podpis - ruka - zmluva

Kedy a ako môžete vypovedať poistnú zmluvu?

5. 10. 2021
|
Dĺžka čítania: 7 min.

Poisťovníctvo je súčasť finančného trhu. Ide o majetok, zdravie, život, smrť, riziká, a to všetko vyčísliteľné v obrovských čiastkach. Má preto prísne zákonom dané pravidlá, ktoré sa týkajú nielen poskytovania poistných služieb, ale aj ich možného vypovedania. Každá poistná zmluva je vypovedateľná, a to buď zo strany poisteného, alebo poisťovne. Treba však zodpovedať otázky: o akú konkrétnu poistnú zmluvu ide, kedy, ako a za akých podmienok je možné ju vypovedať, zrušiť alebo môže zaniknúť.

Zákonné a iné limity

Poisťovníctvo je regulované a limitované viacerými zákonmi, predpismi a vyhláškami. Pre uzatváranie, platnosť, zánik, zrušenie, odstúpenie alebo vypovedanie poistnej zmluvy je kľúčový Občiansky zákonník, najmä  §  358 a ďalšie. Dôležité sú aj podmienky konkrétnej poisťovne súvisiace s konkrétnym poistným produktom.

Poznáme tri zákonné spôsoby, ako sa dá ukončiť poistná zmluva:


 • odstúpenie zmluvy v zákonnej lehote po jej uzatvorení,

 • výpoveď existujúcej zmluvy,

 • zánik poistenia.

  Zákonná poistka

  Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

  Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.


Odstúpenie zmluvy po jej uzatvorení

Od akejkoľvek poistnej zmluvy môžete bez udania dôvodu, pokút a poplatkov odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia. Ak nejde o poistenie majetku, ale osoby – okrem úrazového poistenia – môžete od zmluvy odstúpiť do 30 dní. Ak ste ale v zákonných lehotách 14 alebo 30 dní po podpise poistenie využili, nemôžete od zmluvy odstúpiť.

Uzatvorenú poistnú zmluvu môže vypovedať aj poisťovňa, a to do dvoch mesiacov po uzatvorení s 8-dennou výpovednou lehotou. Zvyčajne sa tak deje pri poistení zdravia alebo života, keď po uzatvorení zmluvy poisťovňa zistí závažné rizikové faktory, pre ktoré nemôže riziko krytia poistenia považovať za prijateľné.

Výpoveď existujúcej zmluvy

Ak nevyužijete možnosť odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote, zmluva je platná a platíte poistné. Poistné zmluvy sa zvyčajne uzatvárajú na dobu určitú a je možné ich vypovedať kedykoľvek počas plynúceho poistného obdobia, najneskôr však 6 týždňov pred jeho uplynutím. Toto neplatí, ak máte v zmluve dohodnuté iné výpovedné lehoty.

TIP

Neurobte bežnú chybu mnohých poistencov: ročné poistné obdobie sa nekončí na konci kalendárneho roka. Ak si chcete ustriehnuť 6-týždňovú lehotu na výpoveď zmluvy pred ukončením ročného poistného obdobia, musíte rátať inak: od dátumu podpisu zmluvy.

Zánik poistenia

Dôvodom zániku poistenia je jeho nezaplatenie. Poistenie zanikne v prípade, ak:

 • nezaplatíte prvé poistné do 3 mesiacov po jeho splatnosti,
 • nezaplatíte ďalšie poistné 1 mesiac po tom, ako vás poisťovňa vyzve na úhradu,
 • lehoty umožňujúce zánik poistenia z dôvodu nezaplatenia môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté aj inak,
 • rátajte s tým, že poisťovňa od vás môže žiadať úhradu časti poistného za obdobie, kým poistenie trvalo.


Podrobné informácie o možnostiach ukončenia poistky nájdete v poistnej zmluve a musíte byť o nich informovaní ešte pred jej podpisom. Každá poisťovňa je preto povinná informovať poistenca aj o spôsobe výpovede. Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla  má zo zákona špecifické pravidlo pre zánik poistenia. Okrem bežných spôsobov je ho možné vypovedať po poistnej udalosti, čiže do 30 dní od oznámenia škody. V takomto prípade PZP zaniká mesiac po doručení výpovede poisťovni.

