Poistenie bytu

Poistenie bytu patrí spolu s poistením domu ku komplexnému balíku majetkového poistenia, ktoré sa nazýva aj poistenie nehnuteľnosti. Ako si vybrať to najlepšie a aké produkty ponúkajú slovenské poisťovne? Teraz sa dozviete viac.

  Porovnať ceny poistenia

Čo si môžete poistiť pri poistení bytu?

Poistenie bytu sa týka iba bytu, ktorý je vo vašom osobnom vlastníctve. Vo všeobecnosti sú do poistenia bytu zahrnuté:

 • vnútorné časti bytu (schodištia, okná, dvere),

 • vnútorná inštalácia vášho bytu, ku ktorej patria rozvody plynu, vody, elektriny, kanalizačné odpady, vykurovacie zariadenia,

 • spoločné časti v bytovom dome,

 • príslušenstvo bytu, ktoré je lokalizované mimo neho, no prístup k nemu má iba užívateľ bytu (komora alebo pivnica).

Pri poistení bytu je možné, rovnako ako pri poistení domu, pripoistiť:

 • markízy, obklady či sklá,

 • pevne zabudované konštrukcie, ktoré sú spojené s danou nehnuteľnosťou,

 • strata nájomného, ak sa stane, že byt bude po poistnej udalosti neobývateľný,

 • náklady na demoláciu či upratanie.

TIP

Nie všetky poisťovne prinášajú poistenie s totožným poistným rozsahom. Môže sa stať, že niektorá poisťovňa odmietne kryť povodne, riziká spojené so záplavami či vandalizmus.

Rozsah krytia

K samotnému poisteniu bytu si môžete zabezpečiť to isté krytie ako aj pri poistení domu

Poistenie kryje škody, ktoré boli spôsobené kvôli:

 • prepätiu, dymu,

 • vandalizmu,

 • vode, ktorá unikla z vodovodného zariadenia,

 • nárazu vozidla,

 • požiaru, zrúteniu lietadla, výbuchu,

 • povodniam, záplavám, krupobitiu, zosuvu pôdy, zemetraseniu, pádu stromov, snehu, zosuvu lavíny či víchrici,

 • lúpežnému prepadnutiu.

Výška poistného plnenia v rámci poistenia bytu

Všetci vlastníci bytu majú istú predstavu o celkovej hodnote nehnuteľnosti. V rámci uzatvárania poistenia a pri určovaní poistnej sumy je podstatné poznať trhovú hodnotu vášho bytu.

  Poistiť váš byt

Hoci si poistník v zmluve určí poistnú sumu, je dôležité stanoviť sumu tak, aby pri poistnej udalosti získal z poistenia adekvátnu náhradu vzniknutej škody. Výhodné poistenie je také, z ktorého je možné v prípade škody opätovne vybudovať novostavbu rovnakého typu aj kvality.

Môže sa stať, že ak sa v poistení bytu nesprávne určí poistná suma, často dôjde k podpoisteniu či k nadpoisteniu bytu. Nadpoistenie vzniká vtedy, ak je uvedená poistná suma vyššia ako reálna poistná suma. O podpoistení hovoríme vtedy, ak je poistná suma nižšia než skutočná poistná hodnota. 

V takom prípade vám pri vzniku škody bude vyplatená nižšia suma, ktorú by ste mali podľa spôsobenej škody získať. Výbornou ochranou pred podpoistením je indexácia poistného. Indexáciu si môžete dojednať počas uzatvorenia poistenia bytu. Rovnako môžete písomne požiadať o jej zrušenie.

Vedeli ste, že...

... keď nestihnete indexáciu zrušiť ešte pred výročným dátumom poistnej zmluvy a získate navýšený predpis poistného, máte povinnosť ho zaplatiť? Inak má vaša poisťovňa plné právo na vymáhanie poistného.

Na čo by ste nemali zabúdať pri poistení bytu?

 • Poistenie bytu nekryje veci, ktoré máte v domácnosti. O to sa postará poistenie domácnosti.

 • Vyhýbajte sa riziku podpoistenia a nezabudnite si uzatvoriť poistenie bytu na novú hodnotu.

 • Ešte pred uzatvorením poistenia bytu si poriadne prečítajte zmluvu.

 • Predtým, ako uzatvoríte poistenie, premyslite si, ktoré riziká vášmu bytu skutočne hrozia

Porovnanie poisťovní

V rámci poistenia bytu máte viacero možností. Výber ideálneho poistenia je náročnou misiou. Ukážeme vám prehľad ponúk od poisťovní.

ČSOB

Poisťovňa ČSOB poskytuje skutočne výhodné poistenie bývania, ktoré je vhodné pre byty, domy, ale aj stavbu. Vybaviť si ho môžete osobne, prostredníctvom telefónu alebo online.

Pri poistení si môžete vybrať poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti. V rámci poistenia domácnosti si môžete poistiť aj vybavenie domova, ktoré obsahuje 3 balíky – Klasik, Štandard a Extra.

Základnú ponuku zahŕňa únik vody, rozbitie skla alebo krádež.

Allianz

Poisťovňa Allianz má v portfóliu výhodné poistenie Môj Domov. Ide o poistenie, ktoré je určené pre byty, stavby aj domy. Na výber sú 3 balíky s rozdielnymi službami a cenami. Sú to balíčky Comfort, Extra a Max. V rámci základného balíka je zahrnuté poistenie proti živlom, poistné náklady či asistenčné služby.

Je možné pripoistiť si aj vandalizmus, lúpež alebo rozbitie skla. 

Uniqa

Pri poistení od Uniqa môžete získať zľavu vo výške 30 % za online vybavenie. Môžete získať aj špeciálne benefity a výhody, ku ktorým patria asistenčné služby, a to 24 hodín denne úplne zdarma.

Je možné siahnuť aj po poistení majetku Domov a šťastie, a to aj na zariadenie vo vašom príbytku.

  Poistenie bývania

Zhrnutie

Najdôležitejšie časti zmluvy sú tie, ktoré sa týkajú samotného predmetu poistenia, výluk, prípadne poistného krytia. Je úplne zbytočné platiť extrémne vysoké poistné na poistenie bytu kvôli riziku záplav, ak žijete v oblasti, kde takéto riziko nehrozí. Myslite preto na praktickosť a neplaťte za služby, ktoré nevyužijete.