Povinná výbava pre motocykle

Nezáleží na tom, či je to malá motorka, veľká, skúter, alebo Babeta. Povinná výbava je vždy stanovená pre všetky motocykle, jej zloženie sa však vzhľadom na veľkosť a kubatúr líši. Vždy je však dôležité mať na motorke doklady, prilbu a platné povinné zmluvné poistenie.

Spočítať
ceny

Povinná výbava motocykla

Nejde o nič zložité a pre motocykle, teda kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7 nie je povinná výbava. V niektorých prípadoch silnejších motoriek je to iba lekárnička a ak sa bavíme celkovo o motorkách s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h, tie musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.

Povinná výbava do 50 cm3

Povinná výbava nie je stanovená pre motorky, trojkolky a štvorkolky, ktoré majú maximálnu konštrukčnú rýchlosť nižšiu ako 45 km/h a objem valcov nižší ako (alebo rovný) 50 cm3. Ak váš skúter spadá do tejto kategórie vozidiel, tak povinnú výbavu nepotrebujete. Ak však máte vyšší objem valcov, alebo vyššiu konštrukčnú rýchlosť, tak nezabudnite na lekárničku. Uvedená vyhláška definuje aj obsah motolekárničky pre autolekárničky.

Na trhu sú rôzne typy lekárničiek pre motorky. Druhy a obsah lekárničiek upravuje vyhláška 143/2009 Z. z.. Lekárnička pre autá aj motocykle má byť oranžovej farby s bielym krížom. Lekárnička pre motocykle je chudobnejšia ako autolekárnička. V lekárničke pre motocykle nemusia byť štyri zatváracie špendlíky, stačí v nej jeden elastický obväz miesto štyroch. Kde vyhláška predpisuje minimálne rozmery, v lekárničke pre motockyle sú menšie – sterilné gázové štvorce v aute musia mať najmenej 10×10 centimetrov, v motorke len 7,5×7,5 cm. Aj vďaka tomu môže byť lekárnička pre motocykle menších rozmerov, čo je v prípade obmedzeného batožinového priestoru motorky užitočné.

Pozor na rozmery

Rozmery niektorých obväzov v lekárničke sú predpísané presne a v lekárničke pre auto a motorku sa líšia.

Lekárnička pre motocykel musí obsahovať:

– gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5×7,5 cm – 5 ks 2 ks,

– obväz hotový sterilný č. 3 – 1 ks,

– obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m – 1 ks,

– náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm – 4 ks,

– trojrohá šatka – 1 ks,

– resuscitačné rúško s ventilom – 1 ks,

– dezinfekčný roztok v originálnom balení – 1 ks,

– rukavice gumové jednorazové – 1 pár,

– náplasť hladká 1,25 cm x 2 m – 1 ks; odporúčané.

Pre malé motocykle (L1e = do 50ccm a do 45km/h) povinná výbava nie je predpísaná žiadna. Pre ľahké štvorkolky (L6e = do 350kg a do 50ccm) je povinný len výstražný trojuholník. Výstražná vesta nie je povinná pre motocykle ani pre štvorkolky, ale užitočná samozrejme byť môže. Tak isto nie je povinnou výbavou náradie na opravu defektu.

Čo je ešte povinné a čo vhodné?

Povinná výbava pre lekárničky je skutočne okresaná a aj preto je nepísaným pravidlom výbava odporúčaná. Za jej absenciu nedostanete pokutu, ale môže vám zachrániť veľa nepríjemných situácií. Vždy je so sebou vhodné mať základnú sadu náradia a náhradné žiarovky a poistky. Na motorke je povinná aj prilba. Musí ju mať na hlave jazdec aj spolujazdec po celý čas. Prilba musí byť homologizovaná, čo znamená, že spĺňa požiadavky podľa technickej normy EHK č. 22.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 6