Koronavírus: Čo by ste mali vedieť pred cestou do zahraničia?

Poistenie GAP

Koronavírus zmenil fungovanie v takmer všetkých sférach života. Medzi najzásadnejšie oblasti, ktoré ovplyvnil, patrí nepochybne aj cestovanie. Ak sa teda chystáte do zahraničia, mali by ste rátať so značnými obmedzeniami.

Cestovanie v časoch koronavírusu

Situácia ohľadom nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, je mimoriadne vážna. Svet hlási postupne ďalšie a ďalšie tisícky prípadov nakazených a jednotlivé krajiny tomu prispôsobujú aj epidemiologické opatrenia

Inak tomu nie je ani na Slovensku. Aj u nás platia nariadenia a s tým súvisiace obmedzenia. A keďže v dôsledku nových mutácií dochádza k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie, od 22. februára 2021 sa sprísňuje režim na hraniciach 

Zoznam menej rizikových krajín, do ktorého naposledy patrili Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan, sa od 17. februára zrušil. Každá osoba, ktorá sa vracia na Slovensko zo zahraničia, musí absolvovať 14-dňovú izoláciu – a to vrátane osôb, ktoré už boli očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19. Výnimku z karantény budú mať zdravotnícki pracovníci, ktorí na naše územie vstupujú za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. S účinnosťou od 20. marca sa tiež obmedzuje vycestovanie osôb do zahraničia za účelom rekreácie.

Čo to znamená v praxi? 

#1  Ak ste v posledných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko,

 • musíte po príchode na Slovensko absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení, 

 • najskôr na 8. deň izolácie budete otestovaný PCR testom na ochorenie COVID-19, 

 • v prípade, že je test negatívny, vaša izolácia sa končí. 

Ak sa nezúčastnite na testovaní a izolácia má u vás bezpríznakový priebeh, môžete ju po 14 dňoch ukončiť.  

#2 Ak ste navštívili iné krajiny,

 • musíte po príchode na Slovensko absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení, 

 • najskôr na 8. deň izolácie budete otestovaný PCR testom na ochorenie COVID-19, 

 • v prípade, že je test negatívny, vaša izolácia sa končí. Izoláciu nie je možné ukončiť bez testovania.  

Poznámka: Domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti. Deti do 10 rokov sa na ochorenie COVID-19 testovať nemusia - len v prípade, že o tom rozhodne lekár alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ich izolácia sa končí spolu s izoláciou ostatných členov domácnosti.

Okrem vyššie uvedených povinností sa bezprostredne pri príchode na Slovensko zaregistrujte na stránke korona.gov.sk/ehranica. V prípade, že ste cestovali letecky, vyplňte aj elektronický formulár, ktorý slúži na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Nezabudnite o izolácii informovať aj svojho ošetrujúceho lekára.

Existujú nejaké výnimky? 

Áno. Z tohto režimu existujú špecifické výnimky v troch skupinách

 1. Pendleri v susedných štátoch, študenti, osoby starajúce sa o blízkych a ďalšie definované osoby - požiadavka negatívneho antigénového alebo PCR testu minimálne raz za 7 dní.  

 1. Vymedzený okruh športovcov pri tréningoch alebo profesionálnych súťažiach - požiadavka negatívneho antigénového testu (nie starší ako 48 hodín) alebo PCR testu (nie starší ako 72 hodín). 

 1. Pendleri v krajinách EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva

 • požiadavka preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom (nie staršie ako 72 hodín), 

 • registrácia na korona.gov.sk/ehranica

 • povinnosť dodržať izoláciu, ktorá sa končí negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý môže osoba absolvovať hneď po vstupe na územie Slovenska (v prípade neabsolvovania testu platí postup ako v prípade osôb z prvej skupiny krajín). 

 1. Ďalšie osoby ako posádka nákladnej dopravy, záchranári, pohrebné služby, kritická infraštruktúra, osoby potrebujúce liečbu či diagnostiku a ďalší - výnimka z izolácie a nutnosti preukazovať sa negatívnym testom. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú bližšie definované v platnej vyhláške

Ďalšie podrobnosti o režime na hraniciach sú uvedené vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zákaz vycestovania do zahraničia za účelom rekreácie

S účinnosťou od 20. marca 2021 sa obmedzuje aj vycestovanie osôb do zahraničia za účelom rekreácie. Doterajšia výnimka zo zákazu vychádzania na účely cesty do zahraničia sa teda už nebude vzťahovať na cesty do zahraničia s cieľom rekreácie, a to individuálnej či skupinovej. Zákaz má platiť predbežne do 28. apríla 2021, vláda ho však môže zrušiť aj skôr. Vycestovanie na iný účel ako na rekreáciu je stále povolený, polícia však bude účel vycestovania osôb do zahraničia dôsledne kontrolovať a preverovať.

Cestovné poistenie a koronavírus

Ak vás zaujímajú informácie týkajúce sa cestovného poistenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu, prečítajte si náš starší článok Kryje cestovné poistenie aj liečbu na koronavírus?

Uzavrieť cestovné poistenie pri ceste do zahraničia sa však aj v týchto časoch určite vyplatí. Ak chcete nájsť to najvýhodnejšie cestovné poistenie práve pre vás, porovnajte si ponuky jednotlivých poisťovní prostredníctvom našej online kalkulačky pre cestovné poistenie

Spočítať cestovné

Záverečná poznámka: Článok obsahuje informácie podľa situácie platnej k 22. 2. 2021. Pri zahraničných cestách odporúčame skontrolovať aktuálnu situáciu na stránke Obmedzenia na hraniciach ministerstva zahraničných vecí.  Myslite však na to, že Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča zvážiť každý jeden účel cesty do zahraničia. 

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2