Rodinný dom

Uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti je v dnešnej dobe pomerne jednoduché. Na webe vyplníte formulár a o chvíľu už máte telefonát od poisťovacieho agenta, aby ste doriešili detaily. Ak ale chcete vypovedať zmluvu, pre poisťovňu to znamená stratu platiaceho klienta, preto s aktivitou z jej strany nerátajte. Ako teda postupovať pri rušení poistenia domu či bytu?

Dôvody pre zrušenie poistenia

Ak chcete vypovedať poistnú zmluvu, musíte tak urobiť vo vyhradených časových intervaloch alebo pri vybraných udalostiach. Ak ste poistenie nehnuteľnosti uzatvorili v posledných dvoch mesiacoch, máte nárok na jeho zrušenie bez udania dôvodu. Po uplynutí dvojmesačnej lehoty už musíte počkať na konkrétny čas, prípadne udalosť.

Jednou z možností je počkať na koniec poistného obdobia. Vtedy je potrebné doručiť poisťovni výpoveď minimálne 6 týždňov pred jeho koncom. Tento prípad sa vás bude týkať hlavne vtedy, keď zistíte, že si viete nehnuteľnosť poistiť oveľa výhodnejšie. Ak teda plánujete rušiť aktuálne platnú zmluvu, dajte si do kalendára pripomienku.

  Chcem nové poistenie domu

Zmluvu môžete vypovedať aj do 3 mesiacov odo dňa, kedy bola oznámená poistná udalosť. Od podania výpovede začne následne plynúť mesačná výpovedná lehota. Tieto časové intervaly (2 mesiace, 6 týždňov, 3 mesiace...) odporúčame dodržiavať čo najpresnejšie. V opačnom prípade vám poisťovňa môže žiadosť o vypovedanie zmluvy zamietnuť.

Existujú aj dve príležitosti na zrušenie poistenia domu alebo bytu, ktoré sa neviažu na stanovené lehoty. Ide o zánik nehnuteľnosti poistenej danou zmluvou, alebo zmenu jej vlastníka.

Aký je postup vypovedania zmluvy?

Keď ste našli správny čas, prípadne dôvod, na zrušenie poistenia nehnuteľnosti, môžete prejsť k samotnému vypovedaniu zmluvy. V prvom rade budete potrebovať výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti. Vzory tohto dokumentu nájdete na internete. Dávajte si pozor na konkrétnu verziu, lebo informácie v ňom sa líšia v závislosti od dôvodu výpovede.

Podľa príčiny vypovedania zmluvy môže poisťovňa požadovať aj dodatočný dokument. K výpovedi poistenia je potrebné priložiť:

  • kópiu kúpnej zmluvy alebo list vlastníctva pri zmene vlastníka nehnuteľnosti,

  • potvrdenie o likvidácii nehnuteľnosti v prípade zániku poistenej nehnuteľnosti.

Pri iných dôvodoch zrušenia poistenia nie sú potrebné k výpovedi poistnej zmluvy iné dokumenty. Vtedy je dôležité dodržať iba časové intervaly, počas ktorých máte nárok na ukončenie poistenia. Doručenie potrebných dokumentov môžete vyriešiť:

  • doporučenou poštovou zásielkou,

  • osobným odovzdaním na pobočke vašej poisťovne,

  • poverením osoby so splnomocnením, ktorá dokumenty odovzdá na pobočke za vás.

Tip

Pri uzatváraní zmluvy poistenia nehnuteľnosti si dávajte pozor na podpoistenie, čo je jednou z najčastejších chýb. Vyhnete sa nedostatočnému krytiu v prípade poistnej udalosti.

Môže poisťovňa žiadosť o vypovedanie zmluvy zamietnuť?

Aj takáto situácia môže nastať. Často sa s ňou stretnete vtedy, keď nedodržíte niektorý z vyššie spomínaných časových intervalov a vaša výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti bude doručená v nesprávnom termíne.

