Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistná suma

Peňažná suma, ktorá predstavuje horný limit poistného plneniadohodnutého medzi poistníkom a poisťovňou. Tento je podľa druhu poistenia vyplatený poistenému alebo poškodenému.