Zrušenie životného poistenia

Ocitli ste sa v životnej situácii, v rámci ktorej je pre vás nevýhodné platiť životnú poistku? Poradíme vám, ako zrušiť životnú poistku s čo najnižšími nákladmi, prípadne ako riešiť jej úpravu alebo pripoistenia.

Ako zrušiť životné poistenie?

V prípade, že nemáte na výber a musíte predčasne zrušiť životnú poistku, čo väčšinou nie je výhodné, zistite si, aký typ poistky máte. Ak máte kapitálové životné poistenie, v rámci ktorého sa nevytvára odkupná hodnota, dá sa zrušiť kedykoľvek, a to bez akýchkoľvek dodatočných sankcií. 

Prvé 2 roky po tom, ako si založíte životnú poistku, sa vám neoplatí jej rušenie, pretože jej odkupná hodnota je neraz nulová. Do obdobia 2 mesiacov po uzatvorení poistenia môžu poistenie vypovedať obidve zazmluvnené strany, čiže poisťovník aj poisťovňa. 

  Životné poistenie

Po skončení 2 mesiacov má takúto možnosť iba poistník a musí to urobiť vždy najneskôr 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia, čiže 6 týždňov pred najbližšou splatnosťou poistného. Ak sa rozhodnete predčasne ukončiť zmluvu, rátajte so sankciami. 

Poznáme 2 základné typy životného poistenia:

  • bez sporenia, inak nazývané aj ako rizikové,

  • so sporením

Prvý typ sa delí na kapitálové a investičné sporenie. Pri kapitálovom je uvedená aj garantovaná suma a garantovaná úroková miera.

TIP

Pamätajte si, že životné poistenie má byť nastavené presne tak, aby v prípade vážnej udalosti, ako smrť, vážne ochorenie, úraz či invalidita, vám alebo rodine rozumne nahradilo ušlý príjem.

Ako môžem zrušiť životnú poistku?

Životné poistenie môžete zrušiť prostredníctvom podpísanej písomnej žiadosti, ktorú musíte do poisťovne doručiť buď poštou, alebo tam zájdete osobne. Sú však aj poisťovne, ktoré požadujú úradne overený podpis svojho klienta.

Za predčasné zrušenie zmluvy, ktoré sa týka životného poistenia, nie sú účtované žiadne výstupné poplatky. Je však vyplatené a získate odkupné. V rámci investičného životného poistenia sú úplne zrazené všetky zrážky, ktoré doposiaľ neboli realizované.

Nezrealizované zrážky alebo poplatky sa nikdy nevyskytujú pri rizikovom životnom poistení. Ak ste si zvolili práve tento typ životného poistenia, vyhnete sa akýmkoľvek poplatkom a zrážkam pri následnom zrušení.

Ak chcete poistku zrušiť, urobte to čo najneskôr

Chcete vedieť, ako ušetriť na všemožných poplatkoch pri zrušení zmluvy, ktoré môžu prevetrať vašu peňaženku? Ak máte uzatvorené investičné životné poistenie, platí úmera, že čím neskôr vykonáte predčasné zrušenie, tým nižšie zrážky budú pri zrušení poistenia vyhotovené.

  Uzavrieť novú životnú poistku

Mnoho poisťovní si pri predčasnom zrušení poistnej zmluvy účtuje sumu neuhradených poplatkov na krytie počiatočných nákladov. Čo sa týka samotnej výšky poplatku, tá je počas trvania zmluvy nemenná, no z vášho pohľadu bude rozdiel viditeľný najmä vo vyplatenej odkupnej hodnote. Táto hodnota sa vytvára postupne a v prvých rokoch vášho poistenia je celkom nízka.

Ak poistku nemusíte rušiť, postačí, ak upravíte podmienky

Vždy pre vás bude výhodnejšie zvážiť všetky možné alternatívy, pri ktorých budete môcť predchádzať celkovému zrušeniu zmluvy. 

Na výber máte niekoľko možností. Môžete si:

  • znížiť poistné, 

  • požiadať o čiastočný odkup časti nasporených finančných prostriedkov, 

  • požiadať o prerušenie platenia poistného až na obdobie jedného roka,

  • uviesť poistenie do už splateného stavu.

Vedeli ste, že...

... existuje možnosť, že s poisťovňou sa môžete na zániku poistenia dohodnúť? Pri zrušení zmluvy dohodou vaša uzatvorená zmluva zanikne, a to k dátumu najbližšej splatnosti poistného v celkovej závislosti od frekvencie jej splácania.

Dajte si veľký pozor na dodržiavanie termínov

V rámci jednostranného vypovedania poistnej zmluvy musíte riadne dodržiavať termíny, týkajúce sa výpovede poistnej zmluvy, ktorá je stanovená zákonom. Vašu výpoveď musíte poisťovni doručiť najneskôr v lehote 6 týždňov pred úplným koncom poistného obdobia. 

Pri investičnom životnom poistení sa dá poistná zmluva ukončiť kedykoľvek

V prípade, že máte v poisťovni kúpené investičné poistenie, môžete kedykoľvek ukončiť poistnú zmluvu. Ide o jednorazovo platený produkt, preto je táto alternatíva možná. Pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy vám poisťovňa vyplatí vami nasporenú sumu, no rátajte s tým, že bude znížená o poplatok za predčasné ukončenie.

Poplatok je vysoký niekoľko percent. Zvyčajne ide o výšku 5 % z celkovej hodnoty vášho osobného účtu ku dňu, keď bolo ukončené poistenie.

Kedy môžete čakať peniaze zo životnej poistky?

Po tom, ako zrušíte životnú poistku, poisťovňa vám vyplatí peniaze do lehoty 15 dní po tom, čo ste ukončili zmluvu

Kedy vám môže poisťovňa vypovedať zmluvu?

Môže sa stať, že ste pár mesiacov neplatili poistku a v tomto okamihu môže poisťovňa automaticky vypovedať zmluvu. Nevýhodou je, že od vás môže vymáhať nezaplatené poistné, a to súdnou cestou v závislosti od danej situácie.

  Životné poistenie

Zhrnutie

Pri výbere konkrétneho riešenia či jeho nastavení vám odporúčame konzultáciu s profesionálom. Kvalitné finančné portfólio musí okrem životnej poistky, ako aj tvorby dlhodobých zdrojov, disponovať aj vytváraním krátkodobých rezerv. Práve tie vás chránia pred infláciou.