Povinné zmluvné poistenie auta

Povinnosť uzatvoriť PZP je ukotvená v zákone č. 381/2001 Z. z. PZP auta alebo iného motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť držiteľ motorového vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch, respektíve ten, na ktorého bola držba motorového vozidla prevedená.

PZP auta je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú týmto autom alebo iným motorovým vozidlom. V podstate tým chráni vodiča, pretože finančná zodpovednosť za spôsobené škody prechádza pri uzatvorenom PZP na plecia poisťovne. Ak vodič nemá uzatvorené PZP, škodu zaplatí Slovenská kancelária poisťovateľov, ale bude ju od vodiča vymáhať. Tieto škody sa môžu vyšplhať do naozaj závratných výšok.

 

Nezabudnite si ceny PZP auta porovnať

Hoci sa najviac spomína PZP auta, poistené musia byť aj iné vozidlá cestnej premávky. Zákon spomína nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ale aj nekoľajové vozidlá bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidlá alebo technický preukaz. To znamená, že PZP musí byť uzatvorené aj na motocykel, prívesný vozík, obytný príves či traktor.

PZP auta je, pochopiteľne, najčastejšie poistenie a jeho cena môže veľmi variovať. Pri aute je totiž najviac kategórii, ktoré vplývajú na výslednú cenu PZP. Povinnosť mať uzatvorené PZP auta vzniká hneď v prvý deň, ako je auto uvedené v evidencii a trvá až do vyradenia auta z evidencie. Nezabudnite informovať poisťovňu pri každej zmene, ktorá súvisí so zmenou stavu alebo vlastníctva vozidla – to znamená, ak bolo auto zničené, predané, ukradnuté alebo vyradené z evidencie. V týchto prípadoch PZP auta zaniká.

Ešte pred samotným uzatvorením tohto poistenia si porovnajte ponuky jednotlivých poisťovní. Dá sa to jednoducho, pomocou online kalkulačky. Presnosť a aktuálnosť jednotlivých ponúk v nej je zaručená vďaka veľkému počtu údajov, ktoré do nej vložíte. Ceny sa môžu niekedy pomerne výrazne odlišovať, preto je vhodné si porovnanie vyskúšať.

  Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3