Nezaplatenie poistenia je jednou z možností, ako ukončiť poistnú zmluvu. Rozhodne sa ale neodporúča, pretože so sebou prináša rôzne riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť nielen vašu osobu, ale aj vašu peňaženku.

Čo robiť, ak som nezaplatil poistné za povinné zmluvné poistenie?

Každé motorové vozidlo musí byť kryté povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Táto povinnosť platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Neuhradené poistné odporúčame zaplatiť čo najrýchlejšie, aby ste tak predišli zbytočným nepríjemnostiam. Ak dôjde k poistnej udalosti v období, v ktorom poistený mešká so splátkou, poisťovňa môže na základe nezaplateného poistného vymáhať čiastočné alebo aj úplné preplatenie škody.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Nezaplatené PZP - pokuta

Ak poistenie nebolo uzavreté, alebo zaniklo z dôvodu, že nezaplateného poistného, držiteľ (príp. majiteľ) vozidla sa pokute nevyhne. Keďže sa jedná o zákonnú povinnosť, Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci s políciou túto skutočnosť odhalí spätne aj niekoľko rokov. Správne orgány môžu následne pokutovať neplatičov až do výšky 3 320 eur.

Dôležité je podotknúť aj to, že pokutu vám môže polícia udeliť aj v prípade bežnej cestnej prehliadky. V takýchto situáciách sa preukazujete viacerými dokladmi, vrátane zelenej karty. Táto karta slúži na preukázanie platného povinného zmluvného poistenia. Je v nej uvedený presný dátum platnosti. Ak by teda bolo poistenie neplatné, očakávajte pokutu.

V prípade nezaplatenia splátky poistného do jedného mesiaca odo dňa splatnosti, poistná zmluva zvyčajne zaniká.

Ako postupovať v prípade, že ste nezaplatili poistné?

V prípade, že ste nezaplatili poistné, môžete postupovať podľa dvoch návodov. Ten, ktorý si vyberiete, závisí od toho, či ste nezaplatili prvú, alebo nasledujúcu splátku.

Keď ste nezaplatili prvú splátku

Ak ste nezaplatili prvú splátku po tom, ako ste uzatvorili poistenie podpísaním zmluvy na pobočke, kontaktujte poisťovňu a zistite, či je možné poistenie zaplatiť aj dodatočne. Väčšina poisťovní vám umožní zaplatiť poistné aj niekoľko dní po jeho splatnosti.

Keď poisťovňa zaplatenie po termíne splatnosti neumožňuje, budete si musieť vybaviť nové poistenie, a to buď v rovnakej poisťovni, alebo v inej.

Úplne iná situácia nastáva, keď nezaplatíte poistenie, ktoré ste uzatvorili online. Takémuto poisteniu začína platnosť dňom zaplatenia. Ak teda splátku nezaplatíte, poistenie sa automaticky ruší a vás čaká ďalší proces vybavovania nového PZP. Novú zmluvu môžete uzatvoriť v tej istej poisťovni, prípadne v inej.

Uzatvorenie zmluvy online totiž neznamená, že je poistenie platné. Platnosť nadobudne až vtedy, keď ho zaplatíte. Ak teda vozidlo využívate ešte pred zaplatením poistky, vystavujete sa veľkému riziku. V prípade, že by došlo k dopravnej nehode, budete musieť všetky škody platiť zo svojho.

Keď ste nezaplatili nasledujúcu splátku

Ak sa náhodou stalo, že ste na poistenie zabudli a nezaplatili ste nasledujúcu splátku, postup vybavovania celej veci sa odvíja od toho, či ste zmluvu uzatvorili pred 31. marcom 2015, alebo po ňom.

Keď ste zmluvu uzatvorili pred 31. marcom 2015

 • Po nezaplatení poistenia a poslaní niekoľkých upozornení poisťovňa automaticky ruší poistenie.

 • Poisťovni doplatíte dlžnú čiastku.

 • Vyberiete si nové poistenie. Tu si však dávajte pozor. Klienti, ktorí zrušili poistnú zmluvu spred 31. marca 2015 nezaplatením si musia vybrať poistenie v tej istej poisťovni, kde mali poistenie aj predtým.

 • Po výbere poistenia zaň zaplatíte.


Keď ste zmluvu uzatvorili po 31. marci 2015

 • Po nezaplatení a poslaní niekoľkých upozornení poisťovňa automaticky ruší poistenie.

 • Poisťovňa má zo zákona nárok na poistné počas výpovednej doby, ktorá je stanovená v lehote 1 až 3 mesiace.

 • Po zaplatení dlžného poistenia vám poisťovňa zruší poistenie.

 • Vyberiete si nové poistenie podľa svojho výberu. V tomto prípade si môžete vybrať poistenie aj v inej poisťovni.

 • Po výbere poistenia zaň zaplaťte.

 

Dávajte si pozor na komplikácie s nezaplatením poistenia

Nezaplatenie poistenia je jednou z možností, ako poistenie ukončiť. Ide však o menej profesionálny spôsob, ktorý vás môže negatívne ovplyvniť. Dôvod je ten, že niektoré poisťovne tento postup rušenia zmluv nemusia akceptovať, prípadne vás kvôli nespoľahlivosti v platení nový poisťovateľ nepoistí.

Odstúpenie od zmluvy oficiálnou formou, čiže vyplnením formulára a jeho následného odoslania poisťovni, nie je náročné ani komplikované. Formulár nájdete na oficiálnej webovej stránke poisťovne. Okrem toho môžete využiť aj univerzálny formulár, ktorý je voľne dostupný na internete.

Vo formulári musíte uviesť svoje osobné údaje, evidenčné číslo, typ vozidla a dôvod, prečo chcete od zmluvy odstúpiť.

Nezaplatené PZP: Ako sa mu vyhnúť?

Niekedy sa stane, že človek na poistenie úplne zabudne. Ako sa teda vyhnúť nezaplateniu poistenia a riziku platenia pokuty z dôvodu jeho neplatnosti?

Najlepšie je zvoliť si jednoročný variant platenia poistného. PZP zaplatíte raz a máte tak vystarané na celý rok. Aby ste ďalší rok na poistenie nezabudli, dajte si do mobilu pripomienku.

Ak by vám jednorázové platenie nevyhovovalo, zvoľte si štvrť alebo polročné. Aj v tomto prípade si však nastavte pripomienku, aby sa náhodou nestalo, že zmeškáte termín splatnosti.


Rada odborníka

Jednorázové platenie povinného zmluvného poistenia poisťovne často zvýhodňujú. Poistenec môže takýmto spôsobom ušetriť aj 5 %.

Aký doklad o zaplatení PZP dostanete?

Dokladom o zaplatení povinného zmluvného poistenia je zelená karta, ktorá slúži aj ako dokument, ktorým sa v prípade cestnej prehliadky preukazujete.

Pri uzatváraní online zmluvy vám poisťovňa zašle najprv dočasnú zelenú kartu v elektronickej podobe. Po zaplatení poistenia vám pošle poštou originálny dokument.

Skontrolujte si platnosť zmluvy

Platnosť svojej poistnej zmluvy si môžete skontrolovať kliknutím na nasledujúci odkaz: skontrolovať platnosť zmluvy. Do kolónky Poistenie ku dňu zadajte dnešný dátum.

Ak by vám zmluva končila alebo by ste chceli PZP vypovedať, nezabudnite si nájsť nové. PZP je zo zákona povinné a musí byť uzatvorené na každé vozidlo, ktoré sa využíva na cestných komunikáciách. Jednotlivé ponuky si dobre porovnajte a vyberte si tú, ktorá vám vyhovuje najviac.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk