Na čo máte nárok pri oneskorenom lete?

Na čo máte nárok pri oneskorenom lete?

Postrachom všetkých cestujúcich je meškajúci alebo zrušený let. Čakanie na oneskorený let môže byť' unavujúce, zdĺhavé a dokáže poriadne vytočiť, ak prípadne nestihnete prestup na ďalší spoj. Letecké spoločnosti vás často nechajú na pospas osudu. Vedeli ste, že za spomínané nepríjemnosti môžete požiadať o odškodné? Prečítajte si za akých podmienok a na čo máte nárok pri oneskorenom alebo zrušenom lete. 

Európske nariadenie práva cestujúcich v leteckej doprave 

Vďaka Európskej únii a jej nariadeniu o ochrane spotrebiteľa v leteckej doprave, ktoré platí už od roku 2004, máte nárok na odškodné a poskytnutie pomoci leteckou spoločnosťou. A to v prípade meškania, zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu na palubu. Samozrejme, za niekoľkých podmienok. 

Oneskorený let

V prípade meškania odletu máte nárok na pomoc, náhradu výdavkov a spiatočný let. Všetko závisí od dĺžky meškania a letovej vzdialenosti. Ak vám mešká let z európskeho priestoru alebo ide o európsku leteckú spoločnosť, máte nárok na odškodnenie za oneskorený let až do výšky 600 €. 

Aby ste mohli pomyslieť na získanie náhrady za oneskorený let, musia byť splnené základné podmienky. Hlavné podmienky sú dĺžka oneskorenia letu v cieľovej destinácii, ako aj to, či ide o let spadajúci do regulácie EC 261/2004. 

Aby ste mohli žiadať o úhradu za oneskorenie letu v rámci európskej regulácie, musí: 

 • sa let uskutočniť v rámci Európskej únie alebo členského štátu (Nórsko, Švajčiarsko, Island). 
 • byt' odletová destinácia vo vnútri Európskej únie alebo členského štátu. 
 • let realizovať dopravca, sídliaci na území EÚ alebo členského štátu.
 

Kedy náhrada za oneskorený let pripadá do úvahy? 

 • ak váš let meškal viac ako 3 hodiny 
 • oneskorenie spadá pod zodpovednosť leteckej spoločnosti. Výnimku však tvoria mimoriadne okolnosti
 • ak je váš let zrušený menej ako 14 dní pred odletom a letecká spoločnosť vás o tom neinformovala včas
 
Na čo máte nárok pri oneskorenom lete?

Čo sú mimoriadne okolnosti?

Na to, aby vám letecká spoločnosť mohla vyplatiť finančnú náhradu za oneskorený let, nesmie ísť o mimoriadnu okolnosť. Pod mimoriadne situácie spadá: 

 • Zlé počasie 
 • Prírodná katastrofa 
 • Štrajk 
 • Bezpečnostné situácie 
 • Obmedzenie letovej prevádzky 
 

V týchto prípadoch je letecká spoločnosť zbavená povinnosti náhradu platiť. Vo všetkých ostatných prípadoch však máte nárok na získanie finančnej náhrady za oneskorenie letu. 

Tip 

Meškanie letu sa bohužiaľ predvídať nedá. Odporúčame vám mať pri cestách dostatočnú časovú rezervu. Odleťte o deň alebo dva skôr. Ak dôjde k meškaniu, nebudete sa musieť zbytočne stresovať, že niečo zameškáte. 

Ak má let meškanie 3 hodiny a viac, letecká spoločnosť je povinná vám poskytnúť občerstvenie a prístup k telefónnym hovorom a e-mailom. Pri oneskorenom lete v nočných hodinách máte nárok na ubytovanie a transfer medzi letiskom a hotelom, ako aj na finančné odškodnenie. 

Výška odškodného závisí od dĺžky letu:

 • 250 € – let je oneskorený o 3 hodiny a viac, dĺžka letu je do 1 500 km 
 • 400 € – let je oneskorený o 3 hodiny a viac, dĺžka letu je 1 500 až 3 500 km 
 • 600 € – let je oneskorený o 4 hodiny a viac, dĺžka letu je nad 3 500 km 
 

Vedeli ste že,... 

... ak vám let mešká 5 hodín a viac, letecká spoločnosť vám musí poskytnúť náhradu výdavkov na letenku? Ak máte aj prípojný let, musí vám ponúknuť let späť na letisko miesta odletu, a to v čo možno najkratšom termíne. 

