Povinné zmluvné poistenie

Nepreplácajte na PZP, porovnajte si jednotlivé ponuky a ušetrite.

Nepreplácajte na PZP
Vyradenie Ruska a Bieloruska z platnosti PZP

Zelená karta, ktorá garantuje, že motoristom poisťovňa preplatí aj škody v zahraničí, po novom už neplatí v Rusku a ani v Bielorusku. PZP teda na ich území stráca platnosť. Čo to pre vás znamená? Aké poistenie je potrebné uzavrieť pri ceste do týchto krajín?

Vplyv vojny na Ukrajine na poisťovníctvo

Vojnový konflikt na Ukrajine so sebou priniesol nielen množstvo neistôt a závažných ekonomických vplyvov, ale výrazne ovplyvnila aj oblasť poistenia. V tejto súvislosti napríklad poisťovne informovali, že pri cestách na Ukrajinu vám nemusí platiť cestovné poistenie. Tento fakt súvisí s vážnou bezpečnostnou situáciou, kvôli ktorej Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlásilo pre Ukrajinu 4. stupeň cestovného odporúčania, t.z. odporúčanie občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu do tejto krajiny.

Obdobne vojna ovplyvnila aj poistenie vozidiel, konkrétne oblasť povinného zmluvného poistenia (PZP).

Povinné zmluvné poistenie

Platnosť zelenej karty v Rusku a Bielorusku sa obmedzuje  

Bez zelenej karty nemôžete jazdiť ani na slovenských, ani na zahraničných cestách. Tento medzinárodne uznávaný doklad totiž potvrdzuje uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ako motoristovi vám umožňuje vstup a prevádzku vozidla na území cudzieho štátu, ktorý je členom Systému zelenej karty. 

Členmi Systému zelenej karty sú pritom európske štáty, Turecko, Izrael a ďalšie krajiny. Donedávna do tejto skupiny patrili aj Rusko a Bielorusko. Od 1. júna 2022 sa však platnosť zelenej karty pre Rusko a Bielorusko obmedzila, a to v dôsledku sankcií uvalených na tieto krajiny.

Ako vysvetľuje poisťovňa Uniqa, v prípade, že uzatvárate novú zmluvu o PZP, tieto dve krajiny už budete mať preškrtnuté. PZP vám teda v Rusku ani v Bielorusku nebude poskytovať poistné krytie. Pokiaľ však máte staršiu zmluvu, ktorá je aktuálne platná, potom platí, že táto zmena sa vás dotkne od najbližšieho výročia zmluvy, teda až následne.

Cestujete do zahraničia autom? Aké poistenie zvoliť?

Či už cestujete do zahraničia na dovolenku, kratší výlet alebo služobnú cestu, výber auta ako dopravného prostriedku má v porovnaní s inými možnosťami množstvo výhod. Prináša nielen pohodlie, ale aj časovú flexibilitu. Na aké poistenie by ste však nemali zabudnúť, ak za hranice vyrážate autom? Vystačíte si s poisteniami, s ktorými brázdite slovenské cesty alebo je potrebné myslieť aj na ďalšie?

Celý článok >

Riešením je hraničné poistenie

S novou zelenou kartou vás teda do Ruska ani Bieloruska policajti nepustia. Keďže PZP už v nich  nebude platiť a škody spôsobené v týchto krajinách už kryté nebudú, pri ceste do týchto krajín je potrebné uzavrieť tzv. hraničné poistenie. Ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, ktoré je požadované pre územie tohto štátu. Pokiaľ teda chcete jazdiť po ruských či bieloruských cestách, pri vstupe do danej krajiny si musíte zaplatiť hraničné poistenie.

Uzavrieť poistenie do zahraničia