Poistenie hypotéky

Ak za poistenie hypotéky pokladáme poistenie schopnosti splácať úver, nepochybne sa oplatí vždy. Rovnako aj životné poistenie, ktoré by mal mať logicky každý, kto chce zodpovedne zabezpečiť najmä svojich blízkych pre prípad fatálnych rizík. Medzi poistenie schopnosti splácať hypotéku a životné poistenie by sme nemali dávať vylučovaciu spojku „alebo“. Oba poistné produkty sa totiž vzájomne nevylučujú. Ak máte jeden, neznamená to, že nemôžete mať druhý, a naopak. Ak však máte kvalitnú životnú poistku, poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver prakticky nepotrebujete.

Životné poistenie

Všeobecne ide o poistenie pre prípad smrti, dožitia veku, alebo dátumu stanoveného v poistnej zmluve ako koniec poistenia. Životné poistenie môže kryť aj iné ako fatálne riziká, ktoré sú zvyčajne súčasťou „pripoistenia“ k základným rizikám, alebo vybranému riziku. Životné poistenie je prioritne zabezpečením blízkych pre prípad smrti poisteného. Môže slúžiť aj ako zabezpečenie poisteného v prípadoch invalidity, choroby či úrazu. Rizikové poistenie kryje udalosť, ktorá nastane počas trvania poistenia. Investičné a kapitálové poistenie má okrem rizikovej aj sporiacu zložku.

  Životné poistenie

Úverové poistenie

Poistenie schopnosti splácať úver či poistenie úveru je poistný produkt zabezpečujúci splatenie úveru v prípade smrti alebo nespôsobilosti. Tento druh neživotného poistenia môže kryť splatenie akéhokoľvek úveru, vrátane dlhodobého úveru na bývanie zabezpečeného nehnuteľnosťou, čiže hypotéky. Zvlášť, keď je hypotéka pre drvivú väčšinu ľudí v našej krajine najväčším a najdlhodobejším finančným záväzkom počas ich života.

Základnými dôvodmi, kedy môže nastať poistná udalosť – teda neschopnosť splácať úver – sú dlhodobá práceneschopnosť a strata zamestnania či príjmu. Ak dôjde k smrti poisteného dlžníka, poistné plnenie – čiže splatenie úveru – bude poukázané v prospech veriteľa.

V čom je rozdiel?

Účel a benefity životného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver sú jasne dané a definované. Oba poistné produkty majú aj svoje úskalia – ak ich porovnáme z viacerých pohľadov, rozdiely dokážeme vidieť zreteľnejšie:

 • poistenie hypotéky zvyčajne kryje základné riziká: stratu zamestnania, dlhodobú práceneschopnosť, trvalú invaliditu a smrť,

 • životné poistenie má širšie spektrum a najmä variabilnosť kombinácií rizík a pripoistení,

 • zásadný a často rozhodujúci rozdiel je napríklad krytie trvalej invalidity poistkou hypotéky a možné krytie aj čiastočnej invalidity životnou poistkou,

 • štatistická matematika nepustí: pomer čiastočných a trvalých invalidných dôchodkov je na Slovensku 3:1,

 • ak zoberieme do úvahy možnosť refinancovania hypotéky s poistením, treba myslieť aj na súbežnú zmenu zdravotného stavu v behu času,

 • akonáhle prenesiete hypotéku do inej banky, budete musieť buď zriadiť nové poistenie úveru, alebo rizikové poistenie – vzhľadom na zdravotný stav už drahšie,

 • z pohľadu zmien zdravotného stavu sa môže viac oplatiť poistiť splácanie hypotéky dlhodobo a fixne nastaveným rizikovým životným poistením,

 • cena poistenia hypotéky sa vypočítava podľa výšky úveru alebo výšky splátky,

 • základným parametrom ceny životného poistenia je vstupný vek – čím nižší, tým nižšie je poistné,

 • splátka poistenia úveru sa môže meniť v závislosti na výške splátky úveru,

 • splátka životného poistenia je nemenná počas celého poistného obdobia,

 • poistenie hypotéky je viazané na dobu splácania hypotéky,

 • čas splácania životného poistenia si možno zvoliť flexibilne do 65 roku života.

Kedy uprednostniť životné poistenie pred poistením hypotéky?

