Poistenie nehnuteľnosti

Chcete vedieť, ako vyzerá poistenie nehnuteľností, ktoré vás nevyjde draho? Prezradíme vám, ktorým chybám by ste sa mali vyhýbať a aké nástrahy na vás môžu číhať. Vďaka nám budete dokonale pripravení.

Čo je to podpoistenie?

K základným problémom poistenia patrí práve podpoistenie. Je nesmierne dôležité, aby poistná suma bola stanovená korektne. Ide o sumu, v rámci ktorej bude vaša nehnuteľnosť poistená. Viacerí experti sa zhodujú na tom, že mnohé nehnuteľnosti nie sú poistené na adekvátnu sumu. V takom prípade dochádza k podpoisteniu.

  Poistiť nehnuteľnosť

Často si problém uvedomíte až vtedy, ak dôjde k poistnej udalosti. Vy, ako užívateľ, dostanete menej peňazí, než aká bola reálna hodnota nehnuteľnosti, ktorá vám patrí.

Podpoistenie môže nastať hneď pri uzatváraní zmluvy. Ak si zvolíte nízku poistnú sumu majetku, aby ste ušetrili, koledujete si o problém. Nižšia poistná suma, ako je reálna hodnota majetku, vás nakoniec vyjde draho. 

Ak bude nehnuteľnosť poškodená alebo zničená, poisťovne poskytnú plnenie, ktoré sa vypočíta na báze komparácie poistnej sumy nehnuteľnosti v zmluve a jej reálnej hodnoty.

Užívatelia nehnuteľnosti môžu byť v nevýhode aj vtedy, ak nie je v poistnej zmluve zakotvená indexácia. 

Znamená to, že poistná zmluva bola uzatvorená na korektnú poistnú hodnotu, no po náročnej rekonštrukcii nebola výška poistnej sumy upravovaná. Aj v takomto prípade dochádza k podpoisteniu. 

Problém podpoistenia sa netýka len rekonštrukcie. Stačí, ak nakúpite drahé domáce spotrebiče a aj vtedy môže dôjsť k podpoisteniu. Poisťovne následne krátia poistné plnenie, ktoré je vyrátané na báze nízkej poistnej sumy.

Kĺúče od domu

Poistenie nehnuteľností

Pod poistenie nehnuteľnosti patria stavby, ktoré sú určené na bývanie

K týmto stavbám patria:

  • domy vo výstavbe,

  • rodinné domy a byty,

  • garáže,

  • bazény,

  • ploty,

  • stavebný materiál,

  • rekreačné chaty.

  Poistiť nehnuteľnosť

Spoločne s poistením nehnuteľnosti by malo ruka v ruke kráčať aj poistenie domácnosti. Vyhnete sa riziku, že v prípade škôd na nehnuteľnosti budete musieť uhradiť kúpu zariadení alebo opravy z vášho vrecka.

Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Mnohým ľuďom robí problém odlíšiť poistenie domácnosti od poistenia nehnuteľnosti. Nezabúdajte, že by ste si mali aktívne overovať, či aktuálne zariadenie vo vašej domácnosti spoločne so stavom nehnuteľnosti je údajom adekvátne zapísané v zmluve. 

Platí to prevažne v okamihu, ak v priebehu niekoľkých rokov zvýšite hodnotu nehnuteľnosti či vybavenia domácnosti.

Čo všetko máte kryté?

Problém môže nastať aj vtedy, ak nepoznáte rozdiel medzi druhmi poistení, ktoré sú späté s bývaním. Každé z nich kryje niečo rozdielne. Informujte sa, čo všetko zahŕňa konkrétne poistenie.

Mnohí sa mylne domnievajú, že poistenie nehnuteľnosti ochráni aj to, čo je v nej uložené. Poistenie domu či bytu chráni len nehnuteľnosť. Je nápomocné vtedy, ak vám napríklad vietor rozbije okná. 

Poistenie domácnosti chráni aj jej vybavenie, ku ktorým patria cennosti alebo elektronika. Výhodná je kombinácia týchto dvoch druhov poistení. Získate tak garanciu, že chránite nielen dom či garáž, ale aj to, čo v nej máte.

Je len a len na vás, či preferujete komplexné poistenie alebo uprednostníte poistenie, ktoré si „vyskladáte” vy sami. Ideálne je využiť služby jednej poisťovne a nevytvárať mix ponúk z viacerých poisťovní. Môže sa stať, že poistné krytie by bolo duplicitné a niektoré z rizík by neboli ani len pokryté.

TIP!

Poistné ponuky totožného typu sa u každej poisťovni líšia. Či už ide o krytie rizík alebo limity poistného plnenia, siahnite po poisťovni, ktorej produkt sa vám bude pozdávať najviac. Neodporúčame vám produkty poisťovní vzájomne kombinovať

Prehodnotenie výšky poistnej sumy 

Vy musíte najlepšie vedieť, čo všetko máte vo vašom poistení zahrnuté. Musíte byť oboznámení s výlukami z poistenia. Navyše, musíte vedieť o vhodne nastavenej výške poistnej sumy, a to vzhľadom ku hodnote majetku, ktorý ste si poistili.

Ak hovoríme o starých poistných zmluvách, ktoré nezahŕňajú ochranu proti inflácii, často dochádza k podpoisteniu. V momente, ako nastane škodová udalosť, hrozí nízke poistné plnenie a slabé pokrytie skutočných nákladov, týkajúcich sa obnovy majetku. 

Vedeli ste, že...

… minimálne raz za 5 rokov by ste mali prehodnotiť hodnotu poistnej sumy? Urobte tak hlavne po rekonštrukcii domu alebo bytu, prípadne po modernizácii domácnosti. Nehnuteľnosť, ktorá je poistená, musí byť zabezpečená metódou, ktorá je primeraná hodnote stanovenej poistnej sumy.

Viacero vlastníkov nehnuteľnosti

Dom či byt môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Každý z nich môže mať rozdielny vlastnícky pomer.

Príkladom sú takéto vlastnícke pomery:

  • súrodenci medzi sebou,

  • deti s rodičmi,

  • cudzí ľudia, ktorí ju vlastnia.

Nie je ničím nezvyčajným, že vlastníci nehnuteľnosť ani neobývajú, prípadne im na nej veľmi nezáleží. Dôvodom môžu byť spory a nedostatok komunikácie. 

Stáva sa, že jeden z majiteľov poistenie nehnuteľnosti platí, kým ostatní na poistné vôbec neprispievajú. Ak nehnuteľnosť vlastní viac ľudí, musíte si uvedomiť, že pri poistnej udalosti sa poistné plnenie z poistenia nehnuteľnosti vyplatí všetkým majiteľom, a to bez ohľadu na fakt, kto danú zmluvu uzatvoril alebo ju platil.

Poistné plnenie poisťovne je výrazne rámcované na majiteľov nehnuteľnosti, pričom financie z poistky sú vyplatené.

  Chcem poistiť bývanie

Zhrnutie

Ak nehnuteľnosť vlastníte, siahnite po kombinovanom poistení nehnuteľnosti a domácnosti. Len tak môžete ochrániť čo najväčšiu časť majetku, ktorým disponujete. Viaceré poisťovne ponúkajú balíčky, ktoré pokrývajú obidva druhy poistenia.