Zdravotné riziká číhajú aj na letnej dovolenke. Ako sa na ne pripraviť?

Ochorenia a úrazy sa nám, žiaľ, nevyhýbajú ani počas letného oddychu. Aj na dovolenke predsa môžeme ochorieť či zraniť sa. Je to fakt, na ktorý sa však dá zodpovedne pripraviť. Ako? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

Štatistiky hovoria jasne

Štatistiky poisťovní hovoria o tom, že medzi najčastejšie dôvody, kvôli ktorým dovolenkári najčastejšie vyhľadávajú zdravotnú pomoc, patria najmä:

 • tráviace ťažkosti (hnačky, zvracanie, zápal žalúdka),
 • alergie a dermatitídy,
 • infekcie dýchacích ciest (zápal priedušiek, zápal ucha, angína),
 • zlomeniny a rôzne poranenia (rany, pomliaždeniny, podvrtnutia, úrazy hlavy a kĺbov).


Staršie štatistiky poistných udalostí hovoria aj o ďalších často hlásených škodách, ku ktorým patrili okrem vyššie uvedených ťažkostí aj akútne ošetrenia u stomatológa, urologické či srdcovo-cievne problémy. Najviac hlásení ešte pred koronou pochádzalo pritom z najobľúbenejších destinácií Slovákov, ako sú Chorvátsko, Bulharsko, Turecko, Egypt a Grécko, ale veľa z nich bolo aj priamo zo Slovenska.

Navyše k tomu, že ochorenie alebo úraz na dovolenke nie sú vôbec príjemné, prinášajú so sebou aj nemalé finančné náklady. Najmä úrazy a zlomeniny sa rátajú v tisíckach eur. Pozrime sa len na niekoľko priemerných nákladov z roku 2018, ktoré súvisia s ošetrením pri konkrétnom zdravotnom probléme:

 • stomatologické ošetrenie: 211 eur
 • liečba horných dýchacích ciest: 260 eur
 • urologické problémy: 600 eur
 • zlomená dolná končatina: 2 400 eur

Uzavrite si cestovné poistenie do zahraničia

 • Poskytnutie finančnej istoty pre nečakané prípady
 • Krytie nákladov spojených s neodkladnou liečbou choroby či úrazu
 • Za pár centov na deň


Dôležitá je prevencia

Aby nedošlo k ochoreniu alebo úrazu, v prvom rade sa počas dovolenky snažte správať zodpovedne:

 • na lekársku prehliadku zájdite ešte doma,
 • necestujte chorľavý; oslabený organizmus ľahšie podľahne vírusom,
 • nevystavujte sa priamemu slnečnému žiareniu a noste prikrývku hlavy,
 • dodržiavajte pitný režim,
 • nezabúdajte na užívanie liekov, ktoré máte predpísané,
 • nepreceňujte svoje sily - to zapríčiňuje úrazy a zranenia.


Nezabudnite na cestovné poistenie

Ak sa chystáte na letnú dovolenku v Európe, možno sa spoliehate na to, že máte v peňaženke Európsky preukaz zdravotného poistenia. To je, zaiste, užitočné. Na základe tohto preukazu vás ošetria nielen v krajinách Európskej únie, ale aj v Srbsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande.

Ak sa preukážete týmto dokladom, máte rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny. S týmto preukazom vás však ošetria len vo verejných zdravotných zariadeniach a nevyhnete sa doplatku za ošetrenie, hospitalizáciu alebo za lieky, ktorý sa môže vyšplhať poriadne vysoko. Výška doplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je v jednotlivých krajinách rôzna - napríklad vo Francúzsku je to 30 % z ceny výkonu, v Grécku 25 % z ceny liekov a v Taliansku si ako pacient uhradíte lieky v plnej výške. Tieto náklady vám zdravotná poisťovňa nepreplatí, hoci Európsky preukaz zdravotného poistenia máte.

Ideálnym spôsobom, ako sa vyhnúť vysokým nákladom na ošetrenie a hospitalizáciu na cestách, je uzatvoriť si komerčné cestovné poistenie. Vtedy máte istotu, že o vás bude postarané v akejkoľvek situácii a kdekoľvek. Kvalitné cestovné poistenie vám zabezpečí, že výdavky spojené s liečbou nebudete musieť hradiť z vlastného vrecka. Zaplatí ich za vás poisťovňa,a to až do výšky poistnej sumy uvedenej v zmluve. Navyše v akomkoľvek zdravotnom zariadení, nielen v štátnom.

Každú prípadnú udalosť nahlásite asistenčnej službe svojej poisťovne. Asistenčná služba vás usmerní a pomôže vám nájsť riešenie zo vzniknutej situácie. V prípade ošetrenia alebo hospitalizácie si odkladajte všetky doklady s tým súvisiace, napríklad lekársku správu, predpis liekov, rozpis úkonov a poplatkov aj s dokladmi o ich zaplatení. Ak vám totiž na mieste vznikli náklady spojené s ošetrením, po návrate na Slovensko ich budete musieť predložiť poisťovni.