálne jedna podmienka splnená nie je, je potrebné volať políciu.

Políciu by ste mali volať aj v prípadoch, keď:

 • účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh,

 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

 • účastník dopravnej nehody nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť alebo neposkytol ďalšie potrebné informácie (napríklad údaje o poistení vozidla),

 • ak nie je vinník nehody známy,

 • ak došlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb,

 • ak došlo k poškodeniu majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu. Môže to byť napríklad zničenie vozovky alebo nejakých jej častí, informačných tabúľ, dopravných značiek a podobne.

Rada odborníka

Ak by mali obe strany odlišné názory na to, čo sa stalo, najlepšie spravíte, keď požiadate okoloidúcich a svedkov o ich výpovede. Budete mať istotu, že celý proces riešenia nehody bude jednoduchší a rýchlejší.

Vyplnenie záznamu o nehode je priorita

Každá nehoda je poistnou udalosťou. Vinník bude poškodenému platiť škodu z PZP a tú svoju si môže uplatniť v rámci havarijnej poistky. Na to je ale potrebné, aby obaja účastníci vyplnili záznam o nehode. Toto tlačivo je povinný mať každý vodič pri sebe v automobile. Ide totiž o základný manuál, na základe ktorého sa bude posudzovať vyhodnotenie poisťovňou. Správu o nehode obe strany podpíšu. Kópiu tlačiva dostane poškodený a originál musíte doručiť vy do poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.

Na čo nezabudnúť?

Dôležité je verne popísať situáciu, pri ktorej k škode prišlo, najlepšie ju aj stručne zakresliť. Je nutné vypísať aj všetky políčka a čo najpresnejšie nehodu zdokumentovať. Uľahčíte si tým postup pri vyplácaní poistenia. Nezabudnite ani na kontaktné a osobné údaje účastníkov nehody. 

Po tom, ako všetko zdokumentujete, nezabudnite si vyžiadať informácie z dokumentov od druhej strany. Z občianskeho alebo vodičského preukazu a PZP (zelenej karty) si opíšte nasledovné informácie:

 • meno, priezvisko a bydlisko vodiča,

 • typ vozidla a evidenčné číslo,

 • názov a adresu poisťovne,

 • číslo dokladu o poistení alebo číslo poistnej zmluvy.

Ďalším krokom je podrobné spísanie správy o nehode. Vypĺňajte ju tak, aby ste polícii poskytli čo najbližšie a najdetailnejšie informácie o tom, čo sa stalo. Správu musia obe strany podpísať, pričom originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný nahlásiť škodu poisťovni. Kópia zostáva poškodenému.

Povinné zmluvné poistenie

Nasledovať bude obhliadka

Ak ste utrpeli škodu, tak je potrebné, aby ste ju ako poškodený nahlásili poisťovni vinníka telefonicky, cez online formulár alebo písomne pomocou tlačív, ktoré môžete poslať poštou, faxom alebo emailom. V princípe ide o to, aby ste kontaktovali poisťovňu, ktorá po zaznamenaní viny zo strany vinníka príde na obhliadku vozidla a zdokumentuje nehodu. Následne vám bude podľa príslušných postupov uhradená škoda.

To isté platí aj v prípade, že ste vinníkom. Po dopravnej nehode bezodkladne kontaktujte poisťovňu, do ktorej následne zašlite alebo prineste správu o nehode. 

Platí, že tuzemskú poistnú udalosť je nutné poisťovni nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy sa nehoda stala. V prípade, že sa nehoda odohrala v zahraničí, poistnú udalosť musíte nahlásiť do 30 dní.

Ak máte havarijné poistenie

Škoda na inom vozidle bude hradená z PZP, škodu na vlastnom vozidle je možné nárokovať z havarijnej poistky.

Havarijné poistenie online

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do nepríjemných problémov. Uzatvorte si havarijné poistenie skôr, než bude neskoro. Vyplňte údaje do našej kalkulačky a my vám poradíme s výberom ponuky podľa vašich predstáv.

Spočítať ceny havarijného poistenia

Ako vinník nehody škodu teda nahlásite poisťovni, kde máte uzatvorené PZP aj havarijné poistenie. Poisťovna škodu následne zdokumentuje a po odrátaní spoluúčasti vám poskytne poistné plnenie na náhradu škody z vašej havarijnej poistky.

Vinník je neznámy, čo teraz? 

Hoci by sa to stať nemalo, ale stáva sa to. Prídete na parkovisku k autu a vidíte očividné poškodenie. Či už ide o narazenie vozidla, prasknutý blatník, poškriabaný lak, alebo rozbité svetlo. Nehoda je zjavná, vinník nikde. V takomto prípade si nemôžete, samozrejme, nárokovať škody od toho, kto auto poškodil, keďže zbabelo ušiel. Ostáva vám len jediné. Siahnuť do vlastného vrecka alebo si škodu uplatniť z vlastnej havarijnej poistky. Ak ju máte, tak toto poistenie myslí aj na to, keď vám škodu spôsobí neohľaduplný vodič.

Zachovajte chladnú hlavu

Zo všetkého najviac je potrebné zachovať chladnú hlavu. S otázkami ohľadne odťahu, náhradného vozidla, či dokumentácie vám hravo pomôže asistenčná služba. Rovnako vám pomôže aj odhadnúť či je potrebné, alebo netreba volať polícii. Preto netreba podliehať panike. Ak riešite nehodu, znamená to, že sa vám nič zlého nestalo a o poškodené plechy sa postará poisťovňa. Preto sa zbytočne netrápte, presne na to ste predsa uzatvárali havarijné poistenie.

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7