Muž podpisuje zmluvu

Poistka je spôsobom, ako sa „ochrániť” pred nepríjemnými a náhodnými udalosťami, ktoré chce zažiť len málokto z nás. Život je nevyspytateľný a nečakaná životná udalosť sa môže prihodiť komukoľvek. Poistky sú preto neodmysliteľnou súčasťou výdavkov. Ešte predtým, ako uzatvoríte poistenie, si dôsledne prečítajte podmienky, ktoré obsahuje poistná zmluva.

Poistnú zmluvu uzatvárajte s rozumom

Každá poisťovňa má špecifické podmienky či výluky, kvôli ktorým nemusí dôjsť k poistnému plneniu. Musíte brať ohľad aj na dĺžku čakacej doby v rámci daného pripoistenia, pretože nie každé pripoistenie platí okamžite po uzatvorení zmluvy.

Nepodceňujte ani nastavenie poistnej sumy. Každé poistenie musí byť pre vás výhodné a je potrebné jeho správne nastavenie na základe konkrétnych pravidiel. Nesnažte sa klamať alebo zavádzať, aby ste získali výhodnú poistku, pretože v prípade uvedenia nepravdivých informácií sa môže znížiť, prípadne odmietnuť plnenie.

  Uzavrieť poistenie online

Ak už máte uzatvorené nejaké poistenie, dôkladne si preštudujte poistné zmluvy, aby ste zistili, v akom sú stave. Neplatíte príliš drahé či nepotrebné pripoistenia? Kryjú presne tie veci, ktoré potrebujete mať poistené?

TIP

Poisťovne profitujú na neznalosti klientov. Viacerí nečítajú poistné podmienky a ani výnimky, ktoré sú v zmluve. Pred uzatvorením neživotného alebo životného poistenia preto myslite na kvalitné poradenstvo, ktoré vám ušetrí množstvo problémov a prípadných finančných strát. Často sa totiž stáva, že suma, ktorú získa poistený v prípade poistnej udalosti, nezodpovedá výške škody, ktorá bola spôsobená.

Najčastejšie typy poistenia

Poistenie zväčša funguje tak, že poisťovni uhradíte sumu poistného, na ktorej ste sa dohodli a ona vám vyplatí peniaze. Vy ich následne budete môcť použiť na vyplatenie vzniknutej škody. 

K najviac využívaným druhom poistenia patrí najmä:

Zmluvu si môžete vziať domov a v pokoji si ju preštudovať

Získate dosť času na to, aby ste si zvážili plusy a mínusy. Ak porovnávate viac ponúk, orientujte sa nielen na cenu za poistné, ale aj iné poplatky, ktoré od vás chce poisťovňa. Ešte dôležitejšie je, aby ste si prešli bod po bode samotný rozsah poistného krytia

Musíte vedieť nielen o tom, čo vám poisťovňa uhradí, ale aj výluky, v rámci ktorých sa plnenie nevzťahuje na vašu poistnú udalosť. Väčšinou poisťovne nevyplácajú poistné vtedy, ak ste škodu spôsobili vy a šlo o úmyselný trestný čin, prípadne, ak vznikla v spojitosti s vojnovým stavom či ďalšími celospoločenskými zmenami.

Vedeli ste, že...

... v prípade, že ste poistnú zmluvu uzatvorili telefonicky alebo online je možné jej zrušenie bez udania dôvodu do 14 dní? Naopak, pri poistení osoby pre prípad dožitia či smrti je lehota predĺžená na 30 dní. Zmluvu môžete vypovedať aj neskôr, no očakávajte výpovedné lehoty. Poistenie môže zaniknúť, keď meškáte so splátkou. Poisťovňa vás na to upozorní prostredníctvom výzvy o úhradu. 

3 veci, ktoré si musíte všímať

1. Finančný limit

Chcete si poistiť dom a každá ponuka obsahuje aj kompenzáciu škôd, ktoré spôsobí blesk? Jedna poisťovňa poskytuje náhradu 700 € a zvyšné do sumy 1000 €. 

Poistili ste si skrat elektromotora vo vašich domácich spotrebičoch? Limit môže byť rozdielny aj v tomto prípade. Niektorá poisťovňa uhradí škodu do 300 €, kým za peniaze od ďalšej si namiesto kuchynského robota môžete kúpiť len obyčajný tyčový mixér.

2. Vaša spoluúčasť

Uvedieme príklad. Stane sa vám menšia dopravná nehoda. Vy si platíte havarijné poistenie a chcete, aby vám poisťovňa preplatila vzniknutú škodu za 190 €, ale vaša žiadosť bude zamietnutá. 

Prečítajte si ešte raz zmluvu, či v nej nemáte klauzulu, v ktorej sa píše, že vám uhradia iba škodu, ktorá presiahne sumu 200 €. Výška vašej spoluúčasti s jej podmienkami sú často rozdielne, preto sa na to pýtajte.

3. Kedy získate nárok na poistné plnenie?

V určitých druhoch poistenia sú podmienkou vyplácania poistného plnenia dodržané čakacie lehoty. Je možné, aby ste sa poistili aj na rôzne rizikové ochorenia, no podmienkou poisťovne bude, že na toto ochorenie nemôžete ochorieť v lehote 1 roka od dátumu podpísania zmluvy.

Typy poistenia a na čo si pri nich dať pozor

Povinné zmluvné poistenie

Oboznámte sa s výškou limitov v rámci poistného krytia. Okrem toho si preštudujte, čo je súčasťou základného balíka poistenia. Dôležité sú aj pripoistenia, z ktorých si vyberte len tie, ktoré budete naozaj potrebovať. V poistných podmienkach si všímajte aj výluky z poistenia a aj to, či poistenie platí v ostatných krajinách Európy alebo mimo územia Európy.

  Spočítať ceny PZP

Havarijné poistenie

Pri výbere poistenia berte do úvahy aj vek vozidla. Ak máte nové auto, havarijná poistka je povinnou výbavou, no pri starších autách môžete staviť na PZP s kombináciou pripoistení. Dôležité sú tiež poistné limity, výška spoluúčasti a rozsah poistného krytia. Zaujímajte sa to, čo obsahuje základný balík a čo všetko si musíte pripoistiť. 

 Spočítať ceny havarijného poistenia

Ak napríklad parkujete auto pred domom či na sídlisku, vyberte si poistenie s vysokými limitmi pri rizikách spätých s krádežou či vandalizmom. 

Zhrnutie

Ak uzatvárate poistnú zmluvu, venujte jej náležitú pozornosť a venujte sa každému bodu. V prípade, že niečomu nerozumiete, pýtajte sa. Je lepšie byť oboznámený s výlukami v rámci poistenia, ako neskôr doplatiť na neznalosť či ignoráciu pojmov, ktoré boli ukotvené v zmluve.