Zelená a biela karta – čo to je a kedy ich budete potrebovať?

Dve karty, ktoré sú základom toho, aby ste mohli vyjsť s autom na cesty. Sú skoro tak dôležité ako vodičský, či technický preukaz a je nutné ich mať pri sebe pri každej jazde. Že neviete o čom hovoríme? Tak si dobre prezrite priestor s dokladmi, či ich tam nájdete. Inak vám hrozí pokuta.

Spočítať
ceny

Karty potvrdzujúce povinné zmluvné poistenie

Zelenú aj bielu kartu dostanete v poisťovni po uzatvorení povinného zmluvného poistenie. Hneď pri podpise zmluvy vám vystavia dočasne vypísané karty, alebo si ich tiahnete z internetu, aby ste mali doklady už od prvého dňa v poriadku. Následne vám prídu vytlačené a podpísané poštou do pár dní, spravidla maximálne do 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy. Prečo sú tak dôležité? Sú toto totiž doklady preukazujúce vaše zaplatené PZP aj jeho platnosť. Biela karta na Slovensku a tá Zelená v zahraničí. Obe karty je teda dobré mať pri sebe a vedieť, na čo sa používajú.

Čo musí obsahovať Biela karta?

Ak vás na území Slovenskej republiky zastaví policajná kontrola, bude požadovať predloženie bielej karty. Preto ju nezabúdajte mať vždy vo vašom vozidle. Karta obsahuje osobné údaje o držiteľovi vozidla, prípadne firemné údaje ak ide o právnickú osobu alebo živnostníka, ďalej musí obsahovať základné údaje o aute EČV, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, informáciu o období platnosti PZP a tiež informáciu o poisťovni, ktorá vydala Bielu kartu. Preto je potrebné akúkoľvek zmenu okamžite nahlásiť poisťovni, ktorá údaje upraví a následne vystaví nový doklad. Ohlásiť treba aj stratu, kedy poisťovňa taktiež vystaví novú Bielu kartu no na náklady klienta. Preto je lepšie mať obe karty starostlivo uložené napríklad aj v priečinku v aute. Na rozdiel od technického preukazu ich môžete nechávať aj vo vozidle.

Zelená karta je zásadná v zahraničí

Spolu s Bielou kartou dostanete z poisťovne, kde ste si uzatvorili PZP aj Zelenú kartu Obvykle sú vystavené naraz a prídu spolu. Tú vám nebudú kontrolovať slovenskí policajti, ale tí zahraniční. Zelená karta totiž predstavuje doklad o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pri prevádzke vozidla na území cudzieho štátu. Táto karta predstavuje vstup do medzinárodného systému poistenia automobilov. Vďaka nej tak zahraniční policajti budú vedieť, že v prípade škody máte poistenie na jej úhradu.

Ochrana v zahraničí

Vďaka vlastníctvu zelenej karty vodičovi odpadáva povinnosť uzatvoriť si individuálne PZP do krajiny, do ktorej chce cestovať. To znamená, že vďaka Zelenej karte môžete jazdiť po svete a pritom ak spôsobíte škodu, bude hradená z vášho PZP. Takto sú vodiči krytí vo všetkých členských štátoch systému Zelenej karty, čo predstavuje temer všetky štáty Európy.

Čo robiť v prípade nehody v cudzine

Práve ak nastane nehoda za hranicami, oceníte prítomnosť Zelenej karty. Ako prvé je potrebné kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá vám poskytne všetky informácie a potrebné rady.

„V každom prípade je však nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo Správa o nehode, ktorá je platná iba v prípade, ak je podpísaná účastníkmi nehody. V prípade, že sa s druhým účastníkom neviete dohodnúť na zavinení nehody alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Rovnako odporúčame privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať „Zelenou kartou“ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Správu o nehode spolu so správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie, “ vysvetľuje Silvia Vlasková z poisťovne UNIQA.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2