Každú nehodu s lesnou zverou sú vodiči povinní oznámiť policajtom.

Mierna zima a teplé počasie spôsobili na našich cestách zvýšený výskyt lesnej a poľnej zveri. Len v marci 2014 mala spoločnosť Allianz – SP nahlásených až 162 poistných udalostí zapríčinených stretom so zverou.

Aby ste sa vyhli kolízii s migrujúcou zverou, mali by zvýšiť opatrnosť najmä v úsekoch:

·         cez lesy a lesné porasty,

·         pri poliach a výsadbách,

·         označených značkami A17 – zvieratá a A18 – zver,

·         v okolí riek a vodných tokov.

Lesnú zver, ktorú zrazíte si nesmiete zobrať zo sebou. Ak tak urobíte, hrozí vám obvinenie z trestného činu pytliactva.

Lesná zver je majetkom poľovného združenia, v ktorého revíri sa nachádza. Každú nehodu s lesnou zverou, ste ako vodič povinní oznámiť policajtom, ktorí okamžite vyrozumejú zástupcov príslušného poľovného združenia a v spolupráci s nimi zabezpečia čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Poľovnícke združenia môžu vzniesť žiadosť o náhradu škody spôsobenú usmrtením zvieraťa, ktorá bude hradená z vášho povinného zmluvného poistenia, aj preto nejazdite bez platného PZP.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2