Viete že na lyžovačke Vám môžu zabaviť lyže?

Prečo sa poistiť pred cestou ?

Vďaka vstupu Slovenskej republiky do EU je verejný zdravotný systém dostupný slovenským občanom i v zahraničí, napriek tomu z verejného poistenia nie je zďaleka hradené všetko, od pacienta  sa vyžaduje spoluúčasť, ba poniektoré zdravotnícke zariadenia (predovšetkým tie súkromné, ktoré sa  nachádzajú v blízkosti lyžiarskych stredísk) neakceptujú európsky preukaz poistenca. Jednoducho povedané – „mám európsky preukaz poistenca“ zďaleka neznamená „nepotrebujem cestovné poistenie“.

Jednotlivé štáty sú v tomto smere špecifické v svojich “obranných” praktikách – horská služba vo Francúzku zabavuje lyže, rakúske súkromné zdravotnícke zariadenia často okamžite operujú  aj neakútne a odkladné úrazy, v talianskych nemocniciach čakajú klienti aj desiatky hodín na ošetrenie z dôvodu uprednostňovania akútnejších prípadov a pod. Preto je dôležité vždy už pri vzniku poistnej udalosti informovať asistenčnú službu, dať si poradiť zdravotnícke zariadenie, dohodnúť sa na postupe a nechať si ňou koordinovať celý priebeh riešenia poistnej udalosti a predchádzať tak celej škále podobných rizík.

Samozrejmou súčasťou cestovného poistenia by malo byť poistenie zodpovednosti. V prípade vzniku sebe menšej škody hrozí vysoká pravdepodobnosť vymáhania vzniknutých s prípadom súvisiacich výdavkov. Ako vyplýva zo skúseností poisťovne AXA ASSISTANCE, jedného z lídrov na poistnom trhu v oblasti cestovného poistenia, predovšetkým pre občanov Francúzka a Rakúska je charakteristické vysoké povedomie právnej ochrany.

 

Porovnať ceny cestovného poistenia

 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3