Na čo je dobré sledovať poistnú sumu pri PZP?

Auto na ceste

Poistná suma pri povinnom zmluvnom poistení by mala byť základným prvkom, ktorý si ustrážite. Je totiž zodpovedná za to, koľko budete v prípade škody platiť poškodenému. A to býva niekedy poriadne tučná čiastka.

PZP nekryje len osobné auto

Pri bežnej nehode niekde na ceste prakticky nie je potrebné riešiť výšku poistnej sumy pri PZP. Bežné automobily spadajú aj do tej najnižšej kategórie. No pozor, nemusíte zaviniť len nehodu bežného auta. Čo tak napríklad kamión plne naložený drahým tovarom? Alebo nedbalosťou spôsobíte škodu na objekte? Ak máte nízke krytie, môže sa stať, že zvyšok nákladov si poškodený bude uplatňovať priamo voči vám. Pretože platí, že ak poškodený nebude s výškou plnenia spokojný, môže si zvyšok škody vymáhať na súde. Preto je na to vhodné myslieť pri uzatváraní samotného poistenia.

Spočítať ceny

Výšku poistného krytia ustanovuje zákon

V samotnom zákone je stanovené, do akej výšky musí byť krytie pri PZP. Základom je do 5 miliónov eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. Do 1 milióna eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených. Zákon však rozhodne nevyčerpáva všetky možnosti a preto poisťovne ponúkajú aj možnosť využiť poskytovanie rozšíreného poistného krytia, ktoré sa dá priplatiť samostatne.

Pozor na časové ceny

povinného zmluvného poistenia plnia poisťovne v takzvaných časových cenách. To znamená, že je ceny znížené o opotrebenie a amortizáciu. To samozrejme znižuje nároky na výšku poistnej sumy, ale pozor, ak klient nie je spokojný s výškou plnenia, môže zvyšok škody uplatňovať voči vám.

Pozerajte také! Povinné zmluvné poistenie pre nákladné vozidlo

Aj pri PZP môže byť spoluúčasť

Fakt, že uzatvoríte PZP ešte nemusí nutne znamenať, že v prípade nehody nebudete nič musieť platiť. S úhradou spôsobenej škody to samozrejme nebýva tak jednoduché. Niektoré poisťovne umožňujú uzatvárať poistenie aj so spoluúčasťou. V princípe dnes neexistuje žiadna konkrétna zákonom stanovená hodnota spoluúčasti pri PZP. Preto ju majú poisťovne nastavenú podľa vlastných kritérií. Obvykle sa spoluúčasť pohybuje na úrovni 0,5%, 5% či 10 %, no PZP môžete získať aj bez spoluúčasti je veľmi vhodné sa spýtať pri uzatváraní práve na tento bod, nakoľko vyššia škoda aj pri malej spoluúčasti môže byť dosť vysokou čiastkou.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3