Nemôžeme byť nekompromisní a jednoznační sudcovia, pretože čo človek, to iná situácia, iné riziká a inak nastaviteľná poistka. Ak však chcete aktívne vstúpiť do procesu kreovania poistky a výberu rizík a ich krytia, odporúčame životné poistenie. Samozrejme, v spolupráci s fundovaným a nezávislým finančným poradcom. Ak necháte poistenie schopnosti splácať hypotéku na banke, kde sa chcete zadlžiť, rátajte s tým, že to bude takmer rozhodovanie „o vás bez vás“. Banka vám ponúkne poistenie v „balíčku“, ktorý má kontrahovaný v konkrétnej poisťovni.

Pripravte sa tiež na to, že v banke vám budú tvrdiť, že majú presne to poistenie hypotéky, aké potrebujete. Určite vás nebudú zavádzať, potrebujú byť totiž vo vlastnom záujme krytí aj v prípade nesplácania. Aj každý profesionálny „poisťovák“ vás bude presviedčať, že kvalitne vyskladané životné poistenie je lepšia voľba ako poistenie hypotéky. Bude mať tiež pravdu. Rozhodnutie bude iba na vás – opäť ale musíme zopakovať odporúčanie poradiť sa s nezávislým finančným poradcom.

Náš tip

Vždy si dôkladne preverte podmienky poistenia splácania hypotéky alebo akéhokoľvek iného úveru. Musíte presne poznať, v akých prípadoch za vás poisťovňa preberie splácanie vášho záväzku, aby vaše poistenie nekrylo napríklad len jeden z viacerých dôvodov nesplácania a ostatné nie. Poistenie je okrem toho zvyčajne súčasťou splátky úveru a hrozí, že ak z akéhokoľvek dôvodu prestanete splácať úver, zároveň prestanete splácať aj poistenie. S nechceným výsledkom: zánik poistenia bez plnenia.

  Uzavrieť životné poistenie

Čo ak už mám životnú poistku?

Toto je veľmi častá otázka, ktorú radi počúvajú finanční poradcovia. V prvom rade preto, že vedia, že majú pred sebou zodpovedného človeka, ktorý myslí dlhodobo dopredu na zabezpečenie svojich blízkych. Aj preto, že sa idú spoločne pustiť do hľadania najlepšej cesty, ako životnou poistkou zabezpečiť splácanie hypotéky. Aj najlepšie „vyskladaná“ životná poistka sa dá totiž v určitých prípadoch ešte vylepšiť a krytie splácania hypotéky je práve jeden z dôvodov jej „otvorenia“. Možný algoritmus kreovania riešenia môže vyzerať takto:

 • z pohľadu nákladov je neefektívne popri životnom poistení zriaďovať aj poistenie hypotéky,

 • z pohľadu „dvojitého krytia“ to efektívne je – ak nastanú dve navzájom sa nenegujúce poistné udalosti,

 • ak však za základný zmysel poistenia nepovažujeme možný „dvojitý zisk“, ale poistenie rizík, riešením je update existujúcej životnej poistky,

 • pozor však na staršie životné poistky, ktoré naozaj neradno otvárať bez rizika,

 • ak životná poistka staršieho dáta nedovoľuje rozšíriť alebo zmeniť rozsah rizík, či má iné limity úprav, je často výhodnejšie kryť splácanie úveru novou rizikovou životnou poistkou,

 • akékoľvek zmeny existujúcich životných poistiek, vrátane možnosti ich ukončenia a poistenia nanovo a výhodnejšie, konzultujte s profesionálom,

 • majte na pamäti, že zrušená poistná zmluva sa nedá „oživiť“ či obnoviť.

Viete, že...

… v prvom štvrťroku 2021 bolo podľa štatistiky NBS v „balíku“ životného poistenia všetkých 15 poisťovní ponúkajúcich životné poistenie v našej krajine umiestnených v prospech poistených 1 214 813 506 €? V segmente úverov na bývanie boli bankami na Slovensku k 30. 6. 2021 poskytnuté hypotekárne úvery vo výške 32 558 736 €. Z toho boli zlyhané = nesplácané hypotéky vo výške 340 929 €, čo je 1,047 %. 

Poistenie splácania hypotéky…

… či životné poistenie? „Súťaž“ oboch poistných produktov v disciplíne „čo sa oplatí viac“ nemá víťaza. V každom prípade sa aj dnes, v čase hypotekárneho boomu, oplatí mať poistené aj splácanie, aj život. Mimochodom, žiadna banka vám bez kvalitného poistenia hypotéku len tak ľahko neposkytne. Je na konkrétnej situácii konkrétneho človeka, ktorý z oboch dôležitých poistných produktov bude mať pre neho v čase rozhodovania vyššie benefity. Toto ale musí pomôcť zvážiť a „rozsúdiť“ finančný poradca, ktorý má dokonalý prehľad aj v poistnom, aj v hypotekárnom segmente finančného trhu.