Dá sa uložiť registračná značka do depozitu?

Mnoho vodičov o tejto možnosti nevie, ale ak svoje auto nebudete dlhodobejšie využívať, či už napríklad z dôvodu nejakej dlhej zahraničnej cesty, stáže alebo pobytu, môžete ho dočasne vyradiť z evidencie, dať ho prakticky do depozitu.

Spočítať
ceny

To v praxi znamená, že ak viete, že vozidlo nebudete istý čas používať, prípadne je aktuálne nepojazdné alebo máte iný dôvod na odstavenie svojho vozidla, môžete ho dočasne odhlásiť z evidencie. A nie je to zlý nápad, pretože v taktom prípade ušetríte na všetkých poplatkoch súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla, akou sú poplatky za STK, EK a hlavne aj za Povinné zmluvné poistenie.

Dočasné vyjadrenie je zakotvené v zákone

Od 01.01.2014 bola Zákonom č. 388/2013 Z. z. schválená zmena pri dočasnom vyraďovaní evidovaných vozidiel. Súčasné vyradenie evidovaného vozidla nevykonávajú odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ale vykonávajú ich príslušné orgány Policajného zboru, teda takzvané dopravné inšpektoráty.

O vyradenie evidovaného vozidla z evidencie musí požiadať iba vlastník alebo držiteľ vozidla osobne, prípadne ak o dočasné vyradenie evidovaného vozidla osobne požiada osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla. Maximálna doba dočasného vyradenia evidovaného vozidla je 20 rokov. Aj keď v tomto prípade platí, že v takomto prípade už ide skôr o trvalé vyradenie, pretože nie je isté, ako by vyzeralo dvadsaťročné auto po takej dlhej dobe mimo prevádzky.

Vyradenie nie je zadarmo

Vyradením vozidla z evidencie na jednej strane ušetríte za poistenie vozidla, ale nebude to zadarmo. Podľa súčasne platného cenníka Policajného zboru bude potrebné uhradiť za dočasné vyradenie vozidla nasledovné poplatky:

do jedného roka 5 eur

od jedného roka do dvoch rokov 20 eur

od dvoch rokov do štyroch rokov 35 eur

od štyroch rokov do šiestich rokov 70 eur

od šiestich rokov do 10 rokov 170 eur

nad 10 rokov 350 eur

Samotný proces vyradenia nie je nijako komplikovaný. Je potrebné na orgáne Policajného zboru vyplniť príslušné tlačivo, odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ) a uhradiť príslušný správny poplatok za dočasné vyradenie vozidla z evidencie. O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie.

Auto nesmiete zničiť

Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke, vozidlo nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu Policajného zboru. To neplatí, ak vozidlo bolo odovzdané na spracovanie spracovateľovi starých vozidiel a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel. Pri dočasnom vyradení evidovaného vozidla môžete požiadať o zánik Povinného zmluvného poistenia. Na to je v poisťovni potrebné predložiť potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel vydané orgánom Policajného zboru.

Auto si môžete opäť prihlásiť

Ak chcete auto opäť po skončení dočasného vyradenia prihlásiť, nie je na dopravnom inšpektoráte potrebné predložiť doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly. Polícia vám auto prihlási a následne máte povinnosť po opätovnom zaradení vozidla do evidencie v lehote do 7 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4