Zodpovednosť zamestnanca - online poistenie

Kedy uzavrieť poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu?

13. 8. 2018
|
Dĺžka čítania: 9 min.

Ak zamestnanec počas výkonu svojej práce spôsobí škodu, najčastejšie sa jej náhrada rieši odobratím niekoľkých platov. Zamestnávateľ má právo zobrať si až štvornásobok priemerného mesačného zárobku. Chcete sa podobnej situácii vyhnúť? Riešením je poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Ako funguje poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu?

Vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je popísaný v Zákonníku práce, Občianskom zákonníku, Zákone o štátnej službe a rôznych iných právnych dokumentoch. Pri ich čítaní by ste našli všetky škody, za ktoré zamestnanec pri vykonávaní práce zodpovedá. Patria medzi ne rôzne neúmyselne spôsobené chyby a nehody. Sú to napríklad:

 • škody na zverenom majetku zamestnávateľa,

 • škody na prepravovanom tovare,

 • chybne vykonaná služba,

 • chyba pri výrobe tovaru.

Zamestnávateľ vám môže v prípade vzniknutej škody zobrať niekoľko platov. Ak ale máte uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu a chybu ste spôsobili neúmyselne, odškodné za vás zaplatí poisťovňa. Samozrejme, treba počítať s platením spoluúčasti, ale je to určite lepšie ako prísť o štvrťročné zárobky.

Komu sa oplatí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania?

V prvom rade je dobré vedieť, kto vlastne má nárok na tento poistný produkt. Zamestnanec musí byť vo vzťahu so zamestnávateľom (právnickou alebo fyzickou osobou), ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Za „vzťah“ sa v súvislosti s poistením zodpovednosti zamestnanca za škodu považuje:


 • pracovný pomer,

 • služobný pomer,

 • štátnozamestnanecký pomer,

 • rôzne typy dohody o práci (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti...).

Koľko od vás môže žiadať zamestnávateľ?

Informácia o maximálnej výške odškodného, ktoré od vás môže zamestnávateľ žiadať, je pred uzatvorením poistenia veľmi užitočná. Podľa nej si budete môcť nastaviť poistné limity a plnenie tak, aby v prípade poistnej udalosti dokázali pokryť všetky náklady. V najhoršom prípade môže ísť až o štvornásobok mesačného platu, ale táto suma sa líši podľa typu práce.

V prípade zamestnanca v pracovnom pomere alebo vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme (administratívny pracovník, učiteľ...) je horným limitom štvornásobok priemerného mesačného zárobku. Pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru je vrchná hranica odškodného štvornásobok služobného platu.

Na trojnásobok služobného platu má zamestnávateľ nárok v prípade škody, ktorú spôsobil zamestnanec v štátnozamestnaneckom pomere, sudca alebo prokurátor. Štátni zamestnanci v služobnom pomere, napríklad policajti, môžu tiež za spôsobenie škody prísť o trojnásobok služobného platu.

Posledným prípadom, ktorý sa spomína v zákone, je človek pracujúci na dohodu. Ak teda vykonávate zárobkovú činnosť mimo pracovného pomeru, môžete následkom spôsobenia škody stratiť tretinu dohodnutej odmeny.

TIP

Niektoré firmy svojim zamestnancom platia hromadné poistenie za škody ako určitú formu benefitu. Predtým, než si uzatvoríte vlastné poistenie, opýtajte sa vedúceho, či ho už náhodou niekde nemáte.

Od čoho závisí cena poistenia?

Hlavným faktorom vplývajúcim na cenu vášho poistenia za škodu spôsobenú pri výkone práce bude charakter samotnej práce. Poisťovňa má pre každú poistnú udalosť v rôznych zamestnaniach určené riziko. Keď si vyberiete škody, ktoré si chcete poistiť, na základe stanovených hodnôt rizika vám poisťovňa vypočíta výslednú cenu.

Treba myslieť na to, že každá poisťovňa má rizikové faktory nastavené odlišne. Je preto dobré si pri výbere tohto poistenia porovnať ponuky u viacerých spoločností. Taktiež musíte počítať s tým, že niektoré poisťovne ľuďom v určitých zamestnaniach odmietajú poistiť zodpovednosť za škodu.

Výška poistného závisí ďalej aj od toho, aké poistné plnenie si nastavíte. Malo by to zodpovedať najvyššej možnej sume, ktorú si od vás zamestnávateľ v prípade spôsobenej škody môže nárokovať. Poisťovať sa na vyššie sumy nemá zmysel, lebo poisťovňa vám v každom prípade viac ako štvornásobok priemerného mesačného platu nevyplatí.

Na čo sa poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu nevzťahuje?

Nemyslite si, že poistenie zodpovednosti za škodu vás ochráni pred každou jednou škodovou udalosťou, ktorá vznikne počas vášho výkonu zamestnania. Určite sa nemôžete spoliehať na preplatenie nákladov v prípade, že ste škodu spôsobili zámerne. Ďalej nebýva krytá:

 • zodpovednosť zamestnanca za hotovosť, tovar, či materiály, ktoré boli prebraté na základe dohody o hmotnej zodpovednosti;

 • škoda, za ktorú zodpovedáte zamestnávateľovi v rodinnom alebo príbuzenskom vzťahu s vami;

 • škoda spôsobená nesplnením povinností, ktoré by viedli k jej odvráteniu, prípadne zmierneniu;

 • škoda spôsobená po požití alkoholu alebo iných omamných látok;

 • škoda spôsobená neoprávneným používaním látok či zariadení;

 • strata nástrojov, ochranných prostriedkov alebo podobných predmetov, ktoré vám boli zverené na písomné potvrdenie.


