K čomu slúži zelená karta a prečo bielu už nepotrebujete?

zrušení biele karty

Prakticky do konca roka 2019 potrebovali slovenskí vodiči pri policajnej kontrole zelenú a bielu kartu. Boli to doklady o preukázaní, že zaplatili povinné zmluvné poistenie. Táto povinnosť však platila len do októbra 2019. Biele karty týmto mesiacom na Slovensku skončili, zelené však ostali v platnosti a prebrali aj ich funkciu.

Karta, ktorú musíte mať vždy pri sebe

Preukázať zaplatené PZP je povinnosťou vodiča pri každej policajnej prehliadke na ceste. Ale tak isto je nutné sa preukázať platným PZP aj pri predaji, či registrácii vozidla.  

Biela karta bola v minulosti dokladom o poistení vozidla, ktorý vydala každému poistencovi poisťovňa a ktorý potvrdzoval platnosť PZP na Slovensku. Nikde inde neplatila ako doklad o preukázaní povinného zmluvného poistenia. Na to slúžila zelená karta. Dokonca okolité krajiny takýto špeciálny doklad rovnako nemali, preto aj na Slovensku od 1. októbra 2019 biela karta prestala platiť, poisťovne ju už nevydávajú. Vodiči tak už nemusia nosiť dve karty, ale iba jednu.

Zelená karta namiesto bielej karty

Motoristi by mali po novom preukazovať povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla už iba zelenou kartou, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na Slovensku alebo v zahraničí. Novela zákona o Exportno-importnej banke totiž zrušila vydávanie bielych kariet, ktoré potvrdzovali platnosť PZP iba na území Slovenska. Vodičom preto odporúčame čo najskôr si skontrolovať, či majú originál zelenej karty pri sebe.  Pretože mnoho vodičov nosilo len bielu kartu, keďže nechodili do zahraničia. Už to bude inak, pri novom PZP už bielu kartu nečakajte vôbec.

zelena karta na Slovensku

Medzinárodný doklad o povinnom zmluvnom poistení

Biela karta bola dokladom duplicitným, nakoľko PZP je nutné mať platné aj za hranicami. Ak je platné za hranicami, logicky netreba jeho duplicitné potvrdenie ešte aj na Slovensku.  Medzinárodná karta automobilového poistenia má na rozdiel od bielej medzinárodnú platnosť a jej forma spĺňa štandardy krajín, ktoré patria do Systému zelenej karty. Poisťovne dlhodobo upozorňovali na to, že vydávanie bielych kariet je zbytočnou administratívou, pretože zelená karta potvrdzuje stále to isté povinné zmluvné poistenie, ktoré si vodiči uzatvorili. V roku 2020 už teda biele karty pri dokladoch nenájdete. 

Medzinárodne platná

Zelená karta je začlenená v systéme povinného zmluvného poistenia a je platná medzinárodne. Na rozdiel od havarijného poistenia už nemusíte napríklad jednotlivo rozširovať jej pôsobnosť. Pri havarijnom poistení si môžete vybrať, či máte poistenie platné doma, v okolitých krajinách, alebo v Európe. Pri PZP je krytie v cudzine automatické. To pre prípady, že spôsobíte nehodu za hranicami. Ale rovnako, ak cudzinec spôsobí škodu na vozidle vám, bude hradená škoda z jeho PZP. Pri ceste za hranice tak nemusíte uzatvárať žiadne doplnkové poistenie automobilov, ak nechcete mať to vlastné poistenie havarijné. Spôsobené škody bude hradiť PZP, ktoré preukážete práve zelenou kartou.

Doklady si kontrolujte

Zelenou kartou budú musieť vodiči preukazovať platnosť PZP, ak ich napríklad zastaví policajná hliadka. Preukazovať sa ňou budú aj pri prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte. Pri zániku PZP bude klient povinný vrátiť už iba zelenú kartu. 

„Vodičom preto odporúčame, aby si skontrolovali, či majú pri sebe zelenú kartu. Ak niekto zistí, že napriek uzatvorenému poisteniu stále nemá originál zelenej karty, mal by sa obrátiť na svoju poisťovňu. Mohlo sa tak stať kvôli tomu, že niektorí klienti nestihli dodať načas technické preukazy a preto im poisťovňa originál kariet ešte neposlala. V takom prípade odporúčame čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel UNIQA Július Baláž. 

Nosenie zelenej karty určite nepodceňujte. V prípade, že vás zastaví policajná hliadka nemáte pri sebe doklady, alebo sú neúplné, hrozí vám pokuta až 80 eur.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2