Výhodné poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľný majetok. Ide o majetok, ktorý je vo vnútri nehnuteľností, prípadne pri nej. Ako si vybrať vhodné poistenie a na aké skutočnosti by ste mali myslieť pri jeho uzatváraní?

  Poistiť domácnosť

Čo patrí pod poistenie domácnosti?

Poistenie domácnosti sa najčastejšie týka:

 • elektrospotrebičov,

 • kobercov, dekorácií, záclon či svietidiel,

 • nábytku,

 • záhradného náradia, športových potrieb,

 • hračiek,

 • riadu, potravín,

 • videotechniky,

 • kozmetiky alebo šperkov.

K faktorom, ktoré významne vplývajú na výšku poistnej sumy domácnosti a nehnuteľnosti, patria:

 • stav spoločne s hodnotou majetku – poisťovne väčšinou nepoistia budovy, ktoré sú veľmi poškodené alebo neobývané,

 • rozmery neobývanej aj obývanej plochy,

 • samotný rozsah poistného krytia – teda všetko, čo máte a nemáte poistené vo vami vybranom poistnom balíčku,

 • zabezpečenie domácnosti (kamerový systém) – platí, že čím lepším zabezpečením domácnosti disponujete, tým výhodnejšiu poistku môžete uzatvoriť,

 • dôležité je aj to, či sa vaša nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti alebo v rizikovej oblasti, v blízkosti priemyselných parkov alebo lomov,

 • lokalita.

  Chcem poistiť domácnosť

Buďte dostatočne obozretní pri uzatvorení poistenia

V rámci poistenia domácnosti si musíte byť istí tým, že rozumiete predmetu danej zmluvy, rozsahu poistného krytia aj výške poistného plnenia. Poistenie by ste nikdy nemali dojednávať na dobu neurčitú. Zvyčajne sa uzatvára na obdobie pol roka alebo rok. 

Podstatné sú podmienky, ktoré súvisia s vyplácaním poistnej udalosti či s vypovedaním zmluvy. Vždy hľadajte len najvýhodnejší typ poistky.

Dajte si pozor na podpoistenie. Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti nie sú rovnaké produkty. Pri obidvoch je odlišný predmet poistenia. Poistenie domácnosti kryje škody, ktoré boli spôsobené na vnútornom vybavení, ako nábytok, interiérové doplnky alebo spotrebiče.

TIP

Ak uzatvárate zmluvu, musíte si byť vedomí, že rozumiete všetkým pojmom uvedeným v zmluve. V prípade, že v niečom nemáte jasno, poraďte sa s vaším právnikom. Uvedomte si, že podpísať zmluvu, v ktorej nemáte jasno, vás môže v budúcnosti vyjsť draho.

Poistenie domácnosti v záplavových oblastiach

Nehnuteľnosti, ktoré stoja na miestach, ktoré sú špecifikované ako záplavové oblasti, sú v rámci poistenia domácnosti osobitou kategóriou. Všetky poisťovne takéto oblasti kategorizujú na základe odlišných skutočností. Niekedy sa môže stať aj to, že poisťovňa vám poistí bývanie proti živelným pohromám, ale nie proti tým, ktoré sú spôsobené záplavami.

Ideálne je kombinované poistenie

Z viacerých skúseností poisťovní vyplýva, že ak vlastníte nehnuteľnosť, skvelou voľbou bude kombinované poistenie domácnosti a nehnuteľnosti. Obidve poistenia sa skvelo dopĺňajú. Týmto spôsobom môžete ochrániť podstatnú časť majetku. 

Viaceré poisťovne majú v ponuke výhodné balíčky, ktoré pokrývajú obidva druhy poistenia. Môžete pouvažovať aj nad doplnkovými službami, ktoré vám pomôžu v situáciách, ktorým je nesmierne náročné predchádzať.

Ak by sa tak stalo, môžete požiadať o vyplatenie poistnej udalosti. Čo sa týka podnájomníkov, ktorí si byt neskôr odkúpia, mali by si skontrolovať pôvodnú poistnú zmluvu. 

Poisťovne majú viaceré skúsenosti s tým, že byty, ktoré kedysi patrili podniku či mestu, prešli do osobného vlastníctva podnájomníka. Druh poistenia sa nezmenil, čo znamená, že poistená je iba domácnosť.

Vedeli ste, že...

… poistiť domácnosť si môžete aj vtedy, keď bývate v podnájme? V rámci poistenia nehnuteľnosti nie je možné, aby ste si poistili nehnuteľnosť, ktorú nevlastníte. Domácnosť si ale poistiť môžete. Môže sa stať, že majiteľ bytu podcení určité technické záležitosti. Vy môžete byť vytopení, prípadne môžu skratovať elektrospotrebiče. 

Viete, čo si chcete poistiť?

Ešte predtým, ako uzatvoríte poistenie, myslite na to, čo chcete do poistenia zahrnúť. Cennosti, nábytok alebo elektroniku? Rozmýšľajte aj nad tým, proti akým rizikám chcete domácnosť poistiť. Môže ísť o sneh, oheň, prípadne vodu. Viacerí preferujú aj poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti tretím osobám.

  Poistiť celú domácnosť

Pomôže vám aj pripoistenie

Poisťovne zvyčajne ponúkajú väčšinové krytie v základnom balíku. Problémom môže byť, že kým niektorá poisťovňa môže mať viaceré riziká v základnom balíku, v inej sú za príplatok. Riziká, ktoré nie sú dostupné v základnom balíku, je možné pripoistiť. 

K najčastejším patria pripoistenie bicykla mimo domu, nepriamy úder blesku, pokazená práčka, výpadok elektriny a škody s tým spojené. Ďalším pripoistením je napríklad poškodenie vybavenia vodou z vodnej postele alebo klimatizácie, rozbité sklo z rôznorodých príčin alebo skrat elektromotora v spotrebiči.

Čo je najviac smerodajné pri výške poistnej sumy?

Výška poistnej sumy a poistného krytia vychádza zo sumy, v rámci ktorej plánujete poistiť domácnosť. Má byť súčtom všetkého, čo máte vo vašej domácnosti. Sumu si určí každý sám. Váš poisťovateľ vám na základe balíčka, ktorý má v ponuke, môže navrhnúť istú sumu, no najdôležitejšie bude, aby ste si ju prispôsobili vašim potrebám.

Podstatnými faktormi, ktoré ovplyvňuje výšku poistného, sú región, v ktorom žijete, charakter vybavenia vašej domácnosti, plocha bytu či domu a pripoistenie.

Poisťovňa vás môže odmietnuť poistiť

Môže sa tak stať vo chvíli, keď je stavba poškodená, zničená, prípadne nie je adekvátne udržiavaná. Problémom môže byť aj to, ak nie je trvalo obývaná. Niektoré poisťovne odmietajú poistiť nehnuteľnosť či domácnosť, ktorá je v rizikovej oblasti, kde hrozia záplavy a povodne.

Ak nie je nehnuteľnosť nadobudnutá v súlade s platnou legislatívnou úpravou, aj vtedy budete žiadať o poistenie zbytočne.

Zhrnutie

Nedovoľte, aby vaše poistenie zapadlo prachom. Trh s nehnuteľnosťami sa neustále mení. Naopak, hodnota nehnuteľnosti, ale aj domácnosti a vecí, ktoré v nej máte, stúpa. Peniaze, ktoré by vám pred niekoľkými rokmi postačili na znovuzriadenie domácnosti, by teraz pravdepodobne nepokryli ani polovicu nákladov. Myslite preto na pravidelnú aktualizáciu zmluvy.

  Porovnať ceny poistenia