K čomu slúži zelená karta a prečo bielu už nepotrebujete?

zrušení biele karty

Slovenským vodičom povinnosť preukazovať pri policajnej kontrole zelenú a bielu kartu. skončila v októbri 2019. Vodiči tak už nemusia nosiť dve karty, ale iba jednu. Na čo všetko slúži zelená karta a prečo je potrebná?

Biela karta PZP a jej funkcia

Biela karta bola v minulosti dokladom o poistení vozidla, ktorý vydala každému poistencovi poisťovňa a ktorý potvrdzoval platnosť PZP na Slovensku. Nikde inde neplatila ako doklad o preukázaní povinného zmluvného poistenia. Na to slúžila zelená karta. Okolité krajiny takýto špeciálny doklad dokonca nemali, preto aj na Slovensku od 1. októbra 2019 biela karta prestala platiť. Poisťovne ju už nevydávajú. Vodiči tak už nemusia nosiť dve karty, ale iba jednu.

Zelená karta auta namiesto bielej

Motoristi by mali po novom preukazovať povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla už iba zelenou kartou, a to bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na Slovensku, alebo v zahraničí. Novela zákona o Exportno-importnej banke totiž zrušila vydávanie bielych kariet, ktoré potvrdzovali platnosť PZP iba na území Slovenska.

Povinné zmluvné poistenie

Medzinárodný doklad o PZP

Biela karta bola dokladom duplicitným, nakoľko PZP je nutné mať platné aj za hranicami. Ak je platné za hranicami, logicky netreba jeho duplicitné potvrdenie ešte aj na Slovensku. Medzinárodná karta automobilového poistenia má na rozdiel od bielej karty medzinárodnú platnosť a jej forma spĺňa štandardy krajín, ktoré patria do systému zelenej karty. Poisťovne dlhodobo upozorňovali na to, že vydávanie bielych kariet je zbytočnou administratívou, pretože zelená karta potvrdzuje stále to isté povinné zmluvné poistenie, ktoré si vodiči uzatvorili. Na rozdiel od havarijného poistenia už nemusíte napríklad jednotlivo rozširovať jej pôsobnosť. Pri havarijnom poistení si môžete vybrať, či máte poistenie platné doma, v okolitých krajinách, alebo v Európe. Pri PZP je krytie v cudzine automatické, a to v prípadoch, že spôsobíte nehodu za hranicami. Rovnako to platí, ak cudzinec spôsobí škodu na vozidle vám, vtedy bude hradená škoda z jeho PZP. Pri ceste za hranice tak nemusíte uzatvárať žiadne doplnkové poistenie automobilov. Spôsobené škody bude hradiť PZP, ktoré preukážete práve zelenou kartou.

Ak hľadáte výhodné povinné zmluvné poistenie, vyskúšajte online kalkulačku, kde si jednotlivé ponuky porovnáte a vyberiete si výhodné PZP podľa vašich preferencií.

Ako funguje systém zelenej karty?

Zelená karta je súčasťou systému, ktorý predstavuje medzinárodnú dohodu viacerých štátov a ich poisťovacích organizácií. Táto dohoda sa zaoberá krytím škôd na zdraví a majetku, ktoré boli zapríčinené osobami pochádzajúcimi z iného štátu. Systém predstavuje praktické riešenie nielen pre samotné krajiny, ale aj pre motoristov, ktorí nemusia pred vycestovaním uzatvárať žiadne iné špeciálne poistenie. Zelená karta im zabezpečuje krytie aj v iných krajinách.

Do systému zelenej karty patrí väčšina európskych krajín. Každá z nich má následne vytvorenú aj oficiálnu inštitúciu s názvom Kancelária zelenej karty.

Zoznam členských štátov nájdete priamo vo vašej zelenej karte. Pred vycestovaním by ste si mali skontrolovať, či sa v ňom nachádza aj štát, kam plánujete ísť.

