Dopravné označenie

Od minulého roku začali pribúdať na cestách nové dopravné značky a značenia. Mení sa ich tvar, symbol a niekedy aj význam. Okrem toho sa ale sprísnili aj niektoré zákazy. Jedným z nich je používanie telefónu za volantom. Chcete vedieť, aké zmeny vás čakajú v cestnej premávke? Prečítajte si náš článok.

Malá šípka, veľké problémy

Od apríla 2020 ste na slovenských cestách mohli zaznamenať isté zmeny. Ide prevažne o zvislé dopravné značky Zákaz státia, Zákaz zastavenia a Parkovanie. Pod týmito značkami sa zvykli nachádzať dodatkové tabule, ktoré mali na starosti územnú platnosť danej značky.

Videli ste niekedy značku Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľou, ktorá ukazovala šípkou nahor? Znamenalo to, že ste nemohli vaše vozidlo zastaviť za touto značkou. Mohli ste zastaviť až za najbližšou značkou Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľou so šípkou nadol. 

Rovnako to bolo so značkami Zákaz státia a Parkovanie. Tomu je ale koniec. Príloha č. 3 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. upravuje používanie šípok v spojitosti so spomenutými značkami. Na najväčších dopravných značkách sa šípky presunuli priamo do hlavného značenia.

Hľadáte ideálne PZP pre vaše vozidlo? Skúste našu online kalkulačku, kde si porovnáte množstvo ponúk.

Uzavrieť výhodné PZP

Ako sa vyznať v nových dopravných označeniach?

Všetky tri značky majú spoločnú jednu vec. Sú ňou biele šípky ukazujúce okraj vozovky a začiatok platnosti značky. Pri značkách Zákaz zastavenia a Zákaz státia biela šípka v hornej polovici značky znamená začiatok územnej platnosti značky a okraj vozovky.

Biela šípka na dolnej polovici značky znamená koniec územnej platnosti značky. Ak sú vyznačené obe šípky naraz, znamená to priebeh územnej platnosti. Pre jednoduché zapamätanie a orientáciu si to ukážeme v odrážkach.

Značka Zákaz zastavenia a Zákaz státia

 • šípka v hornej polovici značky smerujúca do ľava značí pravý okraj vozovky a začiatok územnej platnosti,

 • šípka v hornej polovici značky smerujúca do prava značí ľavý okraj vozovky a začiatok územnej platnosti,

 • šípka v dolnej polovici značky smerujúca do ľava značí ľavý okraj vozovky a koniec územnej platnosti,

 • šípka v dolnej polovici značky smerujúca do prava značí pravý okraj vozovky a koniec územnej platnosti,

 • obe šípky naraz značia pokračovanie územnej platnosti značky.

 

Značka Parkovanie

 • šípka vedľa písmena „P” smerujúca do ľava znamená začiatok územnej platnosti značky,

 • šípka vedľa písmena „P” smerujúca do prava znamená koniec územnej platnosti značky,

 • obe šípky naraz značia pokračovanie územnej platnosti značky.

 

Vedeli ste, že...

pokuta za porušenie zákazu zastavenia môže byť až 78 eur? Ak ju ale uhradíte do 15 dní, znižuje sa jej suma na 52 eur. 

Marcové novinky v zákonoch

Marec 2022 sa niesol v znamení bezpečnosti cyklistov. Veľa vodičov na nich nadáva a nenávidí ich predbiehať. Zmena v novele zákona ich predbiehanie ešte sťažila. Doteraz musel vodič dbať na zvýšenú opatrnosť a pri predchádzaní zachovať dostatočný odstup.

Od marca je to zadefinované do dvoch bodov:

 • pri rýchlosti do 50 km/h, najmä v mestách a obciach, má vodič pri predbiehaní cyklistu dodržať bočný odstup minimálne 1 m,

 • pri rýchlosti nad 50 km/h, na cestách mimo miest a obcí, je určená minimálna hranica odstupu na 1,5 m od cyklistu.

 

Vodiči ale nie sú jediní, ktorí sa musia držať nových pravidiel. Cyklisti po novom nesmú jazdiť viacerí za sebou. Je to z dôvodu veľkého množstva cyklistov, ktorý boli rozťahaní za sebou, čím obmedzovali vodičov. Presné znenie závisí aj od typu ciest:

 • Na poľných alebo lesných cestách a v obytných zónach môžu jazdiť cyklisti aj dvaja vedľa seba.

 • Na hlavných ťahoch môžu jazdiť takýmto spôsobom maximálne dvaja cyklisti. Vedľa seba môžu jazdiť len vtedy, ak pôjde o skupinu minimálne šiestich cyklistov, pričom vytvoria takzvaný balík.

 

Kedy má cyklista prednosť?

Cyklochodníky a cyklocesty sú v zahraničí už bežná vec, ale čím ďalej tým viac sa objavujú aj na Slovensku. S tým prichádzajú aj nové zákony o prednosti na týchto pozemných komunikáciách.

Zmeny sa dotkli prednosti v jazde, ak cyklista jazdí po samostatnej cykloceste rovnobežnej s hlavnou cestou. Ak príde ku križovatke, pri ktorej nemusí prechádzať cez hlavnú cestu, vodič mu musí dať prednosť. 

Kým sa ale bude môcť cyklista spoľahnúť na tento zákon, chvíľu to potrvá. Ide najmä o informovanosť vodičov. Ak sa túto novinku nedozvedia, môže prísť k vážnym stretom vodiča s cyklistom. Cyklista musí byť preto mimoriadne opatrný, aj keď má prednosť v jazde.

Zákaz parkovania na chodníku nakoniec nebude

Parlament odhlasoval prechodné obdobie, ktoré trvalo 2 týždne, kedy vozidla nesmeli parkovať na chodníkoch. Týkalo sa to najmä obytných zón. Od 12. 4. 2022 sa povolenie státia na chodníkoch opäť umožnilo. Platiť to bude do 30. septembra 2022.

Dovtedy majú samosprávy a mestá čas, aby označili chodníky, kde sa môže parkovať. Inde stáť na chodníku nebude možné. Parlament schválil zákon, ktorý umožňuje parkovanie na chodníkoch týmto vozidlám:

 • vozidlá len do hmotnosti 2800 kg, 

 • elektrické kolobežky s pomocným motorčekom.

 

Telefón za volantom

Ide jednoznačne o najčastejšiu príčinu vzniku dopravných nehôd, a to aj napriek tomu, že vodiči môžu využívať handsfree zariadenie. Moderné autá majú handsfree priamo vo svojom infotainmente. Zmeny sa tak týkajú navýšenia pokút alebo odobratia vodičského preukazu.

Presné znenie tohto zákazu znie takto: 

„Počas vedenia vozidla držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.”

Záver

Okrem zmien dopravných značiek a iných zákonov je dôležité mať aj kompletnú povinnú výbavu a uzatvorené PZP, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla.

Uzavrieť PZP