Koronavírus: Čo by ste mali vedieť pred cestou do zahraničia?

Poistenie GAP

Koronavírus zmenil fungovanie v takmer všetkých sférach života. Medzi najzásadnejšie oblasti, ktoré ovplyvnil, patrí nepochybne aj cestovanie. Ak sa teda chystáte do zahraničia, mali by ste rátať so značnými obmedzeniami.

Cestovanie v časoch koronavírusu

Situácia ohľadom nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, je mimoriadne vážna. Svet hlási postupne ďalšie a ďalšie tisícky prípadov nakazených a jednotlivé krajiny tomu prispôsobujú aj epidemiologické opatrenia

Inak tomu nie je ani na Slovensku. Aj u nás platia nariadenia a s tým súvisiace obmedzenia. Krajiny sú z epidemiologického hľadiska rozdelené na menej rizikové a ostatné krajiny - teda také, kam môžete cestovať bez akýchkoľvek obmedzení či tých, po ktorých návšteve musíte absolvovať test alebo karanténu.

Od 11. januára 2021 platia podľa Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky nasledovné obmedzenia na hraniciach:

Menej rizikové krajiny

Pre menej rizikové krajiny platí pri návrate na Slovensko voľný prechod cez hranice bez toho, aby ste museli absolvovať karanténu a test na COVID-19.  Medzi takéto krajiny patrí už len 9 štátov. Sú to Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.

Ostatné krajiny

Ak sa od od 11. januára na Slovensko vraciate z krajiny, ktorá nie je v predchádzajúcom zozname menej rizikových krajín uvedená, pri návrate dodržiavajte nasledovný postup

1. Po príchode nastúpte do karantény. Izoláciu môžete absolvovať v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

2. Absolvujte RT-PCR test na ochorenie COVID-19, a to najskôr v piaty deň izolácie. Izolácia sa končí obdržaním negatívneho výsledku testu. Domáca izolácia je povinná aj pre osoby, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti.

 

Výnimka: Ak ste pricestovali z členskej krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia sa končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok PCR testu. 

 

3. Registrujte sa cez formulár eHranica alebo sa nahláste telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu všeobecnému lekárovi. O tejto registrácii sa musíte vedieť v prípade potreby príslušníkom Policajného zboru SR.

Poznámka:Od 21. decembra 2020 platí povinnosť domácej izolácie aj pre osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo.

Alternatíva: Ak prichádzate na Slovensko z krajiny Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska mimo zoznamu menej rizikových krajín, namiesto registrácie a izolácie máte aj iné možnosti

  • preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR nie starším ako 72 hodín.
  • preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín.
 

V týchto prípadoch sa nemusíte registrovať ani absolvovať povinnú izoláciu. Rovnako ak máte v týchto krajinách trvalý pobyt a v posledných 3 mesiacoch ste prekonali ochorenie COVID-19, môžete sa na vstupe do SR preukázať príslušným potvrdením. 

Poznámka: Od 21. decembra platí pre všetky osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Veľkú Britániu, povinnosť domácej izolácie bez možnosti predísť jej preukázaním sa výsledkom PCR testu.

Cestovanie letecky

Od 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate. Pre osoby zabezpečujúce prepravu však platia osobitné ustanovenia.

Lety do zahraničia sú podmienené dodržiavaním prísnych opatrení. Okrem potreby vyplnenia formulára po návrate to však znamená aj to, že niektoré letecké spoločnosti môžu aj pri návrate do SR od vás požadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. O konkrétnych podmienkach sa informujte u svojej leteckej spoločnosti. 

Cestovné poistenie a koronavírus

Ak vás zaujímajú informácie týkajúce sa cestovného poistenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu, prečítajte si náš starší článok Kryje cestovné poistenie aj liečbu na koronavírus?

Uzavrieť cestovné poistenie pri ceste do zahraničia sa však aj v týchto časoch určite vyplatí. Ak chcete nájsť to najvýhodnejšie cestovné poistenie práve pre vás, porovnajte si ponuky jednotlivých poisťovní prostredníctvom našej online kalkulačky pre cestovné poistenie

Spočítať cestovné

Záverečná poznámka: Článok obsahuje zoznam krajín kategorizovaný podľa situácie platnej k 11.1.2020. Pri zahraničných cestách odporúčame skontrolovať aktuálnu situáciu na stránke Obmedzenia na hraniciach ministerstva zahraničných vecí. 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2