Spoluúčasť na nehode

Máte nové auto a nemáte prehľad o tom, aké povinnosti na vás čakajú? S tým, ako získate nové vozidlo, sa spája aj povinnosť uzatvorenia povinného zmluvného poistenia. V rámci poistenia vozidla je nutné siahnuť po jednej poisťovacej spoločnosti. Ak máte zmätok v informáciách, ktoré ponúkajú jednotlivé poisťovne, vnesieme vám o čosi viac svetla do tejto problematiky.

Spočítať ceny PZP

PZP: O čo ide?

Povinné zmluvné poistenie patrí k poisteniu zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovaním vozidla. Zákon nariaďuje poistenie auta ihneď, ako je uvedené do prevádzky. Jeho význam tkvie najmä počas dopravnej nehody, keď je vodič, ktorý spôsobil nehodu, povinný uhradiť škody poškodenému.

Ako si teda vybrať poisťovňu, ktorá vám poskytne to najvýhodnejšie poistenie vozidla? Máme pre vás porovnanie povinného poistenia auta, ktoré ponúkajú viaceré poisťovne na trhu. K najznámejším patrí Kooperativa, Union, Uniqa, Generali a Allianz.

Povinné poistenie auta – porovnanie

Allianz

Na výber máte 4 balíky poistenia auta. PZP je platné na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zoznam krajín je uvedený v zelenej karte. Povinné zmluvné poistenie je súčasťou všetkých balíkov, no k samostatnému PZP sa najviac približuje balíček COMFORT. Balík zahŕňa asistenčný servis v prípade poškodenia, poruchy či zničenia auta, úrazové poistenia a právne poradenstvo.

Balík PLUS je balík s rozšíreným krytím pre vodičov, ktorí potrebujú svoje auto ochrániť pred nečakanými prírodnými udalosťami. 

Zahŕňa ochranu pred:

  • živlom,

  • zrážkou so zverou,

  • rozšírené asistenčné služby a úrazové poistenie,

  • požiarom, explóziou a implóziou.

V balíku EXTRA nájdete aj krytie pred odcudzením, vandalizmom a rozbitím skla. Balík MAX zahŕňa krytie pred haváriou a finančnou stratou.

TIP

Vo viacerých poisťovniach je možné, aby ste PZP uzatvorili online. Na niektorých stránkach je formulár so žiadosťou o poistenie vozidla prepojený na online PZP kalkulačku. Majiteľ vozidla si tak môže porovnať poisťovne a ich ponuky a následne si vybrať tú, ktorá mu vyhovuje najviac.

UNIQA

Poisťovňa ponúka vysoké limity poistného plnenia vo výške 5 240 000 € za škody spôsobené na zdraví bez ohľadu na počet zranených alebo mŕtvych. Ponúka aj 1 050 000 € za škody na veciach, ušlý zisk a za náklady späté s právnym zastúpením. 

K ďalším benefitom patrí pripoistenie pre vodiča, bonus za bezškodovosť do výšky 50 %, nonstop asistenčné služby, možnosť využitia partnerskych autoservisov a bonus vodičom, ktorí sú z menších miest.

V rámci pripoistení si môžete vybrať 3 pripoistenia:

  1. auto – je v ňom zahrnuté pripoistenie rozšírenej asistencie a pripoistenie čelného skla,
  2. vodič a posádka – pripoistenie pre prípad trvalých následkov kvôli havárii, pripoistenie pre vodiča,
  3. právnik do auta – právna ochrana 24/7, preklad právnych dokumentov v cudzom jazyku, komplexná právna ochrana vozidla.

Kooperativa

Poisťovňa ponúka krytie do sumy 5 240 000 € na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. Okrem toho prináša aj krytie do 1 050 000 € na náhradu vecných škôd či ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.

PZP kryje poistenie batožiny, stret so zvieraťom, poistenie úrazu vodiča aj posádky poisteného auta či poistenie poškodenia auta kvôli živlom. Kooperativa neuplatňuje amortizáciu, čiže škodu na aute uhradí poškodenému v plnej sume náhradných dielov.

Získate nárok na asistenčné služby zo Slovenska aj zo zahraničia. Poistné môžete vyplácať online platbou na webe, inkasom, poštovou poukážkou, prevodom či platobnou kartou vo vybraných pobočkách.

Vzniknuté škody je možné hlásiť 24 hodín denne elektronicky alebo telefonicky.

 

Vedeli ste, že...

… po tom, ako uzatvoríte zmluvu o PZP, dostanete doklad, s ktorým sa môžete preukázať vo všetkých krajinách s rovnakým zákonom? V minulosti dostal po poistení majiteľ 2 karty. Išlo o zelenú a bielu kartu. Biela slúžila na preukázanie sa na Slovensku a vďaka zelenej vodič dokázal preukázať poistenie vozidla v zahraničí. Biela karta už nie je potrebná a zelená má aktuálne čiernobiely dizajn. Kartu musíte mať pri jazde autom vždy, a to doma aj v zahraničí.

GENERALI

Na výber máte z 3 balíkov. V rámci balíka M je limit poistného plnenia 5,24 miliónov € na náhradu škody na zdraví a 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd. V balíku sú zahrnuté aj asistenčné služby KLASIK.

Limity poistného plnenia sú v balíku L v sume 6 miliónov €. Okrem služby KLASIK sú dostupné krytia pred živlami a hlodavcami, výtlkmi a balík kryje aj úrazy dopravovaných osôb. 

V balíku XL sú limity poistného plnenia vo výške 10 miliónov €. K tomu kryje aj asistenčné služby PREMIUM, stret so zverou a pneumatiky.

UNION

Poisťovňa má k dispozícii PZP v 3 balíkoch – MINI, OPTIMUM a EXCELENT. UNION poskytuje zľavy klientom poisťovne vo výške 5 %. Zľava sa týka aj online poistenia pre právnické osoby. Zľava pre fyzické osoby je vo výške 15 %.

V balíku MINI, ktorý je možné uzatvoriť online alebo telefonicky, je poskytnuté krytie 5 miliónov € na škodách na živote a zdraví a 1 milión € na škodách na majetku. V rámci balíka OPTIMUMpoistné limity v sume 5 miliónov € pri škodách na živote a zdraví a 3 milióny € pri škodách na majetku. Na rozdiel od balíka MINI zahŕňa aj asistenčné služby.

Balík EXCELENT poskytuje poistné limity vo výške 5 miliónov € pri škodách na zdraví a živote, ako aj pri škodách na majetku.

Pri výpočte PZP sa zohľadňuje aj hmotnosť vozidla, vek vodiča, výkon auta a bydlisko vodiča.

Porovnať ceny PZP

Zhrnutie

Pri PZP platí stará známa pravda, ktorá hovorí, že pomaly ďalej zájdete. Ak potrebujete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, neponáhľajte sa. Odporúčame vám preštudovať si všetky ponuky alebo siahnuť po kalkulačkách, ktoré vám umožnia porovnať si ponuky PZP a vybrať si takú, ktorá vám najviac vyhovuje

Uzavrieť PZP