Havarované auto

V rámci témy poistenia poznáme viacero typov. Zvyčajne sa delia na dve základné kategórie, povinné a nepovinné. Povinné zmluvné poistenie, známe aj ako PZP, patrí do prvej kategórie. Znamená to, že ho musíte uzatvoriť bez akejkoľvek výnimky. Ak by ste tak neurobili, hrozí vám pomerne vysoká pokuta.

PZP je zo zákona povinné

Skratka PZP označuje povinné zmluvné poistenie. Uzatvorené ho musí mať úplne každé vozidlo pohybujúce sa po cestných komunikáciách, nehľadiac na jeho veľkosť, výkon alebo značku. PZP je povinné zo zákona. Znamená to, že keď ho neuzatvoríte, vystavujete sa riziku platenia pokuty.

Chcem uzavrieť PZP

Povinné zmluvné poistenie oceníte vo viacerých situáciách, najviac však pri haváriách. Hlavnou úlohou tohto poistenia je kryť tretie osoby, ktorým ste urobili škodu.

Samotný štát určuje hranice poistného plnenia z PZP podľa § 7 Zákona 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to vo výške:

 • 5,24 mil. eur pre škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, 

 • 1,05 mil. eur pre ostatné majetkové škody.

Z vášho povinného zmluvného poistenia sa uhrádzajú škody na vozidlách ďalších účastníkov. Škody sa delia do štyroch skupín, a to:

 • v prvom rade sú to škody na zdraví a náklady na usmrtení osôb – do tejto kategórie patria náklady na liečbu a kompenzácie alebo odškodnenie pozostalých,

 • do druhej kategórie patria škody pri poškodení, zničení, odcudzení a strate majetku – okrem vozidla sem patrí aj iný majetok nachádzajúci sa v jeho interiéri,

 • ďalej sú to náklady na právne zastupovanie poškodených – táto možnosť sa využíva najmä vtedy, keď si poškodení nárokujú na veci z prvých dvoch skupín,

 • štvrtou oblasťou sú náklady na ušlý zisk – túto možnosť využívajú zvyčajne právnické osoby.

Na druhej strane, pri poisťovaní PZP je dobré vedieť tiež to, čo nekryje. Mnohí si poistenie uzatvárajú s myšlienkou, že preplatí aj ich vlastné škody. Toto sú najčastejšie obmedzenia a výluky z PZP:

 • škody spôsobené na vlastnom vozidle a posádke nachádzajúcej sa v nej – na preplatenie vašich škôd sa využíva havarijné poistenie,

 • škody spôsobené blízkym osobám poistníka – najčastejšie ide o manžela, manželku a osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

 • škody vzniknuté počas motoristických pretekov a súťaží,

 • škody spôsobené činnosťou poistného vozidla ako pracovného stroja,

 • škody spôsobené prevádzkou vozidla pri vojnovej udalosti a teroristickom čine.

Rada odborníka

Havarijné poistenie nie je zo zákona povinné. Rozhodne sa vám ale oplatí. Kryje vás v prípade škôd spôsobených na vašom vozidle. Pri jeho vybavovaní sa môžete rozhodnúť či zvolíte možnosť so spoluúčasťou, alebo bez nej.

Pokuta za neuzatvorenie PZP

Ako už z názvu vyplýva, povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona. Musí ho uzatvoriť každý vodič. Platnosť PZP sa preukazuje tzv. zelenou kartou, ktorú ukazujete napríklad pri bežnej cestnej kontrole.

Ak by ste sa ale rozhodli, že PZP neuzatvoríte, hrozí vám pokuta až do výšky 3 320 eur. To ale nie je všetko.

Neuzatvoreným PZP sa nevystavujete len riziku platenia pokuty, ale aj plateniu nákladov za škody. Keď teda spôsobíte dopravnú nehodu, náklady tretích osôb musíte zaplatiť zo svojho.

V takýchto prípadoch sa často nehovorí o stovkách, ale tisíckach eur. Pokryť nákladnú nehodu je finančne veľmi náročné, preto sa takýmto situáciám snažte vyhnúť. Majte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Nechajte, nech sa o všetko postará poisťovňa sama.

Uzavrieť PZP

Kedy vám nepomôže ani PZP?

Povinné zmluvné poistenie je praktické a dôležité, no nie je riešením na každý problém. Existujú v rámci neho krátenia a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú najmä na situácie, keď:

 • neuhradíte plnú výšku poistného včas alebo máte poistný dlh,

 • spôsobíte dopravnú nehodu z dôvodu požitia omamných látok,

 • spôsobíte škodu vozidlom, na ktorého použitie ste nemali oprávnenie,

 • spôsobíte škodu vozidlom nespĺňajúcim technickú spôsobilosť.

V takýchto prípadoch môžu poisťovne odmietnuť preplatiť vám jednotlivé škody.

Riešením môžu byť aj pripoistenia

Mnohí vidia najväčší problém PZP v tom, že nekryje ich vlastné vozidlo. Platiť dve poistenia, PZP a havarijné, je pre nich veľa. Často preto kasko vynechávajú a škody na svojich vozidlách platia zo svojho.

Dobrou správou ale je, že poisťovne dnes poskytujú viaceré pripoistenia k PZP, ktoré môžu kryť napríklad vaše čelné sklo alebo stret so zverou.

Tip

Pri väčšine pripoistení sa stretnete so spoluúčasťou v hodnote 5 – 10 %. Ak sa niečo stane, budete musieť doplatiť menšiu časť z celej škody.

K najobľúbenejším patria:

 • pripoistenie čelného skla,

 • pripoistenie batožiny,

 • pripoistenie sedadiel,

 • pripoistenie ďalších skiel,

 • pripoistenie proti živlom,

 • poistenie proti výtlkom.

Ako si vybrať najvýhodnejšie PZP?

Výber povinného zmluvného poistenia nie je náročný. Keď sa ale rozhodnete uzatvoriť ho, zistíte, že na slovenskom trhu funguje mnoho poisťovní. Každá vám poskytuje niečo iné. Niektoré majú vyššie krytie, iné zas výhodnejšie ceny a širšiu ponuku pripoistení. Najlepšie preto urobíte, keď si všetky možnosti porovnáte. Zistíte tak, ktorá je najlepšia pre vás a vaše vozidlo.

Najvýhodnejšie PZP

Na PZP rozhodne nezabúdajte

Povinné zmluvné poistenie je povinnosťou každého vodiča. Ak sa chcete vyhnúť plateniu pokuty alebo havarijnej škody, vybavte si ho. Pri každej jazde si budete istí, že ste krytí. Zvoľte to najvýhodnejšie PZP pomocou našej kalkulačky.