Na čo máte nárok pri oneskorenom lete?

Na čo máte nárok pri oneskorenom lete?

Meškajúci alebo zrušený let je postrachom všetkých cestujúcich. Čakanie na oneskorený let je nielen unavujúce a zdĺhavé, ale navyše vám dokáže cestovanie poriadne skomplikovať, o zrušení letu ani nehovoriac. Vedeli ste však, že v súvislosti s uvedenými nepríjemnosťami môžete leteckú spoločnosť požiadať o odškodné? Prečítajte si, na čo a za akých podmienok máte pri oneskorenom alebo zrušenom lete nárok.

Európske nariadenie práva cestujúcich v leteckej doprave 

Vďaka Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktoré platí už od roku 2004, máte nárok na náhradu a poskytnutie pomoci leteckou spoločnosťou. A to v prípade meškania, zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu na palubu. Samozrejme, po splnení niekoľkých podmienok. Spoločné pravidlá sa vzťahujú na:

 • lety v rámci Európskej únie,

 • lety z letísk Európskej únie do tretích krajín,

 • lety z tretích krajín do Európskej únie, ak cestujúcich prepravoval letecký dopravca, ktorý má sídlo v EÚ.

 

Medzi letiská Európskej únie patria aj letiská v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande.

Meškanie letu

V prípade meškania odletu máte nárok na pomoc, náhradu výdavkov a spiatočný let. Všetko závisí od dĺžky meškania a letovej vzdialenosti. Ak vám mešká let z európskeho priestoru alebo ide o európsku leteckú spoločnosť, máte nárok na odškodnenie za oneskorený let až do výšky 600 €. 

Cestovné poistenie na dovolenku

Náhrada za oneskorený let pripadá do úvahy, ak váš let meškal viac ako 3 hodiny, a dôvodom meškania nie je žiadna výnimočná situácia (ako napr. zlé počasie, prírodná katastrofa, vojnový konflikt, teroristický útok a p.). Cestujúci majú v týchto prípadoch nárok na odškodnenie meškania lietadla vo výške:

Meškanie letu - kompenzácia: 

 1. 250 eur - pre lety na vzdialenosť do 1 500 km;

 2. 400 eur - pre lety v rámci spoločenstva nad 1 500 km a všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km;

 3. 600 eur - pre všetky lety, ktoré nespadajú pod písmená a) alebo b). 

TIP

Ak vám takúto starostlivosť dopravca neposkytol, vyžiadajte si doklad o neposkytnutí starostlivosti. Uschovajte si doklady súvisiace s vašimi výdavkami na občerstvenie, ubytovanie alebo transfer a následne požiadajte leteckú spoločnosť o ich refundáciu.

Ak čakáte na let do 1 500 km dlhšie ako 2 hodiny, letecká spoločnosť je povinná vám poskytnúť občerstvenie, prístup k telefónnym hovorom a e-mailom, prípadne aj zabezpečiť ubytovanie s transferom medzi letiskom a hotelom, ak si meškanie vyžaduje ubytovanie na 1 alebo viac nocí. 

Ak let mešká viac ako 5 hodín alebo bol let zrušený, ste oprávnený požadovať vrátenie ceny letenky.

Čo sú mimoriadne okolnosti?

Na to, aby vám letecká spoločnosť mohla vyplatiť finančnú náhradu za oneskorený let, nesmie ísť o mimoriadnu okolnosť. Pod mimoriadne situácie spadá: 

 • Zlé počasie 
 • Prírodná katastrofa 
 • Štrajk 
 • Bezpečnostné situácie 
 • Obmedzenie letovej prevádzky 
 

V týchto prípadoch je letecká spoločnosť zbavená povinnosti náhradu platiť. Vo všetkých ostatných prípadoch však máte nárok na získanie finančnej náhrady za oneskorenie letu. 

Tip

Meškanie letu sa bohužiaľ predvídať nedá. Odporúčame vám mať pri cestách dostatočnú časovú rezervu. Odleťte o deň alebo dva skôr. Ak dôjde k meškaniu, nebudete sa musieť zbytočne stresovať, že niečo zameškáte.

Zrušenie letu 

Ďalšie kompenzácie sa týkajú zrušenia letu. Ak vás letecká spoločnosť o zrušení letu informovala v predstihu viac ako 14 dní pred termínom odletu a k zrušeniu nedošlo z dôvodu mimoriadnych okolností, môže vám ponúknuť dve riešenia. 

Zrušenie letu - kompenzácia: 

 • vrátenie peňazí za zrušený let - spoločnosť vám vráti cenu letenky do 7 dní od zrušenia letu alebo

 • zmenu rezervácie na iný let za porovnateľných podmienok.

Ak ide o zrušenie prípojného letu, môžete požiadať o vrátenie ceny letenky za neuskutočnenú časť cesty a o bezplatné zabezpečenie spiatočného letu do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti alebo počkať na náhradný let, ktorý vás dopraví na konečné cieľové miesto pri najbližšej príležitosti alebo v neskoršom dátume.

Ako môžete požiadať o náhradu?

V prípade, že letecká spoločnosť nedodrží svoje povinnosti, podajte sťažnosť. Väčšinu ľudí odrádza od podania sťažnosti najmä fakt, že nevedia, na koho sa majú obrátiť. V prvom rade podajte sťažnosť samotnému leteckému dopravcovi - buď prostredníctvom formulára, ktorý vám poskytne letecká spoločnosť alebo online na stránke dopravcu. Využiť môžete i formulár EÚ týkajúci sa práv cestujúcich v leteckej doprave. Priamo na leteckú spoločnosť sa obráťte aj v prípade, že ste letenku kupovali cez sprostredkovateľa (napr. Pelikan.sk, Letenky.sk a podobne).  

Ak vám letecká spoločnosť do 8 týždňov neodpovie, obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá tiež rieši podobné prípady. Podnet na vykonanie kontroly môžete podať poštou alebo online

Hoci vymáhanie náhrady za oneskorený či zmeškaný let môže byť' zdĺhavý a namáhavý proces, na kompenzáciu však máte nárok, a preto by ste sa jej nemali vzdať. O finančnú kompenzáciu môžete pritom žiadať až do 2 rokov od danej situácie. Odporúčame vám však so sťažnosťou nečakať a podať ju hneď, ako to bude možné. 

Nezabudnite na cestovné poistenie

Aby ste sa vyhli možným nepríjemnostiam, pred cestou si vybavte aj cestovné poistenie, prípadne si preverte, čo všetko zahŕňa cestovné poistenie k vašej platobnej karte. Produkty cestovného poistenia totiž často zahŕňajú poistenie týkajúce sa leteckej dopravy, ako napríklad poistenie batožiny, poistenie storna letenky a za určitých podmienok aj poistenie meškania letu. Ak bol váš let zrušený, kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poradí s ďalším postupom a pomôže vám dostať sa domov.

Zbaľte si cestovné poistenie

Výlet do zahraničia rozhodne neplánujte bez kvalitného cestovného poistenia. Uzavrite si ho jednoducho cez našu online kalkulačku nižšie a cestujte s väčším pocitom bezpečia.

Cestovné poistenie na dovolenku
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3