Oplatí sa poistenie storna?

poistenie storna

V rámci cestovného poistenia každá poisťovňa odporúča myslieť aj na poistenie storna zájazdu.  Hlavne v prípade, ak cestujete s malými deťmi, ktoré môžu zo dňa na deň ochorieť, alebo svoj výlet plánujete dlhodobo dopredu. 

Myslite na budúcnosť

Ak si napríklad vyberiete víkendový pobyt v piatok večer a odchádzate v sobotu ráno, poistenie storna nie je potrebné. Ak si však plánujete výlet na týždne, či mesiace dopredu, môže vám ušetriť dosť financií.Klienti, ktorí majú v rámci cestovného poistenia poistené aj storno zájazdu, môžu toto poistenie využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka, nezavinenej straty pracovného miesta, nečakaného súdneho predvolania či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň,“ vysvetľuje Adriana Körösiová z poisťovne Generali.

Poistenie preplatí výšku storno poplatkov

Poistenie storna neznamená, že vám poisťovňa preplatí zájazd na ktorý nenastúpite, ale zaplatí za vás storno poplatky, ktoré si účtuje poskytovateľ služby. To znamená, že v prípade, že poistený musí stornovať zájazd, poisťovňa mu preplatí výšku storno poplatkov v súvislosti so zakúpeným zájazdom alebo cestovný lístkom na vlak, autobus či lodenku alebo letenku. Z toho dôvodu je toto poistenie najlepšie dojednať hneď pri rezervácii zájazdu, pretože poistná ochrana začína ihneď uzavretím poistenia, avšak nie je to podmienkou. 

Poistenie storna sa dá kúpiť kedykoľvek

Poistenie storna zakúpené v deň kúpy zájazdu či letenky je výhodnejšie aj preto, že v takomto prípade nie je potrebná čakacia lehoty. Klient si môže uzatvoriť poistenie aj neskôr, avšak pri tomto poistení začína poistná ochrana až v 10. deň po uzavretí poistenia. „Z poistenia storna evidujeme prípad klienta, ktorý utrpel úraz nohy následkom pádu z balkóna, keď sa naťahoval za čerešňami na strome. Pre vážne poranenie nohy tak klient nemohol nastúpiť na zájazd a vzniknuté storno poplatky z dôvodu storna zájazdu mu uhradila poisťovňa,“ približuje Körösiová.

Prípady sú rôzne

Jedným z prípadov, kedy prišlo k využitiu storna bola aj situácia, kedy sa poistenie storna skutočne oplatilo. Išlo o manželský pár, ktorý si kúpil dovolenku ešte začiatkom roka. Pre dlhodobé nezhody sa však rozhodli rozviesť, súd ich požiadavke vyhovel a tak, z pochopiteľných dôvodov, bývalí manželia na spoločnú dovolenku nenastúpili. Vzniknuté storno poplatky boli taktiež preplatené z poistenia storna.

Poistené aj zmeškanie

Meškanie letov je dnes bežnou súčasťou a ak cestujete naprieč svetom a jedno lietadlo mešká, ďalšie vás čakať nebude. Preto je poistenie storno poplatkov v tomto prípade veľmi cenným poistením. Súčasťou poistenia storna je aj poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti. To kryje nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie z dôvodu úrazu alebo dopravnej nehody, technickej poruchy použitého dopravného prostriedku či meškania letu. 
Toto poistenie v našej poisťovni kryje napríklad aj evakuáciu klienta z miesta zasiahnutého prírodnou katastrofou. Ak má klient poistenie storna a nachádza sa v oblasti, kde vzniklo napríklad zemetrasenie, pričom je ohrozený jeho život, môže ihneď prerušiť cestu a poisťovňa zorganizuje jeho transport do bezpečia a následne do vlasti. Toto sa týka aj teroristických útokov,“ vysvetľuje Körösiová. Výška poistného sa odvíja od hodnoty zájazdu. Napríklad v prípade, ak je celková hodnota zájazdu napríklad 1 000 eur, klienta by vyšlo poistenie storna približne na 45 eur.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2