Najčastejšie cestovné karamboly a ako pri nich postupovať

Z dovoleniek si odnášame mnoho pekných zážitkov, ale stávajú sa aj karamboly. Niektoré sú zriedkavé, iné postretli prakticky už každého. Ako pri nich postupovať? Nejde o nič zložité. Stačí si len zachovať chladnú hlavu a postupovať podľa vopred premysleného plánu.

Úraz, ochorenie, zdravotná komplikácia

Poistený alebo osoba poverená poisteným je povinná každú poistnú udalosť ihneď hlásiť asistenčnej službe svojej poisťovni a riadiť sa jej pokynmi. Aj tu sa ukazuje pridaná hodnota cestovného poistenia, kde vám asistencia poradí, nielen pokryje liečebné náklady. Asistenčná služba poisteného usmerní a pomôže mu vo vzniknutej situácii.

Spočítať
ceny

Ak by klient hradil nejaké náklady, po návrate do SR je potrebné nahlásiť poistnú udalosť na call centre likvidácie poisťovateľa a predložiť všetky požadované doklady vrátane dokladov o úhrade. Po posúdení poistnej udalosti likvidáciou poisťovateľa sa rozhodne, či má klient nárok na preplatenie nákladov podľa všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie alebo nie.

Stratená platobná karta a doklady

Nie len na dovolenke sa môže stať, že platobnú kartu stratíte, resp. je odcudzená spolu s ďalšími dokladmi. Vtedy je potrebné okamžite kontaktovať banku, aby kartu prípade čo najskôr zablokovali – buď telefonicky alebo najjednoduchšie, priamo v mobilnej aplikácii. Je vhodné mať aj notifikácie na pohyby na účte, aby ste vedeli, ak by s vašimi peniazmi niekto manipuloval. Ak stratíte doklady je nutné okamžite kontaktovať políciu a následne slovenskú ambasádu v krajine.

Strata batožiny

Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika sa napríklad ročne stratia v priemere dva kufre. K stratám dochádza častejšie na väčších letiskách najmä pri viacerých prestupných a nadväzných letoch. Zriedkavé, žiaľ, nie sú ani prípady poškodenia batožiny tak pri leteckej, ako aj počas individuálnej prepravy v zahraničí a jej krádeže. Stratená, poškodená alebo ukradnutá batožina vám môže navýšiť náklady na dovolenku o stovky eur.

„Priemerná výška nákladov, ktoré klientom vznikli v súvislosti s kúpou nového kufra alebo so zakúpením nevyhnutných vecí potrebných do času, kým sa k svojej stratenej batožine dostali, dosiahla približne 230 eur,“ uvádza Ondrej Reichbauer z Poštovej poisťovne. Tieto prípady tvorili takmer 6,5 % všetkých poistných udalostí nahlásených našej asistenčnej spoločnosti v súvislosti s cestovným poistením.

V rámci poistenia batožiny má však klient kryté veci bežnej osobnej potreby, ktoré si vzal na cestu, prípadne si ich preukázateľne zaobstaral počas cesty. V takomto prípade stratu a poškodenie batožiny hlásiť rovno na letisku a kontaktujete asistenčnú službu, ktorá vás usmerní ako postupovať ďalej.

Reklamácia zájazdu

Ubytujete sa a namiesto toho, aby ste si už len užívali a oddychovali, musíte riešiť problémy a domáhať sa svojich práv. Zaplatili ste si za izbu s výhľadom na more a nemáte ju? V kúpeľni je pleseň a v izbe nefunguje televízor? Alebo je pláž vzdialená od ubytovania nie sľúbených 300 metrov, ale kilometer? Samé nepríjemnosti, ktoré bohužiaľ vôbec nie sú zriedkavé. Máte však možnosť zájazd reklamovať.

„Základným predpokladom na úspešné uplatnenie akejkoľvek reklamácie s poskytnutými službami je reklamovať ich na mieste u delegáta cestovnej kancelárie. V prípade, ak delegát nie je na mieste alebo nie je zastihnuteľný, treba sa obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu. Pre tento prípad je užitočné mať telefónne alebo faxové čísla cestovky, prípadne e-mail,“ radí JUDr. I. Sulík.

Keďže na dovolenke máme vždy poruke fotoaparát alebo kameru, je výhodné zdokumentovať si predmet sťažnosti. A je lepšie služby reklamovať písomne, lebo „napísané nepustí“, preto treba s CK komunikovať mailom alebo faxom. Dovolenku je potrebné reklamovať v cestovnej kancelárii najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu! CK je povinná vybaviť reklamáciu štandardným spôsobom, teda do 30 dní.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Ponuky poisťovní
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením