Za úraz, ktorý spôsobíte na svahu vás pravdepodobne budú žalovať.

 

Pozor na vymáhanie škody


Možno ste sa vy na svahu ani príliš nezranili, ale prevalcovali ste niekoho, komu sa stala
ujma.
Dnes si už ľudia hlavne v zahraničí zvyknú vymáhať bolestné od toho, kto im spôsobil problémy. Už to nie je to tom, že sa oprášil a odišiel, môže ísť o horibilné čiastky, ktoré od vás bude poškodená strana vymáhať. Vtedy je dobré mať poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré nielen pomôže veci dať na správnu mieru, ale prípadne škody zaplatí za vás.

Ak radi lyžujete v zahraničí, nezabudnite si v rámci cestovného poistenia pripoistiť aj zodpovednosť za škodu.

V zahraničí je bežnou praxou uplatňovať si bez výnimky svoje nároky na náhradu škody právnou cestou. Ak teda spôsobíte úraz inej osobe, je viac ako pravdepodobné, že podľa závažnosti ujmy, sa bude žalovaná suma pohybovať v tisíckach eur.

Podľa Allianz – Slovenskej poisťovne, pri jednom z posledných prípadov, ktoré riešia, ide predbežne o sumu 4 000 Eur. Ani tá však nemusí byť konečná, kedže z minulosti majú v ASP skúsenosť so škodou až 68 000 Eur, kedy slovenský lyžiar vážne zranil cudzinca, ktorý ho následne žaloval. Našťastie obaja slovenskí občania vo vyššie spomenutých prípadoch mali pripoistenú zodpovednosť za škodu. Vysúdenú sumu teda za nich zaplatí poisťovňa.

Poistenie liečebných nákladov – základná ochrana cestovateľa.

Okrem poistenia zodpovednosti, je samozrejme základnou časťou cestovného poistenia – poistenie liečebných nákladov. Toto poistenie zahŕňa v závislosti od poisťovne ošetrenie, hospitalizáciu, prevoz do vlasti, atď. Pri uplatnení plnenia z poistenia liečebných nákladov v zahraničí, sa sumy rovnako pohybujú v závratných výškach.

Napríklad:

111 000 eur – úraz bedrovej kosti, hospitalizácia a odvoz pacienta na Slovensko

41 000 eur – úraz krčnej chrbtice, ošetrenie a odvoz pacienta na Slovensko

31 000 eur – zlomenina ramena a kľúčnej kosti, hospitalizácia a odvoz

Ak nemáte uzatvorené cestovné poistenie, sumy za ošetrenie a hospitalizáciu budú zdravotnícke zariadenia požadovať od Vás. Považujte preto cestovné poistenie za bezpodmienečnú súčasť Vašej zahraničnej cesty. Tvorí iba zanedbateľnú časť nákladov na dovolenku alebo pracovnú cestu a ešte menšiu časť nákladov na prípadné ošetrenie, hospitalizáciu alebo prevoz domov.

Vypočítať a porovnať ceny cestovného poistenia

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2