Životné poistenie

Život je častokrát nevyspytateľný. Choroba, smrť či úraz vás môže ochromiť a poriadne vám znepríjemniť pokojný život. Je preto dôležité myslieť na životné poistenie, ktoré vám pokryje nielen výpadky príjmu, ale aj výdavky spojené s liečbou.

Čo je životné poistenie?

Vďaka životnému poisteniu môžete pokryť možné výpadky príjmu, keď vám váš zdravotný stav neumožňuje fungovať naplno. Rovnako môže byť drahá aj samotná liečba a je možné, že invalidom budete celý život.

Poistné produkty nezaručujú zníženie pravdepodobnosti úrazu či choroby, no poskytnú vám finančnú pomoc, ak nemáte príjem a nemôžete si dovoliť uhradiť operácie, prípadne nákladné liečebné procedúry.

  Životné poistenie

Pri životnom poistení ide o komplexný produkt a pri jeho výbere musíte byť obozretní. Je dôležité odhaliť zlomové situácie, ktoré by váš finančný rozpočet nabúrali najviac. Až vtedy je možné primerané nastavenie životného poistenia.

Pri výbere životného poistenia myslite na: 

 • výšku pripoistení, 

 • výber vhodných rizík, 

 • porovnajte si zmluvné podmienky, 

 • možné výluky poistenia.

Všetky poistné zmluvy sú nastavené rôznorodo, a to s ohľadom na výšku vášho príjmu, veľkosť výdavkov, prípadne vašich záväzkov. Do úvahy sa berie aj rizikovosť vášho povolania, zdravotný stav alebo aj skutočnosť, či máte radi adrenalínové športy.

Najznámejšie typy životných poistení 

Na trhu máme viacero druhov životných poistení:

 1. Kapitálové životné poistenie je na ústupe. Poistenie kryje zvolené riziká a časť poistného sa zhodnotí technickou úrokovou mierou. Momentálna výška, akú dosahuje technická úroková miera, je 1 % a z toho dôvodu nejde o atraktívny produkt. 

 2. Investičné životné poistenie taktiež kryje zvolené riziká, no časť poistného sa investuje vo fondoch. Ak si vyberiete vhodne zvolený fond, ide o veľmi dobrú alternatívu, hoci investovanie vo fondoch sa dá uskutočniť efektívne cez podielové fondy či investovanie do ETF fondov.

 3. Rizikové životné poistenie nedisponuje sporiacou zložkou. Celé poistné je orientované na krytie rizík. Ide o produkty novej generácie, ktoré sú flexibilné a je možné ich prispôsobiť vašim požiadavkám.

 4. Úrazové poistenie je podoblasťou rizikového poistenia. Poisťovňa kryje iba poistné udalosti, ktoré vznikli kvôli úrazu a nie tie, ktoré spôsobilo ochorenie. Jeho výhodou je cena. Na rozdiel od rizikového poistenia je lacnejšie. 

 5. Špecializované poistenia sú špecifickým druhom poistenia, ktoré kryjú určité riziká s doplnkovými pripoisteniami.

TIP

Úrazové poistenie je lacnejšie než rizikové poistenie. Výhodné je len vtedy, ak ide o lacnejšiu možnosť dopoistenia pre riziko úrazov. Neodporúčame vám ho vybrať si ako primárny poistný produkt pre celú rodinu.

Dôvody na uzatvorenie životného poistenia

V prípade, že stále premýšľate nad tým, či životné poistenie má zmysel, vedzte, že má. Zjednodušene, ide o vyplácanie peňazí, ktoré nastanú v prípade, že vo vašom živote nastane riziková situácia. Veľmi často sú to nečakané udalosti, ktoré môžu, no nemusia nastať. 

  Uzatvoriť životné poistenie

Vy však nemôžete vedieť, kedy podobnú pomoc budete potrebovať. Väčšinou si ľudia uzatvárajú životné poistenie pre prípad smrti či dožitia istého veku. Samozrejme, na poistenie si môžete pripoistiť aj ďalšie riziká, ako úraz, choroba alebo invalidita.

Aké sú plusy životného poistenia?

Výhodou rizikového životného poistenia je, že si ho môžete poistiť na viac ako len 1 človeka. Okrem toho je možné dopoistenie iných rizík alebo ich môžete aj odstrániť. Rovnako ide o transparentné poistenie, pri ktorom presne viete, koľko si za ktoré riziko zaplatíte.

Aké pripoistenia kombinuje životné poistenie?

 1. Smrť v prípade náhlej udalosti bude výpadok príjmu nahradený poistným plnením z poistenia.

 2. Trvalý následok úrazu – ak vám na tele budú ponechané celoživotné stopy. V dôsledku úrazu môžete byť invalidom, prísť o zmysel (zrak, sluch) alebo o končatinu.

 3. Práceneschopnosť.

 4. Denná dávka za hospitalizáciu, pri ktorej vám poisťovňa vyplatí fixnú čiastku za každý deň pobytu v nemocnici.

 5. Chirurgický úkon.

 6. Závažné ochorenia – kóma, infarkt, mozgová príhoda, rakovina…

 7. Invalidita.

 8. Poistenie, ak prídete o zamestnanie.

 9. Špeciálny balíček poistenia pre deti.

 10. Ďalšie pripoistenia (zlomeniny, sirotský dôchodok, popáleniny…)

Poisťovne, ktoré ponúkajú životné poistenie

Allianz Šťastný Život

Životné poistenie od Allianz môžete uzatvoriť do 80. roku života. Je vhodné pri častých druhoch rakoviny – hrubého čreva, prsníka, krčka maternice, konečníka alebo semenníkov. Poisťovňa vám vyplatí dvojnásobok poistnej sumy, a to do 190 000 €. 

Generali La Vita 

Poisťovňa Generali vám umožní rýchle nahlásenie poistných udalostí. Je možné, aby ste si zvolili odlišné poistné sumy v prípade čiastočnej invalidity nad 40 % alebo pri plnej invalidite nad 70 %.

  Porovnať životné poistenie

Zhrnutie

Porovnanie životného poistenia si môžete spraviť aj vy sami. Myslite na to, že najvýhodnejšie životné poistenie pre vás nemusí byť a možno ani nebude tým najlacnejším poistením. Najlepšie poistenie je presne také, ktoré zohľadní vaše individuálne potreby a môžete si ho nastaviť podľa vašich potrieb.