Zmeškanie letu

Ak ste omeškali prvý let a vy v tom dôsledku nestihnete ďalší spoj, máte samozrejme nárok na odškodnenie. Kompenzáciu si ale nárokovať nemôžete ak zmeškáte prípojný let z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole alebo sa nedostavíte včas na nástup do lietadla na prestupnom letisku.  

Náhradu za zmeškaný let máte nárok len vtedy, ak ste si kúpili letenku na jednu rezerváciu a do cieľovej destinácie ste dorazili o viac ako 3 hodiny neskôr. Nezáleží na tom či je letecká spoločnosť, ktorá prevádzkuje prípojný let z EÚ alebo z krajiny mimo EÚ. Letecká spoločnosť vám musí poskytnúť pomoc a zaistiť vám náhradu za zmeškaný let do cieľovej destinácie.  

Na čo máte nárok pri oneskorenom lete?

Ak však lety majú každý svoju rezerváciu, letecká spoločnosť nemusí riešiť ani náhradný let, ani ubytovanie. Ďalšiu letenku a všetko ostatné si budete musieť zaobstarať na svoje náklady.

Výška odškodnenia sa rovnako ako v prípade oneskoreného letu stanovuje podľa letovej vzdialenosti: 

 • 250 € do 1 500 km 
 • 400 € od 1 500 km do 3 500 km
 • 600 € nad 3 500 km
 

O finančnú kompenzáciu môžete žiadať až do dvoch rokov od danej situácie. 

Pozor! Nárok na finančnú náhradu za zmeškanie letu však neplatí, ak bol let zrušený alebo oneskorený z dôvodu mimoriadnych situácií. Nárok na odškodnenie máte,  ak k zrušeniu či meškaniu došlo kvôli technickej poruche. 

Počas čakania na náhradný let máte právo na občerstvenie, telefonát a email. Ak ste zmeškali let v noci, malo by vám byť zabezpečené aj ubytovanie a transfer medzi letiskom a hotelom.  

Vedeli ste, že... 

... si môžete vybaviť aj cestovné poistenie? Tieto často zahŕňajú poistenie týkajúce sa leteckej dopravy, ako napríklad poistenie batožiny a poistenie storna letenky. Niektoré poisťovne ponúkajú poistenie meškania letu, avšak za určitých podmienok. Poisťovne cestujúcemu preplácajú náklady do určitých limitov. 

Ako požiadať o náhradu za oneskorený alebo zmeškaný let?

V prípade, že letecká spoločnosť nedodrží svoje povinnosti, podajte sťažnosť. Väčšinu ľudí odrádza od podania sťažnosti najmä fakt, že nevedia, na koho sa majú obrátiť. Na stránke Európskej komisie nájdete formulár, ktorý vyplníte a pošlete na zákaznícke oddelenie danej leteckej spoločnosti. Ak sa vám neozvú, máte možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá rieši všetky podobné prípady. Vymáhanie náhrady za oneskorený či zmeškaný let môže byť' zdĺhavý a namáhavý proces, no máte na to nárok, a preto by ste sa ho nemali vzdať. 

Záver

Čakať kvôli oneskorenému, zmeškanému alebo zrušenému letu na letisku je nepríjemná vec. Nárok na odškodnenie máte ako cestujúci vtedy, keď je let oneskorený o 3 hodiny a viac, oneskorenie je zapríčinené leteckou spoločnosťou (výnimku tvoria mimoriadne okolnosti) alebo ak je váš let zrušený menej ako 14 dní pred odletom a letecká spoločnosť vás o tom neinformovala. Výška finančnej kompenzácie sa pohybuje od 250 do 600 € a závisí od dĺžky letu. 

Ubytovanie s prevozom do hotela a späť je spoločnosť povinná zaistiť vtedy, keď nedokáže zabrániť oneskoreniu letu v danom dni. 

V prípade, že sa o vás letecká spoločnosť nedokázala postarať, uchovajte si všetky doklady a účty za výdavky, ktoré ste museli kvôli oneskoreniu alebo zrušeniu letu vynaložiť. I keď o odškodnenie môžete žiadať až 2 roky spätne, na nič však nečakajte. Ihneď podajte sťažnosť. 

Spočítať cenu

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Za určitých podmienok máte nárok na odškodnenie za meškanie alebo zrušenie letu. Prečítajte si kedy a ako môžete požiadať o kompenzáciu.