opravar-auta

Zamestnanec a poistenie hmotnej zodpovednosti

27. 12. 2021
|
Dĺžka čítania: 7 min.

V práci sa vám môže niekedy stať, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Presne na tieto situácie je ako stvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Okrem toho disponuje aj viacerými praktickými pripoisteniami, ktoré vám predstavíme.

Čo je poistenie hmotnej zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti je ochrana pred škodou, ktorú ako zamestnanec spôsobíte zamestnávateľovi priamo pri výkone povolania. V prípade spôsobenia škody bude poisťovňou vyplatená náhrada škody

Pred jej samotným uzatvorením sa poisťovňa zaujíma o faktory, ktoré ovplyvnia výšku poistného a poistiteľnosť osoby. Poisťovne medzi základné faktory radia typ pracovnoprávneho vzťahu, povolanie, váš vek, ale aj skutočnosť, či pri práci využívate auto


Pri poistení zodpovednosti za škodu ide najmä o neúmyselné škody alebo škody na majetku, zdraví či živote z nedbanlivosti, za ktoré zodpovedá zamestnanec na základe:

 • Zákonníka práce, 
 • Zákona o štátnej službe,
 • Občianskeho zákonníka.


Poistenie zodpovednosti zamestnanca kryje škody vzniknuté:

 • na zverených a prepravovaných veciach,
 • chybne vykonanej služby alebo práce,
 • na zverenom majetku zamestnávateľa.

Čo nekryje poistenie zodpovednosti zamestnanca?

 • Zodpovednosť zamestnanca za hotovosť, ktorá mu bola zverená, zásoby materiálu, ceniny, tovar, v rámci ktorých má povinnosť vyúčtovania, keď ich prevzal podľa dohody o hmotnej zodpovednosti.

 • Škodu, za ktorú poistený priamo zodpovedá podnikajúcej fyzickej osobe a právnickej osobe, a tou môže byť manžel, druh alebo družka, súrodenec, príbuzný v priamom rade alebo osoby, ktoré s poisteným žijú v domácnosti.

 • Stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov  alebo ďalších podobných predmetov, ktoré boli zverené zamestnancovi na písomné potvrdenie.

 • Škodu, ktorá bola spôsobená úmyselne a vznikla nesplnením povinnosti odvrátiť, prípadne zabrániť zväčšovaniu vzniknutej škody.

 • Škodu, ktorá bola spôsobená neoprávneným používaním nebezpečných látok.

 • Škodu spôsobenú po konzumácii alkoholického nápoja, prípadne omamnej či návykovej látky.

  Vedeli ste, že...

  ... poistenie zamestnanca nie je povinné? Viacerí zamestnávatelia ho však vyžadujú. Zamestnávateľ má plné právo na preplatenie vzniknutej škody do výšky 4-násobku priemerného mesačného zárobku. Pri štátnej službe ide o 3-násobok platu.

Zamestnanec musí škodu oznámiť zamestnávateľovi

Ak zamestnanec vie o tom, že zamestnávateľovi hrozí škoda, má oznamovaciu povinnosť. Okrem toho je povinný zakročiť voči vzniku škody, ak mu v tom nič v tom nebráni. V prípade, že vystavuje riziku seba alebo iné osoby, nemusí voči hroziacej škode zakročiť.

Zamestnanec má povinnosť oznámiť hrozbu vzniku škody zamestnávateľovi. Ak by zamestnanec vedome hrozbu škody neoznámil, zamestnávateľ od neho môže požadovať príspevok na úhradu. 

Využite aj praktické pripoistenia

Ak ste zamestnanec, môžete si pripoistiť aj iné riziká.

Chybná práca alebo služba

Niekedy sa práca proste nevydarí. Či už ide o vyhotovenie chybného produktu, výrobku, ktorý nespĺňa isté parametre, alebo poskytnutie služby, ktorá nie je v potrebnej kvalite. V prípade, že chybne vykonanou prácou spôsobíte škodu, zamestnávateľ od vás môže žiadať istú náhradu. 

Za chybnú prácu alebo službu nie je považovaná manipulácia s tovarom pri jeho vykladaní a nakladaní. 

Pripoistenie prepravovaného nákladu

Praktické pripoistenie, ktoré využije zamestnanec, ktorému bolo  zverené auto. Pri dopravnej nehode sa môže stať, že sa vám tovar vo vozidle poškodí, no k poškodeniu auta nedôjde

Väčšina poisťovní má vo svojom základnom krytí poistenia zodpovednosti zamestnanca aj riziko poškodenia nákladu spoločne s poškodením auta.  Škody na aute rieši povinné zmluvné poistenie vinníka či havarijné poistenie poškodeného.

Pri samotnom uzatváraní musíte uviesť, že využívate firemné vozidlo. V opačnom prípade toto riziko nie je zahrnuté v základnom poistení.

Právna ochrana zamestnanca

Ak ste sa v práci dostali do právneho sporu, tento typ pripoistenia vám zabezpečí právnu ochranu. Do právneho sporu sa dostanete aj pri vymáhaní mzdy, ktorú vám váš zamestnávateľ nechce vyplatiť, aj keď na ňu máte právo.

