Nehoda dvoch áut

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa na slovenských cestách zvýšil počet áut registrovaných na Ukrajine, čo môže so sebou priniesť aj vyšší počet nehôd spôsobených týmito vozidlami. Za bežných okolností to vyrieši povinné zmluvné poistenie vinníka. Často sa však stáva, že ukrajinské vozidlá poistenie platné na Slovensku nemajú. Kto v takomto prípade uhrádza vzniknutú škodu?

Škody zatiaľ uhrádza Slovenská komora poisťovateľov

Ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú spôsobilo vozidlo registrované na Ukrajine, ktoré má vo svojej domovskej krajine uzavretú poistku platnú aj na Slovensku, úhrada škody sa vybavuje pomerne jednoducho. Vodič si pripraví svoju zelenú kartu a postupuje cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (SKP). SKP vyhľadá príslušnú ukrajinskú poisťovňu a jej partnerskú inštitúciu na Slovensku, ktorá potom škodovú udalosť rieši s poškodeným klientom. 

Väčšina utečencov z Ukrajiny má však svoje vozidlo poistené výlučne pre územie Ukrajiny. Znamená to, že ich vozidlá prechodom slovenskej hranice zostali bez akejkoľvek poistnej ochrany. Pre prípad, že takéto nepoistené vozidlo spôsobí na území Slovenska dopravnú nehodu, sa našlo zatiaľ dočasné riešenie.

Už v marci 2022 Slovenská komora poisťovateľov (SKP) publikovala verejný prísľub, že škody, ktoré budú spôsobené vozidlami registrovanými na Ukrajine do konca marca, uhradí z garančného fondu poisťovateľov. Neskôr prísľub predĺžila do konca apríla. Znamená to, že škody spôsobené ukrajinskými vozidlami do 30.4.2022 uhrádza SKP. Uhrádza však iba tie škody, za ktoré zodpovedá majiteľ vozidla evidovaného na Ukrajine. Na webovej stránke SKP aktuálne informuje, že opäť predlžuje prísľúb do konca júna 2022.

Ak škoda, naopak, vznikne na ukrajinskom vozidle, nárok na náhradu škody si poškodený uplatní u poisťovateľa motorového vozidla, ktoré nehodu spôsobilo a poisťovňa rieši nehodu ako bežnú domácu škodu. S nárokom na náhradu škody sa môže poškodený na SKP obrátiť len v prípade, ak by išlo o škodu spôsobenú nepoisteným vozidlom alebo vozidlom z iného členského štátu.

Všetky informácie vrátane tlačiva Správy o nehode v ukrajinskom jazyku sú k dispozícii na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk.

Poistenie pre ukrajinské vozidlá

Vodiči z Ukrajiny si môžu v Slovenskej kancelárii dohodnúť tzv. hraničné poistenie. Zjednodušene povedané ide o povinné zmluvné poistenie, ktoré platí v celej Európskej únii. V tomto prípade je potrebné poslať na e-mailovú adresu SKP doklad totožnosti, technický preukaz motorového vozidla a obdobie, na ktoré sa má vozidlo poistiť.

Keďže je však hraničné poistenie z dlhodobého hľadiska drahšie ako klasická povinná poistka, pre utečencov, ktorí sa plánujú zdržať na Slovensku dlhšie, sa odporúča preregistrovať vozidlo na slovenské značky a uzavrieť povinné zmluvné poistenie v komerčnej poisťovni.

V Českej republike už bolo bezplatné krytie škôd predĺžené najmenej do 31. augusta 2022.

Uzavrieť PZP

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Za bežných okolností sa škody riešia z PZP vinníka. Kto však uhrádza vzniknutú škodu, ak ukrajinské vozidlo nemá poistenie platné na Slovensku?