mama má maličké bábätko na rukách

Aký rodičovský príspevok dostanete v tomto roku?

9. 2. 2022
|
Dĺžka čítania: 13 min.

Výška rodičovského príspevku sa pravidelne mení. Aká je jeho výška pre rok 2022 a kto všetko má na neho nárok? Pripravili sme si prehľadný zoznam zmien a zaujímavých informácií, o ktorých by mali vedieť všetci súčasní aj budúci rodičia.

Čo je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok patrí do kategórie štátnych sociálnych dávok. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa. Dávku vypláca miestny príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška rodičovského príspevku sa pravidelne mení. V porovnaní oproti minulému roku sa suma zvýšila o niekoľko eur.

Aká je výška rodičovskému príspevku v roku 2022?

Výška rodičovského príspevku sa odvíja od sumy životného minima. Tá sa v roku 2022 zvýšila, čo znamená, že sa zvýšila aj suma príspevku pre rodičov.

Rodičovský príspevok 2022

Rodičovský príspevokOprávnená osoba nepoberajúca materské pred rodičovským príspevkomOprávnená osoba poberajúca materské pred rodičovským príspevkom

Základ

280 eur

383 eur

Suma pri dvojičkách


350 eur


479,75 eur


Suma pri trojičkách


420 eur


575 eur


Suma pri nedodržaní školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa


140 eur


191 eur


Výška príspevku sa následne môže meniť v závislosti od rôznych životných situácií. Napríklad:


 • keď sa oprávnená osoba stará o dve a viac súčasne narodených detí – rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé súčasne narodené dieťa (napríklad dvojičky alebo trojičky),

 • keď oprávnená osoba zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky minimálne tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace – rodičovský príspevok sa  znižuje o 50 %.


Rodičovský príspevok sa vypláca raz za mesiac.

Kto má na rodičovský príspevok nárok?

Na rodičovský príspevok má v roku 2022 nárok niekoľko osôb, a to:


 • rodič dieťaťa,

 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti a nahrádza rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • manžel alebo manželka rodiča dieťaťa žijúci/a v jednej domácnosti.


V jednoduchosti povedané, oprávnenou osobou môže byť matka dieťaťa, otec dieťaťa, starí rodičia (ak bolo dieťa zverené do ich starostlivosti) alebo akákoľvek iná osoba. Aj v tomto prípade platí, že dieťa musí byť  zverené do jej starostlivosti.

Oprávnená osoba má však na rodičovský príspevok nárok len vtedy, keď:

 • zabezpečuje starostlivosť o dieťa,

 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu.


Otázkou zostáva, či majú na príspevok nárok obaja rodičia alebo viaceré oprávnené osoby starajúce sa o dieťa. Odpoveď je nie. Oprávnená osoba s nárokom na príspevok môže byť len jedna.  Platí to aj vtedy, keď starostlivosť vykonávajú dvaja a viacerí ľudia.

Kedy nevzniká nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká v niekoľkých situáciách, a to:


 • ak je rodič maloletý,

 • ak sa oprávnená osoba s dieťaťom zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,

 • ak má jedna z oprávnených osôb nárok na materské alebo inú obdobnú dávku v členskom štáte a suma je vyššia ako suma rodičovského príspevku,

 • ak sa oprávnenej osobe vypláca obdobná dávka od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,

 • ak má oprávnená osoba ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti niekomu inému – napríklad druhému rodičovi, náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.

Do akého veku má rodič nárok na rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok dostáva rodič, prípadne iná oprávnená osoba, len do určitého veku dieťaťa. Platí, že príspevok sa vypláca do:


 • troch rokov,

 • šiestich rokov v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý stav,

 • do šiestich rokov v prípade, že bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.


Nárok zaniká prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po tom, ako dieťa dovŕši vek troch rokov, respektíve šiestich rokov v situáciách zlého zdravotného stavu alebo zverenia do náhradnej starostlivosti.

Aký príspevok dostáva rodič, keď má viac detí?

Mnohé rodiny sa dostávajú do situácie, keď majú rodičia viac detí do troch rokov, no nejde o dvojičky či trojičky. Môže to byť napríklad jedno dieťa staré 1 rok a druhé 2,5 roka. V takýchto prípadoch štát vypláca len jeden rodičovský príspevok. Nárok má naň len jedna oprávnená osoba.

O rodičovský príspevok nezabudnite požiadať

Rodičovský príspevok nie je samozrejmosť. Ak ho chcete získať, musíte oň požiadať. Urobiť tak môžete troma spôsobmi:


 • Písomne – žiadosť odošlete alebo podáte na miestnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • Elektronicky – prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Na to, aby ste mohli žiadosť odoslať elektronicky, musíte mať kvalifikovaný elektronický podpis.

 • E-mailom – na e-mailový kontakt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.


V žiadosti o rodičovský príspevok vyplníte základné údaje o žiadateľovi, sociálne postavenie, údaje o dieťati a spôsoby vyplácania príspevkov. Následne je nutné pripojiť niekoľko príloh, ako sú rodný list dieťaťa, čestné vyhlásenie, vyhlásenie o bydlisku a ďalšie. Všetky sú vypísané v tlačive na strane 4, v sekcii III. s označením „Žiadateľ doloží k žiadosti doklady a potvrdenia”.

