Nezaplatené povinné zmluvné poistenie: Aké sú sankcie?

Nezaplatené povinné zmluvné poistenie

Ako už z názvu vyplýva, povinné zmluvné poistenie, známe aj pod skratkou PZP, musí mať zo zákona uzatvorené každé vozidlo, ktoré sa používa v cestnej premávke. Aj napriek povinnosti a vysokým pokutám sa však na slovenských cestách objavuje veľké množstvo áut, ktoré PZP nemajú. Aké sankcie vám hrozia, ak sa tomuto poisteniu vyhnete? 

Načo je PZP potrebné? 

Povinné zmluvné poistenie kryje škody na zdraví a náklady s ním spojené. Hradí aj škody na majetku, súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí. 

PZP tak chráni všetkých účastníkov cestnej premávky. Výhodné je pre obe strany, vinníka aj poškodeného. Jednoducho povedané, vinník nemusí škody hradiť zo svojho vrecka a poškodený dostane odškodné bez rôznych problémov a naťahovania

Nonapriek všetkým pozitívam, ktoré so sebou tento druh poistenia prináša, ho mnohí neplatia. Väčšina podceňuje situácie, ktoré sa môžu v cestnej premávke udiať, a preceňuje svoje schopnosti. V mnohých prípadoch majú na nešťastie na cestách vplyv externé faktory, ako napríklad počasie. To sa ovládať nedá, a preto musíte počítať so všetkým. Uzatvorením PZP si môžete byť istí nielen svojimi zručnosťami, ale aj tými, ktoré majú iní vodiči.

Kto musí PZP uzatvoriť? 

PZP musí mať každé vozidlo, ktoré sa používa na prepravu v cestnej premávke. Uzatvoriť ho tak musí vlastník, číže osoba zapísaná v dokladoch daného vozidla. 

Rovnako to platí aj vtedy, ak svoje vozidlo prenajímate. Vlastníkom ste stále vy, a preto PZP nemôže uzatvoriť nikto iný. 

Doklady k PZP

Po zaplatení povinného zmluvného poistenia dostanete aj niekoľko dokladov. K nim sa radia: 

  • poistná zmluva,

  • biela karta –doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia, ktorým sa reukazujete pri cestnej kontrole, 

  • zelená karta – doklad o zaplatení PZP, ktorým sa tiež preukazujete pri cestnej kontrole; zelená karta sa odosiela do jedného mesiaca od uzatvorenia zmluvy,

  • všeobecné podmienky, 

  • správa o nehode. 

Pokuta vás neminie 

Ak PZP neuzatvorite, no vozidlo pravidelne používate, je potrebné skôr či neskôr počítať s pokutou. Pokutu vám môžu ť uložiťpo klasickej cestnej kontrole. Policajti od vás budú pýtať okrem vodičského preukazu aj zelenú kartu, ktorá je akýmsi preukazom o platnom a zaplatenom PZP. 

Pri uložení pokuty sa prihliada na niekoľko faktorov. Najdôležitejším je závažnosť porušenia PZP. Výška pokuty sa však môže vyšplhať až na nepríjemných 3320 €. 

Možnosť vybrať pripoistenie 

K povinnému zmluvnému poisteniu je možnosť vybrať aj niekoľko typov pripoistenia. Vďaka nim si zaručíte vyššiu bezpečnosť na cestách. 

K najčastejším druhom pripoistenia s radia: 

  • pripoistenie čelného skla, 

  • pripoistenie parkovacích škôd,

  • pripoistenie živelných udalostí, 

  • pripoistenie osôb prepravovaných vozidlom. 

Keď vozidlo nepoužívate

Občas sa môže stať, že po uzatvorení PZP vozidlo prestanete na čas používať. V takomto prípade je možné dočasné vyradenie vozidla a odhlásenie z evidencie. Tým sa automaticky ruší aj povinné zmluvné poistenie. V tomto období ho preto nemusíte platiť. Je však dôležité dodať, že len čo je auto vyradené z evidencie, nesmiete ho používať

Ak chcete vyradiť vozidlo z evidencie, je potrebné spísať žiadosť, ktorú následne odovzdáte na dopravnom inšpektoráte. Okrem žiadosti musíte taktiež odovzdať tabuľky s evidenčným číslom. 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2