Poistná zmluva hovorí o pravidlách, ktoré musíte ako poistník dodržiavať. V týchto pravidlách sú spomínané aj lehoty, v ktorých môžete požiadať o jej ukončenie. Ak žiadosť o zrušenie poistenia doručíte v nesprávnom čase, nedodržiavate podmienky zmluvy. Poisťovňa má vtedy právo vašu snahu o vypovedanie zmluvy odmietnuť.

Výsledkom bude, že poistenie musíte zaplatiť a poistné obdobie sa opäť predĺži. Je preto dobré mať niekde zapísané dátumy, v ktorých ešte máte možnosť vypovedať poistnú zmluvu.

Čo ak prestanete platiť?

Veľa ľudí si myslí, že najjednoduchší spôsob zrušenia poistnej zmluvy je jednoducho prestať platiť. Je pravdou, že v takom prípade platnosť zmluvy automaticky zanikne, ale rozhodne to z vašej strany nie je najbezpečnejšie riešenie. Problém je v tom, že nezaplatením poistného sa dopúšťate porušenia samotnej zmluvy, čo poisťovni dáva možnosť súdiť sa o túto platbu.

Ak teda poistenie nezaplatíte k stanovenému dátumu splatnosti a príde vám upozornenie, najlepšie je poslať požadovanú sumu. Budete mať istotu, že od vás v budúcnosti poisťovňa nebude žiadať platbu prostredníctvom súdu.

Vedeli ste, že...

… podľa prieskumu 37 % Slovákov nemá poistenú svoju nehnuteľnosť? Väčšinou si toto poistenie uzatvárajú až po zlej skúsenosti. Dovtedy veria, že sa im škody vyhnú.

Ako postupovať ďalej?

V niektorých prípadoch po vypovedaní zmluvy ostanete s nepoistenou nehnuteľnosťou. Vtedy je dobré čo najrýchlejšie nájsť a uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti v inej, prípadne aj rovnakej poisťovni. Máte šancu na získanie výhodnejších podmienok.

Jednou z možností je postupne prehľadávať webstránky poisťovní a manuálne porovnávať jednotlivé produkty a služby, ktoré ponúkajú. Oveľa pohodlnejšie a rýchlejšie riešenie je využiť aj online porovnanie. Stačí vyplniť formulár o poisťovanom dome alebo byte a v priebehu pár minút môžete mať dohodnutú zmluvu.

  Chcem nové poistenie bytu

Je správny čas na vypovedanie zmluvy?

Už viete, ako sa dá poistná zmluva vypovedať, čo všetko k tomu potrebujete a ako postupovať. Je teda čas odpovedať na otázku: Oplatí sa vám aktuálne platnú poistnú zmluvu zrušiť?

Závisí to najmä od zmien, ktoré boli vykonané na vašom dome alebo byte od uzavretia poistenia. Možno ste nakúpili zariadenie, ktoré je drahé a chceli by ste ho poistiť (napríklad solárne panely), ale v zmluve sa nespomína. Mohlo sa tiež stať, že v ponuke poisťovne sa objavili produkty a služby, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy poisťovne neposkytovali a vy by ste ich dokázali využiť.

Bohužiaľ, nedá sa vytvoriť presný zoznam podmienok, ktoré ak splníte, tak je čas zrušiť poistenie a zmluvu uzatvoriť nanovo. Vo všeobecnosti sa odporúča každé dva až tri roky venovať čas prehodnoteniu poistenia nehnuteľnosti. Zamyslite sa nad stavom vášho domu, bytu, ale aj poistnými produktmi, ktoré sú dnes aktuálne.

Zhrnutie

Zrušenie poistnej zmluvy možno znie komplikovane, no v skutočnosti ide o pomerne jednoduchý proces. Stačí vypísať vzor dokumentu, vytlačiť ho a poslať poštou poisťovni. Oveľa náročnejšie je väčšinou správne načasovanie. Najbližšie, keď na to bude príležitosť, vypovedajte zmluvu a zbavte sa nevýhodného poistenia.

  Chcem nové poistenie nehnuteľnosti