úraz - poistenie

Krátkodobé vs. dlhodobé úrazové poistenie: Poznáte rozdiely?

16. 8. 2021
|
Dĺžka čítania: 11 min.

Pomôžeme si športovým príkladom: poznáte rozdiel medzi rýchlostnou a horskou cyklistikou? Obe sú to cyklistické disciplíny, a to je v podstate všetko, čo majú spoločné. Paralela s krátkodobým a dlhodobým poistením nie je úplne lapidárna, ale ak dĺžku tratí zameníme za poistné obdobia, máme akú-takú predstavu. Pri úrazovom poistení je dĺžka platnosti jeden z dôležitých rozlišujúcich faktorov. Pozrime sa, prečo je to tak.

Úrazové poistenie

Poistenie úrazu nemôžeme definovať bez vymedzenia pojmu   úraz: je to telesné poškodenie spôsobené nezávisle na vôli poisteného náhlou vonkajšou príčinou, s výnimkou dôsledkov akútneho alebo chronického ochorenia. Úrazom napríklad nie je infarkt myokardu, mozgová mŕtvica či epileptický záchvat. Poistenie úrazu kryje škody na zdraví spôsobené úrazom, teda náhlym mechanickým alebo fyzickým vplyvom na ľudský organizmus pôsobiacim z vonkajšieho prostredia.

 • poistenie úrazu pre prípad smrti,
 • poistenie úrazu pre prípad trvalých následkov,
 • poistenie úrazu na čas nevyhnutného liečenia respektíve denného odškodného,
 • poistenie invalidity následkom úrazu,
 • poistenie nákladov spojených s úrazom,
 • poistenie hospitalizácie následkom úrazu,
 • poistenie zadefinovaných diagnóz,
 • pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti.


Variabilita konkrétnych ponúk poisťovní je ešte podstatne bohatšia a pri výbere úrazového poistenia ide vždy o jeho nastavenie na mieru. Týka sa to aj výberu rizík a času, na ktorý poistenie uzavriete – dĺžky poistného obdobia. V zozname rizík spadajúcich do poistenia úrazu je napríklad aj poistenie úrazu následkom lúpeže alebo napadnutia. Produkt kryjúci tieto riziká však aktuálne na Slovensku neponúka žiadna poisťovňa.


Viete, že...

... podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií je najvyšší počet úrazov riešených hospitalizáciou v slovenských zdravotníckych zariadeniach spôsobený pádom? Z celkového počtu úrazových hospitalizácií bol pád príčinou až 59,2 %, najrizikovejšia je veková skupina 65+. Takmer polovica pádov s následkom úrazu sa udeje v domácnostiach. Napríklad úrazy spôsobené dopravnými nehodami tvoria len 5 % z celkového počtu úrazov riešených hospitalizáciou.

Krátkodobé a dlhodobé poistenie

Keď sa pozrieme „za roh“ finančného trhu do priestoru vymedzeného pre bankovníctvo, máme to tam definované celkom exaktne. Vieme, na koľko mesiacov si požičiame peniaze, keď splácame krátkodobý úver, a koľko rokov budeme splácať dlhodobý úver. Aj v sektore poisťovníctva máme definovanú krátkodobosť a dlhodobosť poistných produktov:


 • krátkodobé poistenie je zvyčajne uzatvorené na poistné obdobie kratšie ako 12 mesiacov,

 • dlhodobé poistenie býva uzatvorené na viacročné poistné obdobie.


Rozdiely sú evidentné  a ide o to, kedy je lepšie uzatvoriť krátkodobé, a kedy dlhodobé životné poistenie. Vrátime sa opäť k športovej terminológii: ak beháte ultramaratóny pravidelne, poistíte sa dlhodobo, minimálne na jednu súťažnú sezónu. Ak sa celý rok postupne pripravujete na to, aby ste zdolali jeden ultramaratón, poistíte sa len na čas, kým ho pôjdete zabehnúť. 

Krátkodobé či dlhodobé úrazové poistenie kryjúce rôzne riziká môžete uzavrieť  na seba, svoju rodinu či skupinu – napríklad školskú triedu. Čo sa týka rýchlosti plnenia poistnej udalosti, nečakajte financie z poistenia obratom. Poisťovňa bude úraz a jeho následky posudzovať v koordinácii s lekármi a na financie si môžete počkať aj niekoľko týždňov, v niektorých prípadoch aj mesiacov. V prípade trvalých následkov môže trvať výplata poistného plnenia rok aj dlhšie.     


