Nakreslený dom

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti spadá do kategórie poistenia majetku. Ak sa rozhodnete pre poistenie domácnosti, kryjete váš hnuteľný majetok, čiže všetko, čo je v interiéri vášho domu. Čo všetko poistenie domácnosti chráni a aké produkty ponúkajú poisťovne?

Poistenie domácnosti chráni viaceré hnuteľné veci

Predmetom poistenia sú najmä hnuteľné veci či predmety, ktoré tvoria zariadenie domu, chaty alebo bytu.

Najčastejšie je predmetom poistenia domácnosti:

 • nábytok,

 • umelecké predmety a starožitnosti,

 • technické zariadenia (fotoaparáty, výpočtová technika…),

 • cenné veci,

 • elektrospotrebiče,

 • športové potreby,

 • koberce, dekorácie,

 • oblečenie, obuv,

 • náradie,

 • vkladné, šekové knižky, cenné papiere, peniaze,

 • iné hnuteľné veci – knihy, hračky, kozmetika, potraviny, riad.

Úroveň zabezpečenia domácnosti a jej poistenie

V prípade, že si chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, žiadna poisťovňa s vami neuzatvorí zmluvu, ak domácnosť nie je adekvátne zabezpečená. Ak je vyššia poistná suma, sú potrebné aj kvalitnejšie zabezpečovacie prvky.

Vy ako poistník nesiete plnú zodpovednosť za to, na akej úrovni je vaša domácnosť zabezpečená. Je vaša domácnosť v rizikovej lokalite alebo je poistená na vyššiu hodnotu? V tom prípade je podstatné doplniť nielen mechanické, ale aj elektronické zabezpečenie domácnosti.

TIP

Nikdy neuzatvárajte poistenie na dobu neurčitú. Vždy iba na obdobie štvrťroka, polroka či roka.

Čo určuje cenu poistenia domácnosti?

Na samotnú výšku poistného má vplyv viacero aspektov. K základným patria:

 • Veľkosť plochy domácnosti, ktorá má byť poistená spoločne s lokalitou. Platí, že čím je plocha domácnosti väčšia, tým bude vyššie aj poistné.

 • Hodnota a stav majetku, v rámci ktorého ste sa rozhodli uzatvoriť poistenie spolu s úrovňou vybavenia domácnosti. Na to, aby bola určená hodnota domácnosti, je nevyhnutná obhliadka majetku.

 • Hodnota, na ktorú sa konkrétne poistenie uzatvára – výška poistnej sumy je závislá aj od toho, či sa poistenie domácnosti uzatvorí na novú, prípadne na časovú hodnotu. Ideálne je uzatváranie poistenia na novú hodnotu, pretože tá pri zničení alebo poškodení vecí počas poistnej udalosti zabezpečí vyplatenie poistného plnenia v sume, ktorá je nevyhnutná na ich nasledovné zabezpečenie.

 • Výška spoluúčasti znamená, že ak si vyberiete vyššiu spoluúčasť, tým nižšie poistné zaplatíte poisťovni. Výšku spoluúčasti si rozmyslite v prípadoch, keď domácnosti hrozia vysoké škody.

 • Znalosť pojmov v zmluve – musíte vedieť o tom, aký je rozdiel medzi vlámaním, lúpežou či krádežou, pretože pri niektorých rizikách je iná výška poistného.

Rozmedzie poistného krytia zvoleného poistenia domácnosti – väčšina poisťovní ponúka poistenia na báze balíčkov. Siahnite po takom, ktorý kryje riziká, ktoré naozaj potrebujete. V opačnom prípade sa môžete informovať aj o pripoisteniach.

3 veci, na ktoré si dávajte pozor v zmluve

 1. Musíte mať jasno v tom, čo v zmluve podpisujete (predmet zmluvy, rozsah poistného krytia, výška poistného a termíny používané v zmluve).

 2. Informujte sa o vypovedaní zmluvy k poisteniu vašej domácnosti – položte si základné otázky: kto môže zmluvu vypovedať, kedy a za akých podmienok?

 3. Myslite na podmienky, ktoré sú spojené s vyplatením poistného plnenia nezabudnite ani na ďalšie údaje o poisťovanom majetku.

Vedeli ste, že...

... poistenie domácnosti môžete uzatvoriť, aj keď ste v podnájme? Môže sa stať, že majiteľ bytu podcení isté technické záležitosti a v byte môžu zoskratovať spotrebiče alebo bude vaša domácnosť vytopená. Ak budete poistení, budete mať právo na vyplatenie poistnej udalosti.

Poistenie domácnosti – porovnanie

Allianz

Poisťovňa ponúka na výber z 3 balíkov poistenia MOJ DOMOV. Prvý balík Comfort kryje škody spôsobené požiarom, dymom, bleskom, explóziou, nárazom vozidla či lietadla. Poskytuje aj asistenčné služby, ochranu pred živlom alebo zodpovednosť za škodu.

Balík Extra okrem spomínaných služieb ponúka aj poistenie vodovodných škôd a rozbitie skla, ktoré je súčasťou vášho majetku. Balík Max s komplexným krytím kryje aj vandalizmus, skrat a prepätie alebo krádež a lúpež.

UNIQA

Pri poistení majetku online máte 30 % zľavu. V základnom balíku s balíkom pripoistení je zakomponovaný vonkajší vandalizmus, skrat elektromotora, prepätie alebo zvýšenie poistnej sumy pre katastrofické škody.

Kooperativa

V rámci poistenia domácnosti sú k dispozícii 2 balíkyOptimum a Excelent. Prvý kryje vandalizmus, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov, atmosférické zrážky, odcudzenie, združený živel a mnohé iné. Rozšírený balík Excelent kryje aj poškodenie skla, sprejerstvo, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody a asistenčné služby.

  Poistiť bývanie

Zhrnutie

Poistenie domácnosti kryje hnuteľné veci v interiéri domova. Na celkovú výšku poistnej sumy vplýva najmä to, či je zrekonštruovaná, rozmery obývanej a neobývanej plochy, a aj to, či sa nachádza v rizikovej oblasti. 

Možnosti poistenia a ochrany domácnosti ponúkajú viaceré poisťovne. Pri uzatváraní poistenia musíte rozumieť predmetu zmluvy, rozsahu poistného a výške poistného plnenia.

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Máte poistenú vašu domácnosť? Ak chcete vedieť, ako si vybrať to najlepšie poistenie, prezradíme vám, ako si nájsť poistenie, ktoré vám naozaj sadne.