TIP

Celkovú výšku poistnej sumy by ste si mali zvoliť na základe vašej priemernej mesačnej mzdy. Náhrada škody od poisťovne vykryje maximálny rozsah, ktorý si zamestnávateľ môže u zamestnanca uplatniť.

Dávajte si pozor na výluky z poistenia

Aj pri tomto poistení  platia výnimky, pri ktorých vám poisťovňa môže krátiť, prípadne zamietnuť poistné plnenie. Týka sa to škôd, ktoré spôsobila osoba pod vplyvom alkoholu či omamných látok

Každá platná výluka, prípadne obmedzenia, sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne. Venujte im pozornosť.

Zhrnutie

Z perspektívy výšky náhrady vzniknutej škody je nutné objasniť, či zodpovednosť za jej vznik nesie len zamestnanec, alebo vznikla kvôli porušeniu povinností vášho zamestnávateľa. Ak by nastal takýto prípad, na úhrade škody sa musí podieľať aj zamestnávateľ v celkovom rozsahu miery zavinenia. 

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • pes v aute
  09. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Všetko, čo treba vedieť o poistení psa

  Pes sa považuje za najlepšieho priateľa človeka, a nie je to žiadne klišé. Týchto štvornohých kamošov často vnímame ako súčasť rodiny. Okrem našej lásky, ochrany a starostlivosti si teda rozhodne zaslúžia aj zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť – hoci vieme, že veterinárne náklady sa dokážu vyšplhať na značne vysoké sumy. S výdavkami môžeme rátať aj v prípade, že náš pes spôsobí škodu, ktorú musíme uhradiť. Ako teda psíka poistiť pre prípad vzniku neočakávaných nákladov?

 • žena jazdiaca na čiernej elektrokolobežke
  30. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  PZP pre elektrokolobežky: Povinné poistenie (pravdepodobne) už od januára 2024

  E-kolobežky a e-bicykle zažívajú ozajstný boom. Ich počet na cestách neustále rastie. Stále častejšie sa preto hovorí o potrebe PZP pre tieto prostriedky. Aj na Slovensku sa pripravuje novela zákona o PZP, podľa ktorého sa bude povinné zákonné poistenie vzťahovať na elektrokolobežky a segwaye spĺňajúce určité parametre. Zákon by mal začať platiť od 1. januára 2024.

 • Žena trhá papier - zmluvu
  19. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Výpoveď poistnej zmluvy: Ako na to?

  Stalo sa vám, že ste uzatvorili poistenie, a po čase ste zistili, že nie je výhodné? Neplaťte za niečo, čo vám nevyhovuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás pripravili návod, ako napísať výpoveď poistnej zmluvy. Prezradíme vám aj zákonné dôvody, ktoré vás oprávňujú tento krok urobiť a podrobnejšie sa zastavíme pri výpovedi PZP.

 • nehoda dvoch áut
  26. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zmluvné poistenie: Čo všetko kryje?

  Povinné zmluvné poistenie, známe aj pod skratkou PZP, sa zameriava na krytie tretích osôb. V praxi to znamená, že v prípade dopravnej nehody, ktorú spôsobíte vy, by mala poisťovňa preplatiť všetky náklady spojené so škodami na zdraví a majetku ostatných účastníkov dopravnej nehody.

 • 11. septembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Stret so zverou: Ako postupovať?

  Zrážka so zverou môže byť veľmi nebezpečná. Lesná zver často končí mŕtva alebo ťažko zranená, auto značne poškodené. Existuje tiež vysoké riziko poškodenia života a zdravia cestujúcich. Niekedy sa však kolízii s divou zverou jednoducho nevyhnete. Viete, ako by ste mali po takejto udalosti postupovať?

 • prípojka na vozík
  22. augusta 2023|Daniel Výcha
  PZP prívesného vozíka: Ako postupovať pri zriaďovaní poistenia?

  Zistili ste, že potrebujete na prepravu vecí využívať prívesný vozík? V takom prípade nezabudnite, že aj ten musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.Ako si teda vybaviť toto povinné zmluvné poistenie a u ktorých poisťovní ho môžete získať?

 • povinne-ruceni-motorka
  11. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Najlepšie PZP na motorku: Ako si vybrať?

  Rovnako ako pre automobil, aj pre motocykel potrebujete povinné zmluvné poistenie. Ak vlastníte motorku, platné poistenie musíte mať uzatvorené ešte predtým, ako s ňou vyrazíte na cesty. Zákon sa vzťahuje na všetky druhy motocyklov bez výnimky - od malej babety až po Harley-Davidson.

 • auta na silnici
  08. júna 2023|Martina Pisarčíková
  Nezaplatili ste PZP? Hrozí vám za to pokuta a ešte oveľa viac

  Nesplnili ste si svoju zákonnú povinnosť a neuzavreli ste zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu? Alebo ste poistné zaplatiť zabudli? Nezaplatenie PZP vás môže vyjsť naozaj draho. Aké sankcie vám za to hrozia?