Ďalšie dôvody zrušenia poistenia

Okrem zákonných dôvodov existujú aj ďalšie dôvody, ktoré umožňujú zrušenie či výpoveď konkrétneho druhu poistenia:

 • pri poistení bývania  to môže byť zmena vlastníka alebo zánik nehnuteľnosti,

 • pri kasku a PZP je to napríklad predaj vozidla, jeho zánik, odcudzenie či vyradenie z evidencie,

 • pri poistení zodpovednosti zamestnanca je dôvodom zrušenia poistnej zmluvy ukončenie pracovného pomeru,

 • úmrtie je dôvodom zániku životného aj cestovného poistenia.

  Viete, že...

  ... poistnú zmluvu nemôžete vypovedať telefonicky alebo elektronicky napriek tomu, že ste poistku takto uzatvorili? Poisťovne akceptujú len písomné výpovede doručené poštou – odporúčame doporučene – alebo osobne na pobočku. Niektoré poisťovne dokonca vyžadujú aj overený podpis klienta, zvyčajne vtedy, ak ide o poistku s odkupnou hodnotou.


Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy

Každá poisťovňa by mala mať na svojom webe  formulár, ktorý treba vyplniť, stiahnuť, vytlačiť, podpísať a doručiť. Formulár žiadosti obsahuje:


 • dôvod výpovede,

 • identifikačné údaje poistenca,

 • údaje poisťovateľa a číslo poistnej zmluvy,

 • dátum,

 • podpis.


Ak chcete zaslať výpoveď poštou,  podpis si pre istotu overte. Niektoré poisťovne vyžadujú aj kópiu vášho občianskeho preukazu.

Vypovedanie, zrušenie či ukončenie poistnej zmluvy...

... je dané zákonom a môže byť rozšírené podmienkami konkrétnej poisťovne, ktoré však nemôžu byť mimo zákonných mantinelov. Spôsobov a dôvodov zrušenia poistenia existuje viacero. Kľúčové je ale dodržať zákonné lehoty a podmienky uvedené v poistnej zmluve. Najmä pri poistných produktoch týkajúcich sa zdravia a života sa pred ich zrušením poraďte s nezávislým odborníkom, či sa vám ich zrušenie oplatí.

Porovnajte si ceny PZP online

 • Porovnanie ponúk viacerých poskytovateľov na jednom mieste
 • Všetky zľavy a bonusy uvedené v kalkulačke
 • Úspora až 50 %

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • povinna-vybava-auta-rakusko
  22. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v Rakúsku

  Na Slovensku sa ako vodiči nezaobídeme bez autolekárničky, výstražného trojuholníka, reflexnej vesty či náhradného kolesa. Povinná výbava v Rakúsku je síce podobná, ale v niektorých detailoch sa odlišuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli užitočné informácie, na čo by ste si mali pri cestách do Rakúska dávať pozor.

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • výstražný trojuholník
  03. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v roku 2024: Máte všetko?

  Pri otázke povinnej výbavy mnohí vodiči len pokrčia ramenami a spoliehajú sa na to, že lekárnička je všetko, čo im v aute bude stačiť. Povinnú výbavu však určuje zákon a je podstatne bohatšia. Požiadavky na ňu sa dokonca odlišujú aj v jednotlivých štátoch. Preto si preverte, či vám pri cestách po Slovensku i do zahraničia v aute naozaj nič nechýba. 

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.

 • papier - podpis
  23. septembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Kedy môžem vypovedať poistnú zmluvu a ako ju napísať?

  Ak nie ste spokojní so službami svojej poisťovne, prípadne ste si našli oveľa výhodnejšie poistenie, východiskom bude podanie výpovede aktuálnej poistnej zmluvy. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, kedy môžete podať výpoveď poistnej zmluvy a ako ju napísať.