Informácie o cestovaní do zahraničia počas Covidu

Poistenie GAP

Koronavírus zmenil fungovanie v takmer všetkých sférach života. Medzi najzásadnejšie oblasti, ktoré ovplyvnil, patrí nepochybne aj cestovanie. Ak sa teda chystáte vycestovať, mali by ste poznať tieto informácie o cestovaní do zahraničia.

Cestovanie v časoch koronavírusu

Situácia ohľadom nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, je mimoriadne vážna. Svet hlási postupne nakazených novými infekčnejšími variantmi a jednotlivé krajiny tomu prispôsobujú aj epidemiologické opatrenia

Inak tomu nie je ani na Slovensku. Aj u nás platia nariadenia a s tým súvisiace obmedzenia. Od 23. decembra 2021 platí nová Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá upravuje režim na hraniciach a povinnosti domácej izolácie.

Podmienky cestovania na Slovensko

#1 Registrácia 

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je každá osoba staršia ako 12 rokov, ktorá vstúpi na územie Slovenska, povinná registrovať sa na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica, a to pri každom vstupe. 

Výnimky sa vzťahujú na: 

 • osoby do 12 rokov a dvoch mesiacov,

 • plne zaočkované osoby – prvá registrácia im platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Rada odborníka

Osobám, ktoré boli v posledných 14 dňoch v Juhoafrickej republike, Botswane, Namíbii, Lesotho, Eswatini, Mozambiku alebo v Zimbabwe a ktoré od 23. decembra 2021 vstúpia na Slovensko, sa nariaďuje domáca izolácia po dobu 14 dní. Skončiť sa môže aj skôr, a to v prípade obdržania dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR. Tieto testy sa môžu vykonať najskôr v prvý deň izolácie a následne v ôsmy deň izolácie.

#2 Karanténa

Každá osoba, ktorá 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, je povinná podstúpiť izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení. Karanténa sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 10. dňa, je ju však možné ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý sa môže vykonať najskôr na 5. deň.

Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali – končí sa vtedy, keď ostatným členom. Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.

Karanténa nie je povinná v prípadoch, ak ide o:

 1. plne zaočkované osoby – čiže také, ktoré majú:

  1. najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov),

  2. najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov),

  3. najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 (platnosť registrácie v eHranica je 6 mesiacov),

 1. osoby od 12 do 18 rokov za podmienky, že sa na žiadnu osobu v spoločnej domácnosti nevzťahuje režim domácej izolácie,

 2. osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované – tieto osoby musia predložiť potvrdenie a negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín,

 3. pendleri, ktorí počas 14 dní navštívili iba územie štátov Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Ukrajinu a zároveň: 

  1. majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň:

   1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území spomínaných štátov,

   2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce,

   3. vstupujú a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce,

  2. majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v štátoch Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 100 km od hraničného priechodu na Slovensko a zároveň:

   1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah,

   2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto vzťahu,

  3. sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach do 100 km od Slovenska,

 4. žiaci a študenti – ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň študujú, prípadne majú trvalý pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a zároveň študujú,

 5. osoby starajúce sa o blízkych príbuzných – musia mať trvalý pobyt na Slovensku alebo v niektorom zo susedných štátov Slovenska,

 6. poľnohospodári – trvalý pobyt na Slovensku alebo v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku,

 7. výnimky pri vykonávaní politickej funkcie – pri takomto vstupe je nutné preukázať sa potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,

 8. výnimky udeľované ministerstvami – pri takomto vstupe je nutné preukázať sa potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,

 9. hráči športového tímu, členovia realizačného výboru alebo rozhodcovia – pri takomto vstupe je nutné preukázať sa potvrdením s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,

 10. pracovníci v kultúre alebo výskume – napríklad redaktori, herci, reštaurátori a podobne – nutný je RT-PCR test nie starší ako 72 hodín,

 11. vodiči alebo členovia posádky – ide o vodičov alebo posádku osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, prípadne osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb z alebo na medzinárodné letiská do Česka, Poľska, Maďarska alebo Rakúska,

 12. pohreb blízkej osoby – okrem negatívneho RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, potrebujete aj doklad potrebný pri uplatnení výnimky. Môže to byť napríklad potvrdenie pohrebnej služby o konaní pohrebu, úmrtný list, lekárska správa a podobne.

