Mince s kalkulačkou a s okuliarmi na stole

Viete, čo je to investičné poistenie? Ako sa líši od štandardného poistenia a aké ma plusy a mínusy? Na tieto a mnohé iné otázky vám čochvíľa zodpovieme a prezradíme, kedy sa vám tento typ poistenia skutočne oplatí.

Čo je životné poistenie?

Život vie byť poriadne nevyspytateľný. Choroba či škaredý úraz vás dokáže odpojiť od bežného života na niekoľko mesiacov, nebodaj rokov. Liečba môže byť neraz nákladná a po zvyšok života sa môže stať, že budete invalidom. Nepríjemná predstava, však? 

Vďaka životnému poisteniu budete schopní pokryť výpadky príjmu. Mínusom je, že poistný produkt vám pravdepodobnosť nepríjemností nezníži. Jedinou výhodou je finančná opora v ťažkých časoch, hoci skalopevné zdravie človeku nevynahradí nič. 

Životné poistenie patrí ku komplexnému produktu a pri jeho nastavovaní musíte zvážiť množstvo faktorov. Výška pripoistení, znalosť poistenia, výber adekvátnych rizík či porovnanie zmluvných podmienok sú základnými prvkami pri výbere poistenia.

  Životné poistenie

Čo je investičné životné poistenie?

Ide o kombináciu poistenia a investovania. Mnohí odborníci však odporúčajú odluku investovania od sporenia, pretože zastávajú názor, že je drahé a existuje viac výhodných alternatív. Vaše peniaze sa prostredníctvom poistnej zmluvy investujú v podielových fondoch. 

Poisťovňa je sprostredkovateľom, vďaka ktorému je garantovaný tok peňazí do podielových fondov. 

TIP

Zapamätajte si, že všetky zmluvy sú nastavené individuálne, a to s ohľadom na výšku príjmu, rizikovosť práce, zdravotný stav, výdavky či záľubu v extrémnych športoch. Každá poisťovňa ponúka odlišné ponuky.

Aké sú nevýhody investičného životného poistenia?

Sú poisťovne, ktoré si môžu účtovať paušál za vedenie zmluvy, ktorý obvykle stojí okolo 2 € za mesiac. Ak si pravidelne sporíte 30 €, ide o priemerne 5 % z vkladu. Okrem toho musíte zaplatiť aj poplatky, ktoré si zaúčtuje správcovská spoločnosť. 

Patria k nim:

  • poplatky za správu,

  • vstupné poplatky,

  • poplatky za depozitára.

Okrem toho musíte vy, ako poistenec, akceptovať vyššie riziká. Poplatok za správu sa vypočíta zo samotnej hodnoty účtu.

Čo by ste mali zhodnotiť pri posudzovaní, či bol výber poistenia správny?

 
  1. Prečo ste uzatvorili zmluvu?

Bola hlavným dôvodom poistenia skutočnosť, že bolo výhodné? Či boli výhodné podmienky podmienené sporením a nemali ste na výber nič iné, iba uzatvoriť poistenie prostredníctvom životného poistenia?

Ak chcete zrušiť zmluvu, pouvažujte nad tým, či ste už zaplatili počiatočné náklady. Zvážte rušenie zmluvy, lebo existuje možnosť zníženia sporenia v investičných zložkách, a to na minimum, ktoré má stanovené vaša poisťovňa. Samozrejme, výhodnosť poistenia bude nemenná.

  1. Aké poplatky budete platiť alebo ktoré ste už splatili?

V prvom rade by ste mali zvážiť, či je vybraná investičná stratégia, do ktorej sporíte, adekvátna. Účtuje vám poisťovňa iné poplatky, ktoré sú späté so sporením? Ide o veľmi dôležité otázky, ktoré by ste si mali klásť v súvislosti s výhodnosťou poistenia.

Vedeli ste, že...

… pri poistení platíte len za službu, čiže poistenie rizika a je jedno, či danú službu využijete, alebo nie? Podobným príkladom je platenie paušálu u operátora. Môžete telefonovať konkrétny počet minút, no v prípade, že túto možnosť nevyužijete, nemôžete požiadať operátora o vrátenie peňazí.

Výhody investičného životného poistenia

K najväčším výhodám patrí najmä fakt, že poistencom môže byť ktokoľvek a zhodnotenie je vyššie než v bankách. Okrem toho si môžete párkrát za rok meniť stratégiu poistenia a poistenie okrem sporenia pokrýva aj úlohu poistenia rizík.

Samozrejme, plusom je, že môžete sledovať aj ovplyvňovať sporenie. V prípade, že je v zmluve zakotvené oslobodenie od platenia sporenia, ide o ďalšiu z výhod. Môže sa to využiť v okamihu, ak je sporiteľ invalidom a sporenie zaňho preberá poisťovňa do obdobia, keď bola uzatvorená zmluva.

Nie každé investičné životné poistenie ponúka túto možnosť, prípadne sa tento typ zmluvy nedá ani len uzatvoriť.

Ponuky na trhu

ČSOB

ČSOB ponúka tento typ poistenia pre deti a dospelých spolu s flexibilitou v zmenách poistných súm či pripoistení. Plusom sú aj mimoriadne vklady, ochrana pred infláciou či dvojnásobné plnenie vo špecifických prípadoch. Na výber je približne 8 balíčkov investičného životného poistenia.

Allianz

Poisťovňa vám ponúka na výber 3 balíky – Moja Farbička, Môj Život a Moja Stratégia. Prvé poistenie ponúka komplexnú ochranu dieťaťa, vernostný bonus a iné doplnky. Balík Môj Život sa postará o ochranu vašich investícií. Poskytuje širokú škálu poistení či dynamizáciu poistení.

Moja Stratégia poskytuje ochranu financií v prípade smrti poisteného pred prípadnými výkyvmi na kapitálových a finančných trhoch do veku 75 rokov.

SLSP

Poisťovňa má v ponuke poistenie ŽIVOT, ktoré je mixom kapitálového a investičného sporenia pre deti a dospelých. Je možné poistenie pre prípad smrti či mimoriadne vklady a výbery od 150 €.

Zhrnutie

Pri hľadaní odpovede na to, pre koho je investičné životné poistenie výhodné, je potrebné zohľadniť viacero faktorov. V konečnom dôsledku nie je dôvod, aby tento typ poistenia niekomu uškodil. V prípade, že ste ochotní tolerovať niekoľko mínusov, potom je toto poistenie vhodné pre všetkých, ktorí sa chcú chrániť a niečo si aj nasporiť. 

  Životné poistenie

Musíte však počítať s tým, že ako sporiaci produkt je poistenie slabé a neposkytuje adekvátne výnosy.

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Rozhodli ste sa pre uzatvorenie investičného životného poistenia? Viete, aké ukrýva riziká a čo musíte zohľadniť pred jeho uzatvorením? Máme odpovede.