Prečo si nevyberať PZP len podľa ceny?

Nie je rozdiel, či za PZP zaplatíte 80, 100, alebo 150 eur. A to za rovnaké vozidlo, len v rozdielnej poisťovni. Dnes si môžete na internete porovnať ponúkané ceny PZP prakticky okamžite, ale nie vždy sa oplatí siahnuť len po ten najnižšej sume. Pretože fakt, že PZP sa vás vlastne netýka a treba ho teda mať čo najnižšie, nie je až tak celkom pravdivý.

Spočítať ceny

Zákonné limity sú dané, ale…

Ako to už chodí, všetko čo určuje zákon je len akési nutné minimum. To platí aj pri PZP a zákonom stanovené krytie je definované ako:

5 000 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti,

1 000 000 € pre škodu na majetku (+ nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku).

To na bežné dopravné nehody stačí. Lenže treba povedať, že čo sa týka komplexnosti, tak PZP patrí k najkomplexnejším poisteniam a kyje úrazy, škody na majetku, zdraví, dokonca aj úmrtia. Pravda je však taká, že rozsah krytia škôd je azda najväčší zo všetkých existujúcich typov poistenia. A tak sa aj v rámci ponuky poistení rôznia krytia, ktoré prevyšujú zákonný rámec. Pri bežnej nehode osobného automobilu je krytie postačujúce, napríklad pri nehode kamióna s vínom môže byť už otázne. Ak výška krytia by preto mohla byť niečo, čo vodič bude sledovať aspoň jemne v porovnaní s cenou poistky. Niekedy pár eur na poestení zvykne zvýšiť limity krytia o niekoľko stotisíc.

Nie je to len poistenie pre iného

Poisťovne dlhodobo brali PZP ako povinnú jazdu. Aj vodiči ho tak vnímali, no v posledných rokoch pribúda poisťovní, ktoré k PZP pripájajú benefity aj pre samotného vodiča. PZP tak môže využiť aj pre vlastnú potrebu. Typickým príkladom sú pripoistenia. Napríklad pneumatiky, čelného skla, stretu so zverov, alebo základných živelných katastroch. Niektoré poisťovne dokonca pridávajú takéto pripoistenia ako bonus. Určite si aj túto položku pri porovnávaní všimnite.

Asistenčné služby

Rozdiely medzi PZP môžu spočívať aj v tom či poisťovňa poskytuje k produktu asistenčné služby. Často sa stáva, že cenovo najnižšie produkty vôbec neobsahujú asistenčné služby. Tie totiž nie sú zákonom určené ani prikázané. A hoci teda z poistného plnenia v rámci PZP ako vodič neuvidíte ani cent, asistenčné služby môžu byť pre vás veľmi praktické V rámci nich môžu byť zahrnuté služby ako odťah vozidla, náklady na úschovu vozidla, pomoc pri oprave defektu, nedostatku paliva, natankovaní nesprávneho typu paliva, zabuchnutí alebo strate kľúčov, alebo aj náklady na ubytovanie alebo prepravu do miesta bydliska. Kvalitné asistenčné služby kryjú tieto udalosti nielen následkom nehody, ale aj ak sa vám stanú bez kolízie. Navyše ako Slovensku, tak aj v zahraničí. Preto sa túto položku určite oplatí zvážiť.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7