Ceny lekárskych zákrokov v zahraničí sú vysoké. Ako sa vyhnúť veľkým poplatkom za vyšetrenie?


Na Slovensku máme bežné výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou hradené zo systému verejného zdravotného poistenia. Situácia je však iná v prípade, že potrebujeme lekárske ošetrenie v zahraničí. Európsky preukaz poistenca nám totiž za hranicami nezabezpečí vždy plnú starostlivosť. Aké sú ceny lekárskych zákrokov v cudzine a ako sa vyhnúť vysokým poplatkom za vyšetrenie?

Lekárske ošetrenie v zahraničí vás môže vyjsť draho

Cena za ošetrenie v zahraničí závisí od rozsahu zranenia, vážnosti ochorenia a indikácie ďalších potrebných ošetrení či operačných zákrokov. O tom, koľko stojí ošetrenie v cudzine, vypovedajú aj údaje niektorých poisťovní.

Štatistiky poisťovne Allianz hovoria o tom, že najviac poistných udalostí Slováci tradične hlásili z obľúbených turistických destinácií, ako sú Turecko, Grécko či Chorvátsko. V roku 2021 v dôsledku pandémie a zmeny cestovateľských preferencií pochádzalo najviac hlásených škôd zo Slovenska a Českej republiky, ale napríklad aj z Austrálie, kde sú ľudia na dlhodobejších študijných či pracovných pobytoch.

Vážne úrazy či choroby sa však dovolenkárom nevyhýbali ani počas pandémie. Za všetky z nich vypovedajú najväčšie poistné udalosti evidované počas posledných dvoch rokov. Ako uvádza riaditeľ odboru likvidácie Allianz Milan Rajec, „najväčšou poistnou udalosťou v posledných dvoch rokoch bolo tráviace ochorenie v Španielsku, kde sme za ošetrenie a liečbu klienta uhradili 55-tisíc eur. V ďalšom prípade klient pri jazde na motorke v Thajsku utrpel nehodu a zranil si obe nohy. Náklady za liečbu dosiahli takmer 44-tisíc eur. Ďalší klient si pri nehode na motorke v Indonézii zlomil kľúčnu kosť. Účet v nemocnici presiahol 17-tisíc eur.“

Pri cestách do zámoria, napríklad do USA a Kanady, sú náklady ešte výraznejšie. Pri vážnejších nehodách a dlhodobých hospitalizáciách sa pohybujú až v státisícoch eur.

Ako sami vidíte, náklady na ošetrenie sú v zahraničí neraz veľmi vysoké a skúsenosti turistov ukazujú, že podcenenie cestovného poistenia sa nevypláca. A to ani v prípade, že cestujete po Európe a vlastníte európsky preukaz poistenca.


Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť až na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny. A to za veľmi prijateľné ceny.


Cestovanie po Európe: nestačí európsky preukaz poistenca?

V členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku (a v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj v Srbsku, Macedónsku a Čiernej hore) máme nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe  európskeho preukazu zdravotného poistenia. Tento preukaz vám vydá vaša zdravotná poisťovňa bezplatne.

S európskym preukazom poistenca máte v zahraničí rovnaké práva ako domáci pacienti, avšak s istými obmedzeniami. Európsky preukaz vám totiž nepokryje náklady za spoluúčasť poistenca, náklady na prevoz na Slovensko a repatriáciu a tiež ani náklady pri ošetrení v zdravotníckych zariadeniach a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. Z verejného zdravotného poistenia sú v zahraničí teda kryté len výdavky na liečbu v štátnych zdravotníckych zariadeniach a v obmedzenom rozsahu. Súkromné zariadenia európsky preukaz zdravotného poistenia neakceptujú.

Európska kartička vám teda nebude stačiť napríklad v prípadoch, že vo verejnom zdravotníckom zariadení vám nebudú môcť poskytnúť starostlivosť v potrebnej kvalite, takéto zariadenie nebude k dispozícii (vo väčšine turistických oblastiach prevažujú súkromné zariadenia), resp. verejné zdravotnícke zariadenie nebude najbližšie dostupným zdravotníckym zariadením v urgentných prípadoch.

Na základe európskeho preukazu poistenca vám síce v zahraničí poskytnú aspoň základnú zdravotnú starostlivosť, ale môžete sa dostať do situácie, kedy budete musieť za ošetrenie zaplatiť. V niektorých krajinách zaplatíte celý zákrok a poisťovňa vám ho preplatí spätne, pričom vám ale zúčtuje prípadnú spoluúčasť, takže poskytnutá zdravotná starostlivosť nebude bezplatná. V jednotlivých krajinách musíte totiž rátať aj s určitými doplatkami za zdravotnú starostlivosť. Napríklad vo Francúzsku doplatíte 30 % z ceny výkonu. V Grécku zaplatíte 25 % z ceny liekov, prípadne ich uhradíte v plnej výške. V Taliansku vám tieto náklady poisťovňa nepreplatí, aj keď máte európsky preukaz zdravotného poistenia.

Riešením je komerčné cestovné poistenie

Čo vám teda môžeme na cestách po svete odporúčať? Najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov Európskej únie je kombinácia európskeho preukazu zdravotného poistenia a komerčného cestovného poistenia. Pri cestách mimo Európu vám európska kartička nepomôže a spoľahnúť sa môžete len na samotné komerčné poistenie.

Cestovné poistenie vás navyše ochráni nielen v prípade choroby či zranenia, ale napríklad aj pri strate batožiny alebo iných neočakávaných situáciách, s ktorými sa v zahraničí môžete stretnúť. Súčasťou cestovného poistenia bývajú navyše aj asistenčné služby, ktoré v prípade problémov zaiste oceníte.