Kedy je uzatvorenie úrazového poistenia zbytočné?

Ak máte akčného strážneho anjela a k tomu vplyvné známosti v nebi – a to je asi tak všetko. O zbytočnosti uzatvorenia úrazového poistenia nemá zmysel diskutovať. Nejde predsa o to či, ale aký druh poistenia úrazu treba uzatvoriť, a na aký čas. Je to o správnom vyhodnotení rizík a ich možných následkov. Opäť to funguje podobne ako pri životnom poistení: poisťovňa vás zaradí do konkrétnej rizikovej skupiny a po zvážení rizík si treba vybrať druh poistenia, ktorý potrebujete.

Každý finančný poradca dokáže uviesť niekoľko možných situácií, kedy nie je dôvod uzatvoriť úrazové poistenie:


 • ak ste živiteľ rodiny v produktívnom veku bez rizikových či adrenalínových aktivít a v rámci kvalitného životného poistenia máte kryté  alebo pripoistené aj riziká úrazu,

 • ak ste pyrotechnik alebo vykonávate podobné rizikové povolanie,

 • ak ste profesionálna športovkyňa alebo športovec.

  Náš tip

  Pokiaľ nemáte uzatvorenú kvalitnú životnú poistku s krytím trvalej či čiastočnej invalidity, trvalých následkov a pripoistením úrazu, neváhajte aspoň s úrazovým poistením. Zvážte možné riziká a uzavrite poistenie následkov úrazu čím skôr. Ak máte deti, poistite ich tiež čo najskôr, niektoré poisťovne ponúkajú rodinné balíčky či zľavy.


Zaujímavé úrazové poistky

Z ponuky poisťovní ponúkajúcich úrazové poistenie na slovenskom poistnom trhu sme pre vás vybrali dva ukážkové produkty.

Poistenie úrazu a života Spirit

Ide o zaujímavo vyskladaný balíček úrazového poistenia ČSOB poisťovne s prvkami cestovného poistenia a poistenia do hôr:


 • variabilný produkt  môžu využiť jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi,

 • úrazové poistenie je možné uzatvoriť dlhodobo, aj krátkodobo,

 • pokrýva aj niektoré riziká úrazov v prírode,

 • kryje aj riziko zásahu horskej záchrannej služby,

 • ideálne poistenie pre deti v detskom tábore.

Skupinové úrazové poistenie pre školy

Výnimočný produkt skupinového úrazového poistenia Allianz    Slovenskej poisťovne je určený pre všetky typy škôl, vrátane jaslí, materských a špeciálnych škôl.


 • poistenie sa vzťahuje na školskú aj mimoškolskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť,

 • kryje následky úrazu žiakov aj zamestnancov školy,

 • pokrýva prakticky všetky aktivity,  vrátane lyžiarskych či plaveckých kurzov, školských výletov a aktivít počas prázdnin,

 • poistenie platí na území Slovenska aj v zahraničí,

 • uzatvára sa na dobu určitú počas trvania školského roka.

Krátkodobé či dlhodobé úrazové poistenie?

Obe skupiny úrazového poistenia sú rovnocenne dôležité a každá má svoje vlastné, špecifické opodstatnenie a význam. Je jednoznačnou výhodou, že úrazové poistenie môžeme uzavrieť na pár dní, ale aj na niekoľko rokov. Možností, ich variantov a kombinácií je k dispozícii tak akurát, aby si vybral každý. Nemáme dôvod strašiť, ale musíme zopakovať reálny fakt: úraz s následkami aj na celý život sa nám môže stať kedykoľvek. Je preto dôležité úrazové poistenie seba a svojich blízkych nepodceňovať a brať ako životnú samozrejmosť.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • zrušení životního pojištění
  29. decembra 2021|Daniel Výcha
  Oplatí sa vám zrušiť životnú poistku?

  Ocitli ste sa v životnej situácii, v rámci ktorej je pre vás nevýhodné platiť životnú poistku? Poradíme vám, ako zrušiť životnú poistku s čo najnižšími nákladmi, prípadne ako riešiť jej úpravu alebo pripoistenia.

 • žena na vozíčku
  20. decembra 2021|Daniel Výcha
  Prečo sa oplatí životné poistenie?

