Najčastejšie cestovné karamboly a ako pri nich postupovať

Z dovoleniek si odnášame nielen mnoho pekných zážitkov, ale stávajú sa aj karamboly. Akákoľvek nehoda, ochorenie či stratená batožina predsa dokážu dovolenku poriadne znepríjemniť. Ako pri takýchto udalostiach postupovať?

Storno zájazdu

Cesta na dovolenku sa ešte ani nezačala a vy už riešite prvý problém. Na zájazd nemôžete nastúpiť. Či už je za tým ochorenie, úraz alebo akákoľvek iná neočakávaná udalosť, zrušenie zájazdu vás môže vyjsť poriadne draho.

Avšak - len za predpokladu, že nemáte poistené storno zájazdu. Ide o poistný produkt, ktorý súvisí s cestovným poistením. Nevzťahuje sa však na poistenie zdravia, ale na poistenie cesty. Ak však máte poistené storno, neznamená to, že sa môžete rozhodnúť nenastúpiť na dovolenku z akéhokoľvek dôvodu. Patria tam len dôvody, ako sú napríklad akútna choroba, úraz alebo smrť poisteného alebo blízkej osoby, tehotenstvo, strata zamestnania a ďalšie závažné príčiny špecifikované v podmienkach poistenia.

Uzavrieť cestovné poistenie

Úraz, ochorenie, zdravotná komplikácia

Ochorenia a úrazy sa nám, žiaľ, nevyhýbajú ani počas dovolenky. Medzi najčastejšie dôvody, kvôli ktorým dovolenkári najčastejšie vyhľadávajú zdravotnú pomoc, patria najmä tráviace ťažkosti, alergie, dermatitídy, infekcie dýchacích ciest a rôzne poranenia a zlomeniny. Nepríjemné, ale časté sú aj akútne ošetrenia u stomatológa, urologické či srdcovo-cievne problémy. .

AAk sa vyberiete na dovolenku do zahraničia, nespoliehajte sa iba na Európsky preukaz poistenca. Pri jeho použití máte síce nárok na ošetrenie v členských štátoch EÚ, Srbsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande, ale pokryje vám iba náklady na bezodkladnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Ostatné náklady si budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.

Pre tieto prípady si preto uzavrite aj komerčné cestovné poistenie, ktoré vám kryje liečebné náklady v zahraničí a pomôže vám vyhnúť sa nečakaným výdavkom. Takéto poistenie vám pomôže nielen vtedy, keď si zlomíte nohu alebo vás rozbolí zub, ale aj vtedy, keď budete potrebovať asistenčnú službu.

Chcem cestovné poistenie

Každú udalosť teda ihneď hláste asistenčnej službe svojej poisťovne a riaďte sa jej pokynmi. Asistenčná služba vás usmerní a pomôže vám nájsť riešenie zo vzniknutej situácie. V prípade, ak by vám na mieste vznikli náklady spojené s ošetrením, po návrate na Slovensko kontaktujte svoju poisťovňu a predložte jej všetky požadované doklady vrátane dokladov o úhrade.

Stratená platobná karta a doklady

Nie len na dovolenke sa môže stať, že platobnú kartu stratíte, resp. je odcudzená spolu s ďalšími dokladmi. Vtedy je potrebné okamžite kontaktovať banku, aby kartu prípade čo najskôr zablokovali – buď telefonicky alebo najjednoduchšie, priamo v mobilnej aplikácii. Je vhodné mať aj notifikácie na pohyby na účte, aby ste vedeli, ak by s vašimi peniazmi niekto manipuloval. Ak stratíte doklady je nutné okamžite kontaktovať políciu a následne slovenskú ambasádu v krajine.

Reklamácia zájazdu

Konečne ste na mieste. Ubytujete sa a namiesto toho, aby ste si už len užívali a oddychovali, musíte riešiť problémy a domáhať sa svojich práv. Zaplatili ste si za izbu s výhľadom na more a nemáte ju? V kúpeľni je pleseň a v izbe nefunguje televízor? Alebo je pláž vzdialená od ubytovania nie sľúbených 300 metrov, ale kilometer? Samé nepríjemnosti, ktoré, žiaľ, nie sú vôbec zriedkavé. Ako každú inú službu alebo tovar však môžete dovolenku alebo zájazd reklamovať.

Služby musíte reklamovať ihneď na mieste u delegáta cestovnej kancelárie, prípadne priamo u cestovnej kancelárie. V tom lepšom prípade cestovná kancelária problém ihneď vyrieši. Avšak ak vám cestovná kancelária nevyjde v ústrety, reklamovať môžete len služby, ktoré ste reklamovali na mieste.

Všetko si dôkladne zdokumentujte fotoaparátom alebo kamerou a v prípade, že nedošlo k odstráneniu nedostatkov počas dovolenky, poskytnuté služby reklamujte u cestovnej kancelárie najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. Pozor však, reklamovať môžete len to, čo je napísané na papieri - teda spravidla v zmluve. Ak vám cestovka sľúbi výhľad na more, ale v zmluve to nie je definované, reklamovať to nemôžete. Preto si pri kúpe zájazdu vždy dajte pozor, aby boli podmienky v zmluve riadne zapísané.

Škody spôsobené iným osobám

Špeciálnou kategóriou cestovných karambolov sú aj škody, ktoré dovolenkári spôsobia iným osobám na majetku a zdraví. Napríklad vytopíte niekoľko izieb v hoteli. Škody tohto druhu klienti do svojej poisťovne častokrát ani nenahlásia. V balíku cestovného poistenia vy však nemalo chýbať ani poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám, ktoré si môžete uzavrieť vo forme pripoistenia.

Myslite na cestovné poistenie

Ak si teda nechcete nechať pokaziť dovolenku neočakávanými nákladmi, pred cestou myslite na kvalitné cestovné poistenie. Ak ste totiž pripravení, stačí si len zachovať chladnú hlavu a postupovať podľa vopred premysleného plánu.

Kvalitné cestovné poistenie online
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 18