V čom všetkom pomôžu asistenčné služby cestovného poistenia?

Cudzia krajina, iná reč, odlišné zákony, rozdielna kvalita zdravotnej starostlivosti. V cudzine je jednoducho všetko diametrálne odlišné od toho, čo poznáme doma. No a preto je niekedy fajn poznať človeka, ktorý nás v problémoch zorientuje. Niekedy to môže byť delegát cestovnej kancelárie, ktorý pozná miestne pomery aj domácich. No ak cestujete na vlastnú päsť, takýmto sprievodcom môžu byť práve asistenčné služby k cestovnému poisteniu.

 

Pomoc v núdzi

Asistenčné služby ponúkajú poisťovne k balíčkom cestovného poistenia ako službu, ktorá vám má pomôcť riešiť závažné zdravotné, ale aj iné problémy, ktoré vás v cudzine môžu stretnúť. Telefónne číslo na operátora asistenčnej služby je vždy uvedené v poistnej zmluve, alebo na web stránkach poisťovne. Vždy si ho dobre zapíšte, služba je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Spočítať ceny  

Priateľ na telefóne

Ak sa stane čokoľvek nepredvídané, máte takpovediac priateľa na telefóne. Štandardná asistenčná služba vám napríklad poradí okamžite zdravotné zariadenie, kde bude pre vás najvýhodnejšie ísť, alebo k vám zaistí lekára zo zmluvného zariadenia. Navyše sa vie často dohodnúť aj priamo s lekárom, čo sa týka refundácie platby za úkony. Asistenčná služba rovnako kontroluje aj prierez poistnej udalosti a to znamená, že vám asistuje aj v prípade, že je potrebné zaistiť prevoz do iného zariadenia, alebo napríklad prevoz príbuzných, či nebodaj odvoz pozostatkov.

 

Rozdielne právomoci

Poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie nemajú rovnaké ceny tohto produktu a rovnako nemajú rovnaké ani krytie a ani rozsah asistenčných služieb. Keďže práve asistenčná služba poisťovne bude pomocníkom v núdzi, je vhodné venovať jej naozaj aj pozornosť pri výbere cestovného poistenia. Pretože hoci máte v každom cestovnom poistení položku asistenčná služba, je vhodné si aj preštudovať, čo obsahuje. Kvalitná asistenčná služba má však nielen praktickú pomoc, ale je často aj psychologickou podporou, ktorá vám asistuje a pomáha v rodnom jazyku. Každá poisťovňa totiž ponúka základný aj rozšírený balíček asistenčných služieb.

 

Nadštandardná asistencia

Základný balíček asistenčných služieb vám poradí hlavne v otázkach zdravotnej starostlivosti. Nadstavbou sú vak asistenčné služby napríklad právnej pomoci, pomoci pri strate alebo odcudzení dokladov, pomoc pri neskorom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou a podobne. Súčasťou môže byť aj technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného, alebo asistencia pri predčasnom návrate z cesty a podobne. Rozsah asistenčných služieb poisťovne uvádzajú, no málokedy mu venujú klienti pozornosť. V internetových kalkulačkách si však rozsah asistencie pozriete ihneď. Navyše dobrá rada v problémoch a v zahraničí vie byť veľkou oporou.

  Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3