  Život je častokrát nevyspytateľný. Choroba, smrť či úraz vás môže ochromiť a poriadne vám znepríjemniť pokojný život. Je preto dôležité myslieť na životné poistenie, ktoré vám pokryje nielen výpadky príjmu, ale aj výdavky spojené s liečbou.

 • okuliare - kalkulačka - mince
  29. novembra 2021|Daniel Výcha
  Výhody a nevýhody investičného životného poistenia

  Viete, čo je to investičné poistenie? Ako sa líši od štandardného poistenia a aké ma plusy a mínusy? Na tieto a mnohé iné otázky vám čochvíľa zodpovieme a prezradíme, kedy sa vám tento typ poistenia skutočne oplatí.

 • spoločný pár sedí vo svojom novom byte
  16. septembra 2021|Daniel Výcha
  Veľké porovnanie: Životné poistenie vo vybraných poisťovniach

  Životné poistenie sa všeobecne považuje za jedno z najdôležitejších poistení. V prípade vážnejšieho úrazu s následkami alebo smrti môže znamenať rozdiel medzi tým, či vaša rodina ostane bez príjmu alebo vďaka poisteniu budete mať z čoho žiť. Pripravili sme preto pre vás prehľad ponúk životného poistenia na slovenskom trhu.

 • podpis zrušenia úrazového poistenia
  30. augusta 2021|Daniel Výcha
  Ako jednoducho zrušiť úrazové poistenie?

  Veľa ľudí si myslí, že vďaka úrazovému poisteniu majú výhodne pokrytú širokú škálu poistných udalostí. V dnešnej dobe je však tento produkt pre väčšinu ľudí zbytočný. Z tohto dôvodu možno budete chcieť vaše úrazové poistenie zrušiť. V článku vám vysvetlíme, ako postupovať, aby ste výpoveď poistnej zmluvy zvládli rýchlo a jednoducho.

 • matka s dieťaťom
  21. augusta 2021|Daniel Výcha
  Veľké porovnanie životného poistenia v roku 2021

  Podľa štatistík poisťovní nastupuje na Slovensku zodpovednosť súvisiaca so zabezpečením blízkych okolo 30. roku života. Zvyčajne teda až v čase zakladania rodín, partnerstiev a narodenia prvého dieťaťa. Zabezpečenie blízkych v prípade smrti je jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí a je viac než žiadúce, aby k nemu došlo včas. Otázky života a smrti sú maximálne vážne a dôležité, napriek tomu sa stále význam a dôležitosť životného poistenia ak nie podceňuje, tak určite nedoceňuje. Výber konkrétneho typu a variantu životného poistenia pre konkrétneho človeka je expertná činnosť. Životné poistenie nemusí pokrývať len následky smrti.

 • hypotéka - životná poistka
  17. augusta 2021|Daniel Výcha
  Poistenie hypotéky alebo životná poistka? Vieme, čo sa oplatí

  Ak za poistenie hypotéky pokladáme poistenie schopnosti splácať úver, nepochybne sa oplatí vždy. Rovnako aj životné poistenie, ktoré by mal mať logicky každý, kto chce zodpovedne zabezpečiť najmä svojich blízkych pre prípad fatálnych rizík. Medzi poistenie schopnosti splácať hypotéku a životné poistenie by sme nemali dávať vylučovaciu spojku  „alebo“.  Oba poistné produkty sa totiž vzájomne nevylučujú. Ak máte jeden, neznamená to, že nemôžete mať druhý, a naopak. Ak však máte kvalitnú životnú poistku, poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver prakticky nepotrebujete.

 • cena hypotéky
  08. augusta 2021|Daniel Výcha
  Koľko stojí poistenie hypotéky? Poznáme odpoveď

  Pri vybavovaní úveru na bývanie takmer s istotou príde reč aj na poistenie jeho splácania. Život prináša rôzne neočakávané situácie, preto je dobré mať úver nejakým spôsobom poistený. Čo všetko vám bankopoistenie dokáže pokryť? Je naozaj tou najlepšou voľbou?

 • Životné poistenie - výber
  22. júla 2021|Daniel Výcha
  Čo je životné poistenie a komu sa oplatí?

  Životné poistenie je témou, s ktorou vás neraz otravoval finančný poradca, prípadne vám ho ponúkali v banke. Viete, na čo všetko slúži životné poistenie a aké sú jeho benefity? Pozreli sme sa na zúbok tejto problematike.