Bližšie informácie o podmienkach jednotlivých výnimiek si vždy pred cestou skontrolujte vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá upravuje režim na hraniciach a povinnosti domácej izolácie.

Potvrdenie o vakcinácii, vykonaní PCR alebo antigénového testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 poskytuje tzv. digitálny COVID preukaz EÚ, ktoré sú od 1. júla 2021 jednotné. Okrem neho je možné preukazovať sa potvrdením o absolvovaní očkovania na Slovensku a tiež potvrdeniami z iných krajín. Toto potvrdenie však musí byť vyhotovené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Výnimky pre nezaočkovaných v kocke:

 • negatívny výsledok RT-PCR nie starší ako 72 hodín,

  • osoby, ktoré sa nemôžu zo zdravotných dôvodov očkovať,

  • osoby, ktoré vstupujú na Slovensko kvôli pohrebu,

  • osoby vykonávajúce politickú funkciu,

  • výnimky udeľované ministerstvami,

  • hráči športového tímu, členovia realizačného výboru a rozhodcovia,

  • osoby pracujúce v kultúre alebo výskume,

  • vodiči, ktorí vstupujú na Slovensko z nevyhnutných dôvodov,

 • negatívny výsledok RT-PCR nie starší ako 7 dní,

  • pendleri,

  • žiaci a študenti,

  • osoby starajúce sa o blízkych príbuzných,

  • poľnohospodári,

 • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 7 dní,

  • žiaci a študenti,

 • výnimky, ktoré nevyžadujú negatívny výsledok testu,

  • výnimky udeľované ministerstvami,

  • vodiči alebo členovia posádky – železničná, osobná, letecká, nákladná, autobusová, lodná doprava, preprava osôb na letisko, repatriácia osôb, pohrebná služba, zdravotná služba – transport pacientov, orgánov a krvi.

Pricestovanie na Slovensko leteckou dopravou

V prípade, že na Slovensko pricestujete leteckou dopravou, ste povinní registrovať sa na stránke Mindop.sk. Následne je nutné predkladať negatívny RT-PCR test starý maximálne 72 hodín. Táto povinnosť neplatí v prípade, že prichádzate z krajín uvedených na webstránke Korona.gov.sk.

Negatívny RT-PCR test nepotrebujú deti do 12 rokov, nehľadiac na to, odkiaľ sa vracajú.

Tranzit cez Slovensko bez registrácie do eHranica

V prípade, že cez Slovenskú republiku len prechádzate, nemusíte sa registrovať na eHranica. V tomto prípade ale platí:

 • pri prejazde územím Slovenskej republiky musíte prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok,

 • tranzit je nutné vykonať do 8 hodín.

Cestovné poistenie a koronavírus

V ponuke máme poistenie s krytím COVID-19 aj do rizikovej krajiny, ktoré si môžete pohodlne uzavrieť priamo cez náš web. Bližšie informácie týkajúce sa cestovného poistenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu, nájdete aj v článku Kryje cestovné poistenie aj liečbu na koronavírus?

Uzavrieť cestovné poistenie pri ceste do zahraničia sa v týchto časoch určite vyplatí. Ak chcete nájsť to najvýhodnejšie cestovné poistenie práve pre vás, porovnajte si ponuky jednotlivých poisťovní prostredníctvom našej online kalkulačky pre cestovné poistenie

Spočítať cestovné

Cesta za hranice bez komplikácií

Cestovanie je v súčasnosti oveľa náročnejšie a komplikovanejšie ako v minulosti. Ak potrebujete ísť za hranice, zistite si všetky aktuálne situácie, a to nielen zo Slovenska, ale aj z krajiny, kam sa chystáte. Pripravte si jednotlivé potvrdenia a spravte potrebné registrácie. Pre lepší a bezpečnejší pocit nezabudnite ani na výhodné cestovné poistenie s krytím ochorenia COVID-19.

Záverečná poznámka: Článok obsahuje informácie podľa situácie platnej k 15. 1. 2022. Pri zahraničných cestách odporúčame skontrolovať aktuálnu situáciu na stránke Obmedzenia na hraniciach ministerstva zahraničných vecí. Myslite však na to, že Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča zvážiť každý jeden účel cesty do zahraničia. 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4