Pre lepší prehľad prikladáme prehľadný zoznam členských štátov:

Kód krajiny Krajina  Kód krajiny  Krajina
A Rakúsko IS Island
AL Albánsko L Luxembursko
AND Andorra LT Litva
B Belgicko LV Lotyšsko
BG Bulharsko M Malta
BH Bosna a Hercegovina MA Maroko
BY Bielorusko MC Monako
CH Švajčiarsko MD Moldavsko
CY Cyprus MK Macedónsko
CZ Česká republika N Nórsko
D Nemecko NL Holandsko
DK Dánsko P Portugalsko
E Španielsko PL Poľsko
EST Estónsko RO Rumunsko
F Francúzsko RSM Republika San Marino
FIN Fínsko RUS Rusko
FL Lichtenštajnsko S Švédsko
GB Spojené kráľovstvo SRB Srbsko a Čierna hora
GR Grécko SCV Vatikán
H Maďarsko SK Slovenská republika
HR Chorvátsko SLO Slovinsko
I Taliansko TN Tunisko
IL Izrael TR Turecko
IR Irán UA Ukrajina
IRL Írsko -

-

 

V niektorých z týchto krajín sa musíte pri cestnej prehliadke preukazovať zelenou kartou, v iných nie. Podrobné informácie nájdete na oficiálnej webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Keď zelená karta neplatí

Cestujete do krajiny, kde zelená karta neplatí? V tom prípade musíte využiť iné riešenie, ktorým je hraničné poistenie. Ide o špeciálny typ poistenia, ktorý sa využíva len v určitých situáciách, ako napríklad cesta do zahraničia, kde neplatí vaše PZP alebo dovoz áut zo zahraničia. Tieto autá ešte nemajú PZP, no musia byť kryté nejakým poistením, aby sa mohli dopraviť na Slovensko.

Hraničné poistenie si vybavujete len na obdobie, keď ste na dovolenke. Nezabudnite však, že musí platiť aj počas cesty do cieľovej destinácie a následne aj počas cesty domov. V prípade, že sa stane nejaká škodová udalosť, prepláca ju miestna poisťovňa.

Hraničné poistenie je tak skvelou alternatívou pre všetkých vodičov, ktorí potrebujú poistenie aj v krajinách, kde PZP neplatí.

Rada odborníka

Uzatvorenie hraničného poistenia je pomerne jednoduché. Urobiť tak môžete na určených hraničných priechodoch vybranej krajiny prostredníctvom vybraných poisťovateľov.

Stáva sa, že pod vplyvom určitých udalostí sa platnosť zelenej karty v niektorej krajine obmedzí. V júni 2022 tak stratila zelená karta platnosť na území Ruska a Bieloruska, kde vám PZP nebude platné. 

Od 1. 1. 2024 prestáva platiť zelená karta i na území Iránu, preto ak sa chystáte navštíviť túto krajinu, budete potrebovať hraničné poistenie. Toto isté nariadenie je platné i pre občana Iránu chystajúceho sa na Slovensko, ktorý musí disponovať taktiež s hraničným poistením, lebo jeho zelená karta nebude na Slovensku akceptovaná.

Čo musí obsahovať zelená karta?

Vozidlá podľa systému zelenej karty patria do siedmich základných tried, podľa kategórie daného vozidla. Platná zelená karta musí obsahovať niekoľko základných informácií, a to:

  • Informáciu o jej platnosti – platnosť zelenej karty je jeden technický rok. Znamená to, že nekopíruje kalendárny rok. Začiatok jej platnosti môže byť od ľubovoľného dátumu.

  • Identifikačné číslo zelenej karty – jeho tvar je kód krajiny / kód poisťovne / číslo poistnej zmluvy. Napr. SK/012/0000012345.

  • Zoznam všetkých krajín, v ktorých je zelená karta platná – v tomto zozname si overíte, či je PZP platné aj v krajine, kam sa chystáte, alebo si budete musieť vybaviť hraničné poistenie.

  • Informácie o poistníkovi – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

  • Informácie o poisťovni – názov poisťovne, adresa a podpis splnomocnenca (osoby, ktorá vám poistenie vybavovala).

  • Informácie o vozidle – evidenčné číslo, továrenská značka a kód kategórie.

 

Originál alebo duplikát?

Keď si vybavíte PZP, poisťovňa vám pošle originál a duplikát zelenej karty. Zákon presne nevymedzuje, ktorú z možností by ste mali nosiť pri sebe, preto sa môžete sami rozhodnúť. Odborníci však odporúčajú počas bežných dní nosiť pri sebe kópiu a originál so sebou vziať napríklad vtedy, keď idete do zahraničia.

Doklady si skontrolujte

Zelenou kartou budú musieť vodiči preukazovať platnosť PZP, ak ich napríklad zastaví policajná hliadka. Preukazovať sa ňou budú aj pri prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte. Pri zániku PZP bude klient povinný vrátiť už iba zelenú kartu.

Spočítať ceny PZP
 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 10