TIP

Ak ste na rodičovský príspevok zabudli, môžete oň požiadať aj spätne. Maximálne však v období šiestich mesiacov

Vybavte si rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok vie pomôcť nejednému rodičovi. Vybavte si ho, aby ste mohli svojim deťom poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť. Vyplňte tlačivo a odošlite ho na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny čím skôr.

 

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • zrušení životního pojištění
  29. decembra 2021|Daniel Výcha
  Oplatí sa vám zrušiť životnú poistku?

  Ocitli ste sa v životnej situácii, v rámci ktorej je pre vás nevýhodné platiť životnú poistku? Poradíme vám, ako zrušiť životnú poistku s čo najnižšími nákladmi, prípadne ako riešiť jej úpravu alebo pripoistenia.

 • opravar-auta
  27. decembra 2021|Daniel Výcha
  Zamestnanec a poistenie hmotnej zodpovednosti

  V práci sa vám môže niekedy stať, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Presne na tieto situácie je ako stvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Okrem toho disponuje aj viacerými praktickými pripoisteniami, ktoré vám predstavíme.

 • žena na vozíčku
  20. decembra 2021|Daniel Výcha
  Prečo sa oplatí životné poistenie?

  Život je častokrát nevyspytateľný. Choroba, smrť či úraz vás môže ochromiť a poriadne vám znepríjemniť pokojný život. Je preto dôležité myslieť na životné poistenie, ktoré vám pokryje nielen výpadky príjmu, ale aj výdavky spojené s liečbou.

 • okuliare - kalkulačka - mince
  29. novembra 2021|Daniel Výcha
  Výhody a nevýhody investičného životného poistenia

  Viete, čo je to investičné poistenie? Ako sa líši od štandardného poistenia a aké ma plusy a mínusy? Na tieto a mnohé iné otázky vám čochvíľa zodpovieme a prezradíme, kedy sa vám tento typ poistenia skutočne oplatí.

 • spoločný pár sedí vo svojom novom byte
  16. septembra 2021|Daniel Výcha
  Veľké porovnanie: Životné poistenie vo vybraných poisťovniach

  Životné poistenie sa všeobecne považuje za jedno z najdôležitejších poistení. V prípade vážnejšieho úrazu s následkami alebo smrti môže znamenať rozdiel medzi tým, či vaša rodina ostane bez príjmu alebo vďaka poisteniu budete mať z čoho žiť. Pripravili sme preto pre vás prehľad ponúk životného poistenia na slovenskom trhu.

 • podpis zrušenia úrazového poistenia
  30. augusta 2021|Daniel Výcha
  Ako jednoducho zrušiť úrazové poistenie?

  Veľa ľudí si myslí, že vďaka úrazovému poisteniu majú výhodne pokrytú širokú škálu poistných udalostí. V dnešnej dobe je však tento produkt pre väčšinu ľudí zbytočný. Z tohto dôvodu možno budete chcieť vaše úrazové poistenie zrušiť. V článku vám vysvetlíme, ako postupovať, aby ste výpoveď poistnej zmluvy zvládli rýchlo a jednoducho.

 • matka s dieťaťom
  21. augusta 2021|Daniel Výcha
  Veľké porovnanie životného poistenia v roku 2021

  Podľa štatistík poisťovní nastupuje na Slovensku zodpovednosť súvisiaca so zabezpečením blízkych okolo 30. roku života. Zvyčajne teda až v čase zakladania rodín, partnerstiev a narodenia prvého dieťaťa. Zabezpečenie blízkych v prípade smrti je jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí a je viac než žiadúce, aby k nemu došlo včas. Otázky života a smrti sú maximálne vážne a dôležité, napriek tomu sa stále význam a dôležitosť životného poistenia ak nie podceňuje, tak určite nedoceňuje. Výber konkrétneho typu a variantu životného poistenia pre konkrétneho človeka je expertná činnosť. Životné poistenie nemusí pokrývať len následky smrti.

 • hypotéka - životná poistka
  17. augusta 2021|Daniel Výcha
  Poistenie hypotéky alebo životná poistka? Vieme, čo sa oplatí

  Ak za poistenie hypotéky pokladáme poistenie schopnosti splácať úver, nepochybne sa oplatí vždy. Rovnako aj životné poistenie, ktoré by mal mať logicky každý, kto chce zodpovedne zabezpečiť najmä svojich blízkych pre prípad fatálnych rizík. Medzi poistenie schopnosti splácať hypotéku a životné poistenie by sme nemali dávať vylučovaciu spojku  „alebo“.  Oba poistné produkty sa totiž vzájomne nevylučujú. Ak máte jeden, neznamená to, že nemôžete mať druhý, a naopak. Ak však máte kvalitnú životnú poistku, poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver prakticky nepotrebujete.

 • cena hypotéky
  08. augusta 2021|Daniel Výcha
  Koľko stojí poistenie hypotéky? Poznáme odpoveď

  Pri vybavovaní úveru na bývanie takmer s istotou príde reč aj na poistenie jeho splácania. Život prináša rôzne neočakávané situácie, preto je dobré mať úver nejakým spôsobom poistený. Čo všetko vám bankopoistenie dokáže pokryť? Je naozaj tou najlepšou voľbou?