Ako správne nastaviť poistné limity?

Auto na ceste

Hoci poistenie vozidla rieši každý vodič, limity poistného plnenia môžu byť pre mnohých tvrdým orieškom. Pýtate sa, čo sú poistné limity a aká by mala byť ich výška? V tomto článku sa dozviete, ako ich nastaviť správne, aby vás chránili dostatočne v akejkoľvek situácii, ktorá môže nastať.  

Čo je poistné plnenie? 

Poistné plnenie je náhrada za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť poistenému či poškodenému.  

Jednoducho povedané - poistné plnenie je suma, ktorú poisťovňa vyplatí vám alebo poškodenému po vzniku poistnej udalosti. V prípade PZP bude táto suma vyplatená osobe, ktorej ste pri nehode spôsobili škodu na majetku či na zdraví. 

Vedeli ste, že… 

… pred uzatvorením poistenia ste povinný vyplniť zdravotný dotazník a uviesť vážne zdravotné problémy? V prípade, že by ste tak neurobili a nastala by poistná udalosť zapríčinená vaším zdravotným stavom, poisťovňa by mohla odmietnuť poistné plnenie. 

Čo je limit poistného plnenia? 

Iste vás zaujíma, aká suma vám bude vyplatená po ukončení likvidácie poistnej udalosti. Výška vyplatenej sumy je závislá od poistného limitu. Limitom poistného plnenia rozumieme maximálnu čiastku, ktorú môže poisťovňa vyplatiť pri jednej poistnej udalosti. Táto čiastka musí byť uvedená v poistnej zmluve.  

Je dôležité, aby boli limity nastavené správne. Nie vždy je dobré staviť na minimálne hranice poistného plnenia. Hoci sú nízke limity sprevádzané nižšou cenou poistenia, majú svoje nevýhody a riziká.  

PZP limit poistného plnenia 

V prípade PZP limity poistného plnenia upravuje zákon o povinnom zmluvnom poistení. Ten určuje minimálne limity nasledovne: 

  • 5 240 000 € za škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 
  • 1 050 000 € za škodu na majetku, náklady na ušlý zisk a náklady spojené s právnymi úkonmi bez ohľadu na počet poškodených 

Pokiaľ by ste spôsobili škodu vyššiu ako je limit poistného plnenia, rozdiel by ste museli doplatiť vy. To je dôvod, prečo poisťovne tieto limity často navyšujú a ponúkajú vo forme balíčkov s rozšíreným krytím. Každá poisťovňa ponúka iné poistné limity a rôzne druhy pripoistenia. Je len na vás, aby ste si vybrali PZP, ktoré vám najviac vyhovuje

Vedeli ste, že… 

… vypovedať zmluvu k povinnému zmluvnému poisteniu môžete najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia? 

Poisťovne a ich poistné limity 

  1. Najvyššie poistné limity ponúka poisťovňa Generali, a to až do výšky 10 mil. € v prípade škody na zdraví aj majetku.  
  2. Nasleduje Allianz, ktorá má maximálny limit pre škody na zdraví 5 mil. € a limit pre materiálne škody je až 10 mil. €.  
  3. Za nimi je ČSOB s limitom 7 mil. € pre oba typy škody a UNIQA s limitom 5 mil. €, resp. 7 mil. € v prípade škody na majetku.  

Nízky limit znamená nižšie poistné. Avšak pri PZP sa netreba spoliehať na najnižšie zákonné limity poistného plnenia. Je lepšie zvoliť vyššie limity, aby ste v prípade poistnej udalosti nemuseli doplácať rozdiel z vlastnej peňaženky. Cenové rozdiely medzi jednotlivými limitmi nie sú až tak vysoké a v prípade nehody to iste oceníte

Havarijné poistenie a limity poistného plnenia  

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie vozidiel, no určite je dobré, ak ho máte. Narozdiel od PZP, kasko kryje škody spôsobené na poistenom vozidle. Pri havarijnom poistení je limit poistného plnenia určený poistnou čiastkou, ktorá je uvedená v zmluve. Táto čiastka spravidla zodpovedá tržnej cene nového vozidla.  

Rovnako ako v prípade PZP, aj kasko ponúkajú poisťovne v rôznych balíčkoch. Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť dokúpiť si k PZP aj voliteľné havarijné pripoistenie. Vybrať si môžete tiež rozsah poistených rizík. Pred výberom kaska dôkladne zvážte riziká, ktoré môžu vášmu vozidlu hroziť. 

Náš TIP 

S poistením finančnej straty (GAP) si budete môcť aj po totálnej škode kúpiť celkom nové vozidlo. Od poisťovne dostanete sumu, ktorú ste za automobil zaplatili u predajcu. 

Samozrejmosťou sú aj rôzne druhy pripoistenia, ako napríklad: 

  • poistenie finančnej straty (GAP) 
  • poistenie skiel 
  • poistenie batožiny 
  • poistenie prepravovaných osôb. 

Totálna škoda 

Situáciu, kedy sú náklady na opravu vozidla po havárii vyššie ako aktuálna cena vozidla, nazývame totálna škoda. V takomto prípade by bolo neekonomické opravovať vozidlo, takže poisťovňa vám poskytne odškodné vo výške aktuálnej hodnoty vozidla zníženej o použiteľné zvyšky a dohodnutú spoluúčasť

Havarované auto

Akú výšku limitov zvoliť? 

Nemali by ste sa spoliehať na najnižšie poistné limity. Nikdy neviete, čo vás na ceste môže postretnúť a aká škoda vznikne.  

Predstavte si, že spôsobíte škodu drahému autu a vaše limity sú iba minimálne. V takejto situácii by ste museli poriadne prevetrať vašu peňaženku. Alebo spôsobíte dopravnú nehodu v zahraničí, výška škody sa môže vyšplhať poriadne vysoko a minimálne limity by vám ju určite nepokryli.  

Vedeli ste, že… 

… klienti pri výbere PZP najčastejšie hľadia na cenu? Nezabúdajte, že limity poistného plnenia sú rovnako dôležitým faktorom.  

Dôležité je uvedomiť si, že aj lekárske ošetrenie po nehode býva nákladné. Neodporúčame vám zvoliť si najnižšie limity, pretože v prípade väčšej škody na zdraví či majetku by vám s veľkou pravdepodobnosťou nemuseli stačiť. Neriskujte a zvoľte si limit aspoň 5 mil. € pre škody na zdraví a 2,5 mil. € pre škody na majetku.  

Pred výberom poistenia venujte dostatočnú pozornosť nielen cene, ale aj poistným limitom. Hoci je nižšia cena poistenia lákavá, mali by ste dôkladne zvážiť, či nenastaviť vyššie poistné limity. Navyše, rozdiely v cene poistného sú častokrát zanedbateľné. Hoci na poistnom ušetríte zopár eur, v prípade poistnej udalosti vás nízke limity môžu stáť aj tisíce eur.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Správne nastavenie limitov poistného plnenia je dôležitou súčasťou uzatvorenia poistky. V článku sa dozviete, ako optimálne nastaviť limity poistenia, ktoré v prípade nehody oceníte.