Vedeli ste, že...

…poistenie zodpovednosti za škodu vybavíte rýchlo a pohodlne aj online? Stačí vyplniť krátky formulár o zamestnaní a mzde a poistenie je do pár minút uzatvorené.


Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • mama má maličké bábätko na rukách
  09. februára 2022|Daniel Výcha
  Aký rodičovský príspevok dostanete v tomto roku?

  Výška rodičovského príspevku sa pravidelne mení. Aká je jeho výška pre rok 2022 a kto všetko má na neho nárok? Pripravili sme si prehľadný zoznam zmien a zaujímavých informácií, o ktorých by mali vedieť všetci súčasní aj budúci rodičia.

 • zrušení životního pojištění
  29. decembra 2021|Daniel Výcha
  Oplatí sa vám zrušiť životnú poistku?

  Ocitli ste sa v životnej situácii, v rámci ktorej je pre vás nevýhodné platiť životnú poistku? Poradíme vám, ako zrušiť životnú poistku s čo najnižšími nákladmi, prípadne ako riešiť jej úpravu alebo pripoistenia.

 • opravar-auta
  27. decembra 2021|Daniel Výcha
  Zamestnanec a poistenie hmotnej zodpovednosti

  V práci sa vám môže niekedy stať, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Presne na tieto situácie je ako stvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Okrem toho disponuje aj viacerými praktickými pripoisteniami, ktoré vám predstavíme.

 • žena na vozíčku
  20. decembra 2021|Daniel Výcha
  Prečo sa oplatí životné poistenie?

  Život je častokrát nevyspytateľný. Choroba, smrť či úraz vás môže ochromiť a poriadne vám znepríjemniť pokojný život. Je preto dôležité myslieť na životné poistenie, ktoré vám pokryje nielen výpadky príjmu, ale aj výdavky spojené s liečbou.

 • okuliare - kalkulačka - mince
  29. novembra 2021|Daniel Výcha
  Výhody a nevýhody investičného životného poistenia

  Viete, čo je to investičné poistenie? Ako sa líši od štandardného poistenia a aké ma plusy a mínusy? Na tieto a mnohé iné otázky vám čochvíľa zodpovieme a prezradíme, kedy sa vám tento typ poistenia skutočne oplatí.

 • spoločný pár sedí vo svojom novom byte
  16. septembra 2021|Daniel Výcha
  Veľké porovnanie: Životné poistenie vo vybraných poisťovniach

  Životné poistenie sa všeobecne považuje za jedno z najdôležitejších poistení. V prípade vážnejšieho úrazu s následkami alebo smrti môže znamenať rozdiel medzi tým, či vaša rodina ostane bez príjmu alebo vďaka poisteniu budete mať z čoho žiť. Pripravili sme preto pre vás prehľad ponúk životného poistenia na slovenskom trhu.

 • podpis zrušenia úrazového poistenia
  30. augusta 2021|Daniel Výcha
  Ako jednoducho zrušiť úrazové poistenie?

  Veľa ľudí si myslí, že vďaka úrazovému poisteniu majú výhodne pokrytú širokú škálu poistných udalostí. V dnešnej dobe je však tento produkt pre väčšinu ľudí zbytočný. Z tohto dôvodu možno budete chcieť vaše úrazové poistenie zrušiť. V článku vám vysvetlíme, ako postupovať, aby ste výpoveď poistnej zmluvy zvládli rýchlo a jednoducho.

 • matka s dieťaťom
  21. augusta 2021|Daniel Výcha
  Veľké porovnanie životného poistenia v roku 2021

  Podľa štatistík poisťovní nastupuje na Slovensku zodpovednosť súvisiaca so zabezpečením blízkych okolo 30. roku života. Zvyčajne teda až v čase zakladania rodín, partnerstiev a narodenia prvého dieťaťa. Zabezpečenie blízkych v prípade smrti je jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí a je viac než žiadúce, aby k nemu došlo včas. Otázky života a smrti sú maximálne vážne a dôležité, napriek tomu sa stále význam a dôležitosť životného poistenia ak nie podceňuje, tak určite nedoceňuje. Výber konkrétneho typu a variantu životného poistenia pre konkrétneho človeka je expertná činnosť. Životné poistenie nemusí pokrývať len následky smrti.

 • hypotéka - životná poistka
  17. augusta 2021|Daniel Výcha
  Poistenie hypotéky alebo životná poistka? Vieme, čo sa oplatí

  Ak za poistenie hypotéky pokladáme poistenie schopnosti splácať úver, nepochybne sa oplatí vždy. Rovnako aj životné poistenie, ktoré by mal mať logicky každý, kto chce zodpovedne zabezpečiť najmä svojich blízkych pre prípad fatálnych rizík. Medzi poistenie schopnosti splácať hypotéku a životné poistenie by sme nemali dávať vylučovaciu spojku  „alebo“.  Oba poistné produkty sa totiž vzájomne nevylučujú. Ak máte jeden, neznamená to, že nemôžete mať druhý, a naopak. Ak však máte kvalitnú životnú poistku, poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver prakticky nepotrebujete.

 • cena hypotéky
  08. augusta 2021|Daniel Výcha
  Koľko stojí poistenie hypotéky? Poznáme odpoveď

  Pri vybavovaní úveru na bývanie takmer s istotou príde reč aj na poistenie jeho splácania. Život prináša rôzne neočakávané situácie, preto je dobré mať úver nejakým spôsobom poistený. Čo všetko vám bankopoistenie dokáže pokryť? Je naozaj tou najlepšou voľbou?