Výber životného poistenia

Životné poistenie je témou, s ktorou vás neraz otravoval finančný poradca, prípadne vám ho ponúkali v banke. Viete, na čo všetko slúži životné poistenie a aké sú jeho benefity? Pozreli sme sa na zúbok tejto problematike.

  Uzavrieť životné poistenie

Výber životného poistenia

Vybrať si to najvýhodnejšie životné poistenie môže byť občas náročné. Výber toho najideálnejšieho poistenia by mal zahŕňať:

 • výluky, rozsah a cenu poistného krytia,

 • výšku poistnej sumy, ktorú si môžete nastaviť (životné poistenie vám prinesie dostatočnú poistnú ochranu),

 • siahnutie po poistných rizikách, ktoré hrajú významnú rolu vo vašom poistení,

 • vytvorenie prehľadu v rámci ponúk z poisťovní.

Riziká, ktoré by malo zahŕňať životné poistenie

Vďaka životnému poisteniu je možné, aby ste si poistili viaceré riziká. K najfrekventovanejším rizikám patria:

 • kritická choroba,

 • chirurgický úkon,

 • poistenie smrti,

 • trvalá invalidita,

 • práceneschopnosť,

 • hospitalizácia,

 • trvalé následky po úrazoch.

TIP

Všetky životné poistenia je nutné nastaviť presne na mieru. Týka sa to buď jednotlivca, alebo rodiny. Nepoisťujte si riziká, ktoré pre vás nie sú podstatné. Riziká, ktoré sú späté s dlhodobým výpadkom príjmu, sú najdôležitejšie. Nešetrite ani na poistení invalidity, ktoré je nemenej podstatné. Siahnite po krytí s výškou 40 %.

Výška poistnej sumy v rámci životného poistenia

Každá poistná suma, ktorá sa týka daného rizika, musí byť vo výške, prostredníctvom ktorej dokážete pokryť vaše výdavky a postarať sa o rodinu. Ak je životné poistenie nastavené správne, hravo dokážete uživiť seba aj svoju rodinu. 

  Životné poistenie

Výpočet poistnej sumy by mal zohľadniť: 

 • výšku úspor,

 • výšku úveru či ostatné záväzky,

 • osoby závislé na vašich príjmoch,

 • existenčné výdavky,

 • majetok v druhom pilieri,

 • individuálne požiadavky,

 • príjmy partnera,

 • pasívne príjmy.

Mesačné platby v rámci takéhoto krytia sa môžu hýbať od 30 do 90 eur. Platba za životné poistenie by nemala presiahnuť viac než 10 % vašej čistej mzdy. Poistnú sumu musíte prispôsobiť vašej momentálnej životnej situácii. Snažte sa o to, aby ste vďaka poisteniu boli adekvátne chránení. Plaťte iba za to, čo je pre vás nevyhnutné. 

Vyberajte si životné poistenie, ktoré je pre vás najideálnejšie a nesiahnite po prvom, na ktoré natrafíte. 

Vyznajte sa v mori životných poistení, ktoré sú na trhu

Ak máte dilemu a neviete si vybrať správne poistenie, pokúste sa zohľadňovať nasledujúce fakty:

 • čím menej výluk je v životnom poistení, tým je pre vás vhodnejšie,

 • cena za životné poistenie,

 • rozptyl poistného krytia so širokým poistným krytím v rámci rizík, ktoré si zvolíte.

V prípade, že sa neviete rozhodnúť a vybrať si tú správnu ponuku, zvoľte vylučovaciu metódu. Postupujte tak do momentu, kým vám nezostanú najvýhodnejšie ponuky. V takomto prípade rozhodujú o výbere poistenia už len detaily a starostlivé preštudovanie podmienok.

Typy životného poistenia

Pod pojmom životné poistenie rozumieme niekoľko druhov poistení. K najznámejším patrí úrazové, investičné životné, kapitálové životné a rizikové životné poistenie.

Úrazové poistenie

Týka sa obmedzenia výberu poistných rizík. Nie je v ňom prítomné poistenie v prípade smrti, ktoré sa nachádza v rizikovom životnom poistení.

Rizikové životné poistenie

Ide o životné poistenie bez možnosti sporenia s vysokou flexibilitou. V rámci poistenia si dokážete poistiť poistné riziká. Nie je potrebné, aby ste v ňom investovali finančné prostriedky. Z ekonomického aspektu je jednou z najlepších volieb v rámci poistenia.

Kapitálové životné a investičné životné poistenie

Poistenia nútia človeka sporiť či investovať. Okrem poistného krytia je nutné, aby ste vrážali peniaze naviac, ktoré následne poisťovne investujú. Sporenie v rámci životného poistenia je späté s vyššími platbami, čo si môžu viacerí z vás rozmyslieť.

Sú prípady, keď môže byť poistenie prostredníctvom investičného životného poistenia výhodnejšie než poistenie cez rizikové životné poistenie. Platí to iba v rámci vybraných kombinácií poistných rizík. Rovnako to má význam aj pri vybraných skupinách ľudí a platí to iba v obmedzenom počte poistných produktov.

Poisťovňa vás môže odmietnuť

Častou príčinou, prečo poisťovne ľuďom odmietnu uzatvárať životné poistenia, je ich zdravotný stav. Poisťovňa vás môže požiadať aj o doplnkové zdravotné vyšetrenia, prípadne bude žiadať dokumentáciu zdravotného stavu.

Ak vyplníte zdravotný dotazník, vždy uvádzajte pravdivé informácie. Počas likvidácie poistnej udalosti vždy vyjdú na povrch relevantné informácie o vašom zdravotnom stave. 

  Uzavrieť životné poistenie

Po tom, ako poisťovňa posúdi zdravotné riziko, môže prísť navýšenie poistného. Môže stanoviť individuálnu výluku, prípadne zamietnuť žiadosť o životné poistenie. Problémom môže byť aj rizikové povolanie, pri ktorom si poisťovňa stanoví výluky či vysoké poistné.

Vedeli ste, že...

… viacero ľudí na 1 zmluve znamená úsporu na životnom poistení? Mnohé poisťovne vyrukovali so životným poistením, v rámci ktorého môžete poistiť na jednej zmluve viac osôb alebo aj celú rodinu. Prináša to zľavy z poistného, ktoré sa odvíjajú od výšky platby za vaše životné poistenie. Zľavy sa môžu pohybovať vo výške 30 %.

Indexácia životného poistenia navyšuje poistnú sumu

Ľuďom, ktorým sa zdravotný stav nezmenil oproti stavu v období, keď uzatvorili poistenie, to môže prísť ako banalita. Na druhej strane, osobám, ktorým sa zdravotný stav zhoršil, to prináša výhodu. V rámci indexácie životného poistenia poisťovňa nepreveruje zdravotný stav svojho klienta.

V tomto prípade automaticky dochádza k navýšeniu poistnej sumy. Následne je klient poistený na vyššiu poistnú sumu. Stane sa to aj v prípade, ak by ho v aktuálnom zdravotnom stave neprijala do životného poistenia.

Zhrnutie

Ak chcete získať kvalitné životné poistenie, vyberte si také, ktoré vám vyhovuje. Berte do úvahy jeho cenu, ako aj rozsah krytia. Dôležité je nastavenie výšky poistných súm a poistných rizík, ktoré sú významné práve pre vaše životné poistenie. 

  Životné poistenie